Dokument & lagar (399 träffar)

Motion 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om identifiering i samband med besök på näringsidkares


Utskottsberedning: 2020/21:MJU6

Motion 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska vidta åtgärder för


Utskottsberedning: 2020/21:MJU6

Motion 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i den kommande översynen av utsläppshandelsdirektivet bör verka för en reformering


Utskottsberedning: 2020/21:MJU4

Motion 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. L Liberal politik för ett starkare Europasamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- och miljöpolitik i enlighet med EU:s gröna giv och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU KU SfU SkU UU 2020/21:FiU20 2020/21:FiU5 2020/21:JuU23 2020/21:MJU 2020/21:NU13 2020/21:NU14

Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 153 kB)

Motion 2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. M Ett hållbart flyglyft för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett hållbart flyglyft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: SkU 2020/21:MJU 2020/21:TU

Motion 2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2020/21:3245 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3245 av Helena Gellerman m.fl. L Liberal politik för elektrifiering av transportsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla styrmedel inom området fossilfria bränslen ska vara utformade så att elektrobränslen inkluderas och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:CU13 2020/21:MJU 2020/21:NU22 2020/21:TU

Motion 2020/21:3245 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3245 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 116 kB)

Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. C Hållbara transporter med hög tillgänglighet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ges i uppdrag att identifiera ett antal projekt från nuvarande nationella infrastrukturplan


Utskottsberedning: SkU 2020/21:CU11 2020/21:MJU 2020/21:TU 2020/21:TU,2020/21:TU 2020/21:TU2 2020/21:TU3 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 104 kB) Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 197 kB)

Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. C Grön omställning av transportsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament och resultatfokuserad politik krävs för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn till


Utskottsberedning: SkU 2020/21:CU11 2020/21:MJU 2020/21:TU

Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 136 kB)

Motion 2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. C Den svenska basindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga och möta de hinder som finns i vägen för Sveriges basindustrier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: UbU 2020/21:MJU 2020/21:NU13 2020/21:NU20 2020/21:NU21 2020/21:TU

Motion 2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 130 kB)

Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C En hållbar digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de gröna näringarnas kontakter med myndigheter bör underlättas genom En dörr in och genom ökad digitalisering av tillståndsprocesser och


Utskottsberedning: FöU KU SkU UbU 2020/21:FiU22 2020/21:FiU25 2020/21:MJU 2020/21:NU19 2020/21:NU20 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 122 kB)

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på kommunikationer Minskade fossila utsläpp för transportslagen Beskattning av infrastrukturen Utbyggnad av laddinfrastruktur Elektrifiering av tunga


Utskottsberedning: KU SkU UbU 2020/21:JuU23 2020/21:MJU 2020/21:MJU3 2020/21:NU21 2020/21:TU 2020/21:TU1 2020/21:TU2 2020/21:TU3 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 136 kB) Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 287 kB)

Motion 2020/21:3185 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3185 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Utvidgat ROT-avdrag som omfattar enskilda avloppsanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta avloppsanläggningar


Utskottsberedning: SkU 2020/21:MJU

Motion 2020/21:3185 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3185 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal klimatpolitik nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimyndigheten ska studera scenariot att konsumtionen av energi inte bara el i Sverige i framtiden kan


Utskottsberedning: 2020/21:CU14 2020/21:MJU 2020/21:NU13 2020/21:NU20 2020/21:NU21 2020/21:NU22 2020/21:TU

Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 128 kB) Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 229 kB)

Motion 2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planeringen för ökad elanvändning bör


Utskottsberedning: SkU 2020/21:CU14 2020/21:MJU 2020/21:MJU1,2020/21:MJU2 2020/21:NU21 2020/21:NU22 2020/21:NU3 2020/21:TU

Motion 2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 118 kB) Motion 2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 185 kB)

Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. M En tillväxtagenda för hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare att driva företag och genomföra genomgripande regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU 2020/21:FiU26 2020/21:MJU 2020/21:MJU2 2020/21:NU14 2020/21:NU17 2020/21:NU20 2020/21:TU

Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2020/21:3485 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3485 av Lars Hjälmered m.fl. M En konkurrenskraftig gruv- och mineralnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en ny gruv- och mineralstrategi för Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2020/21:MJU 2020/21:NU17

Motion 2020/21:3485 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3485 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. M En långsiktig svensk konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en övergripande skattereform som förbättrar förutsättningarna för företagande och entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU UbU 2020/21:AU5 2020/21:FiU22 2020/21:FiU34 2020/21:MJU 2020/21:NU13 2020/21:NU19 2020/21:NU20 2020/21:NU4 2020/21:SoU17

Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3702 av Magdalena Schröder M Förändrat strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade regler för strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har funnits sedan 1950 och har funnits i miljöbalken


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3696 av Pål Jonson M Åtgärder mot granbarkborren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna att bekämpa granbarkborren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Angrepp från granbarkborren utgör ett växande problem


Utskottsberedning: 2020/21:MJU

Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Fasa ut djurförsöken och forma en fungerande djurförsöksetisk prövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell handlingsplan för att fasa ut djurförsöken enligt EU-direktivet och


Utskottsberedning: MJU SoU UbU

Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 86 kB) Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 142 kB)