Dokument & lagar (224 träffar)

Motion 2020/21:3765 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3765 av Hans Eklind m.fl. KD med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektivisera samarbetet och informationsutbytet mellan Försäkringskassan


Utskottsberedning: 2020/21:SfU10

Motion 2020/21:3765 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3765 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3764 av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3764 av Solveig Zander m.fl. C med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över styrningen av statliga arbetsgivare och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2020/21:SfU10

Motion 2020/21:3764 av Solveig Zander m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3764 av Solveig Zander m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3763 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3763 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försäkringskassan bör hämta in information om arbetsgivarens


Utskottsberedning: 2020/21:SfU10

Motion 2020/21:3763 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3763 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3762 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3762 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska ta ett helhetsgrepp för att underlätta


Utskottsberedning: 2020/21:SfU10

Motion 2020/21:3762 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3762 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. L med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur samordningen kan stärkas efter nekad sjukskrivning


Utskottsberedning: 2020/21:SfU10

Motion 2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander båda C med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över flerbarnstillägget i barnbidraget med syftet


Utskottsberedning: 2020/21:SfU9

Motion 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid båda SD med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en breddad och fortsatt utredning av flerbarnstillägget och


Utskottsberedning: 2020/21:SfU9

Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. L En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i fråga om utlänningslagen 2005:716 dels att 1 kap. 1 a och 12 4 kap. 2 a 5 kap. 1 a, 8, 9 och 25 och 5 a kap. 3 ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 1 a 4 kap. 2 c, 3 a,


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 5425 kB) Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 3147 kB)

Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för år 2021 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2020/21:SfU3 2020/21:SoU1 2020/21:SoU13 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU20 2020/21:SoU7 2020/21:SoU8 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2. Sänkt söktryck 3. Mottagandet 3.1 Asylansökningsområden 3.2 Korrekta beslutsunderlag 3.3 Snabbare hantering av asylansökningar


Utskottsberedning: AU SkU 2020/21:JuU23 2020/21:KU1 2020/21:SfU14 2020/21:SfU4 2020/21:SfU6
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , 1 bifall, 50 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 108 kB) Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 194 kB)

Motion 2020/21:3656 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3656 av Roger Hedlund SD Möjliggörande av föräldraledighet för mor- och farföräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra överlåtande av föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att ge barn en


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3656 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3656 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. MP En tryggare, mer flexibel och individanpassad sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer inlyssnande myndighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3643 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3643 av Hans Rothenberg M Barns tillgångar i samband med familjens rätt till bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket kring barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3643 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3643 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ett väl fungerande återvändande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården ska ges i uppdrag att påtagligt öka antalet verkställda utvisningsbeslut


Utskottsberedning: SfU SoU 2020/21:SfU4 2020/21:SfU6 2020/21:SoU16
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall, 27 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund båda MP Utred basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna till basinkomst och tillkännager detta för regeringen. Motivering På grund av coronakrisen rådde uppmaning


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3614 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3614 av David Lång SD Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen till Sverige och tillkännager detta


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3614 av David Lång (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3614 av David Lång (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell M Snabbare utvisningsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra en snabbare handläggning, och eventuell utvisning, av asylsökande som gör sig skyldiga till brott, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt M Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett land med många högkvalificerade företag med


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3534 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3534 av Margareta Cederfelt M Vård av förälder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att överväga en modell för vård av förälder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bli förälder till sin mamma eller


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3534 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3534 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M En hållbar ekonomisk familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa föräldraförsäkringen till företagares villkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SfU UbU

Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 100 kB)