Dokument & lagar (317 träffar)

Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare sänkning av skatten på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:SkU13

Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. SD Med anledning av prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanent avskaffa BNP-indexeringen på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:SkU13

Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt M Avskaffande av taxeringsvärdet på bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att se över ett avskaffande av taxeringsvärdet för fastigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Taxeringsvärdet


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2020/21:3705 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3705 av Pål Jonson M Översyn av skatten på plastbärkassar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av skatten på plastbärkassar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skatten på plastbärkassar som trädde


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3705 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3705 av Pål Jonson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3691 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3691 av Jan R Andersson och Sten Bergheden båda M Mikrobryggerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över villkoren för svenska mikrobryggerier och tillkännager detta för regeringen. Motivering På 1970-talet riskerade Sverige bli


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3691 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3691 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3688 av Jörgen Berglund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3688 av Jörgen Berglund M Synliggjorda arbetsgivaravgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att synliggöra arbetsgivaravgifterna på lönebesked för offentliga arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3688 av Jörgen Berglund (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3688 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3685 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3685 av Hans Rothenberg M Styrelsearvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förtydligande av skattelagstiftningen för styrelseledamöter i aktiebolag med F-skattsedel som fakturerar sitt styrelsearvode, och detta tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3685 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3685 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3673 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3673 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp båda M Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förenkla reglerna för beskattning av firmafordon hos egenföretagare och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3673 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3673 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3672 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3672 av Jan R Andersson M ROT-avdrag för fönsterrenovering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att även låta fönsterrenovering omfattas av ROT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering ROT-avdraget


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3672 av Jan R Andersson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3672 av Jan R Andersson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3601 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3601 av Runar Filper SD Slopa vägtrafikskatten för tävlingsfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att slopa vägtrafikskatten för tävlingsfordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid årsskiftet 2016/17


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3601 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2020/21:3601 av Runar Filper (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2020/21:3594 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3594 av Runar Filper SD Dansbandsmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskatten inom kulturnäringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering När dansband spelar upp till dans på folkparker och dansbanor


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3594 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2020/21:3594 av Runar Filper (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bokföringshjälp till småföretagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:3572 av Alexandra Anstrell (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3572 av Alexandra Anstrell M En differentierad tullsats för en förbättrad miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjliga lösningar för en differentierad tullsats för en förbättrad miljö och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12

Motion 2020/21:3572 av Alexandra Anstrell (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3572 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3567 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3567 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus båda M Avskaffa den dolda momsen för utbildningsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett fungerande konkurrensneutralt system för lika villkor mellan kommunala


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3567 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3567 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3553 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3553 av Pål Jonson M Konkurrensvillkoren för svenska mikrobryggerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras för att särskilja skattesatserna mellan mikrobryggerier och storskaligt producerat öl och tillkännager detta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3553 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3553 av Pål Jonson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3550 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3550 av Pål Jonson M Jämställda regler för ambulanssjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över momsreglerna för flyg- och helikopterambulans och tillkännager detta för regeringen. Motivering I ljuset av coronapandemin ställs


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3550 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3550 av Pål Jonson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2020/21:3537 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3537 av Margareta Cederfelt M Tullen och stöldgods Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tullens möjligheter att mer effektivt bekämpa brottsligheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi lever i en globaliserad


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12

Motion 2020/21:3537 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3537 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3511 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3511 av Magdalena Schröder M Medgivande för att genomföra flyttanmälan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade regler för att ändra folkbokföringsadress och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är det enkelt att genomföra


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3511 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3511 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3509 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3509 av Magdalena Schröder M Sänkt skatt och bidragstak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt skatt på arbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bidrag aldrig ska kunna


Utskottsberedning: SfU SkU

Motion 2020/21:3509 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3509 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3505 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3505 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström båda M Harmonisera momssatsen mellan s.k. science centers och museer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att harmonisera momssatsen mellan museer och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3505 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3505 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M) (pdf, 81 kB)