Dokument & lagar (503 träffar)

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M)

Motion till riksdagen 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall KD, M med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt så att alla myndiga medborgare kontinuerligt ges möjlighet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att säkerställa fler levande donatorer av njure, del av lever eller vävnad i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör vara tillåtet med intubering när samtycke till donation finns och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund I


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i lagtexten bör framgå vad som avses med ringa smärta och ringa skada och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppgift om vårdenhet bör införas i lagen 2012:453 om register över nationella vaccinationsprogram


Utskottsberedning: 2020/21:SoU4

Motion 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3766 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3766 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs ett tydliggörande av bedömningsgrunder


Utskottsberedning: 2020/21:SoU6

Motion 2020/21:3766 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3766 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2020/21:35 Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårdnadsöverflyttning


Utskottsberedning: 2020/21:SoU5

Motion 2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (pdf, 118 kB)

Motion 2020/21:3753 av Juno Blom m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3753 av Juno Blom m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:35 Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårdnadsöverflyttning ska övervägas


Utskottsberedning: 2020/21:SoU5

Motion 2020/21:3753 av Juno Blom m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3753 av Juno Blom m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Inledning och idépolitisk utgångspunkt Mer valfrihet och stärkt kvalitet i barnomsorgen Värna och utveckla barnomsorgspengen även för egna barn Barnomsorgspeng


Utskottsberedning: AU SfU SoU 2020/21:KU1 2020/21:SoU13 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 296 kB) Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 471 kB)

Motion 2020/21:3232 av Malin Danielsson (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3232 av Malin Danielsson L Stärkt eftervård efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka forskningen kring skador som uppkommer i samband med förlossning och graviditeter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU 2020/21:SoU17

Motion 2020/21:3232 av Malin Danielsson (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3232 av Malin Danielsson (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3126 av Tobias Andersson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3126 av Tobias Andersson SD Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av terminsvisa möten med skolkurator och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU 2020/21:SoU13

Motion 2020/21:3126 av Tobias Andersson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3126 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2020/21:2915 av Fredrik Schulte M Ökad valfrihet i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella regler för vårdval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en


Utskottsberedning: UbU 2020/21:FiU26 2020/21:SoU16 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. M EU och digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU-medel inte ska betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatsprincipen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: FöU 2020/21:FiU5 2020/21:FöU4 2020/21:NU13 2020/21:SoU14 2020/21:UFöU4

Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. C Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet för att göra Norden till den mest integrerade och klimatsmarta regionen i världen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: NU UU 2020/21:SoU14 2020/21:SoU16 2020/21:TU

Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1. Frihet och säkerhet Europeiska unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen


Utskottsberedning: KU SfU 2020/21:FiU22 2020/21:JuU29 2020/21:KU1 2020/21:NU13 2020/21:SoU9 2020/21:UFöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU7 2020/21:UU8
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 4 avslag, 44 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 101 kB) Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3243 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3243 av Helena Gellerman m.fl. L Liberal digitaliseringspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att göra digitaliseringsstrategin specifik, mätbar och tidsatt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU 2020/21:NU20 2020/21:SoU16 2020/21:TU 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3243 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2020/21:3243 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 129 kB)

Motion 2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. C It som femte transportslaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket i sina åtgärdsvalsstudier ÅVS bör undersöka förutsättningarna för att göra it till det femte transportslaget och tillkännager


Utskottsberedning: FöU MJU 2020/21:SoU14 2020/21:SoU16 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C) (pdf, 121 kB)

Motion 2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. C Ökad motståndskraft för transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera och utreda om regeringens transportpolitiska mål klarar kriser som slår hårt mot mobilitet och transporter och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:SoU14 2020/21:TU 2020/21:TU1

Motion 2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C) (pdf, 106 kB)

Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt M En patientsäkerhetslag på patientens sida Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en patientsäkerhetslag på patientens sida och tillkännager detta för regeringen. Motivering Målet för Hälso- och sjukvården är enligt


Utskottsberedning: 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt M Gårdsförsäljning av öl och vin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av öl och vin och tillkännager detta för regeringen. Motivering I mer än femton år är har frågan om gårdsförsäljning varit


Utskottsberedning: 2020/21:SoU20

Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 71 kB)