Dokument & lagar (491 träffar)

Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. M Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU UU 2020/21:TU4 2020/21:UFöU4

Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 119 kB)

Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. C Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet för att göra Norden till den mest integrerade och klimatsmarta regionen i världen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: NU UU 2020/21:SoU14 2020/21:SoU16 2020/21:TU

Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3700 av Pål Jonson M Hindra bränder på jänvägsbanvallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en utökad användning av värmedetektorer på järnvägsspår för att minska problemen med banvallsbränder och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3699 av Pål Jonson M Förstärkning av infrastrukturen utmed stråket StockholmOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stråket StockholmOslo ska utpekas som en stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät TEN-T och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3698 av Pål Jonson M Förbättrad järnväg mellan Stockholm och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att skapa en bättre järnvägsdragning mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3697 av Pål Jonson M Bättre mobiltäckning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell strategi så att hela Sverige snarast får mobiltelefontäckning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3695 av Pål Jonson M Ökade trafiksäkerhetsåtgärder på E18 mellan Valnäs och Töcksfors Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör genomföras en översyn av E18 mellan Valnäs och Töcksfors i syfte att sträckan ska mötessepareras och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. M En Arlandaförhandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en Arlandaförhandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arlandas betydelse för såväl Stockholmsregionen


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3692 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3692 av Jan R Andersson M Utbyggnad av viltstängsel i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de län som drabbas mest av viltolyckor bör prioriteras vid utbyggnad av viltstängsel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3692 av Jan R Andersson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3692 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2020/21:3690 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3690 av Cecilia Widegren M Framtidens infrastruktur i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg fortsätta att aktivt snabba på genomförandet av alliansregeringens, kommunernas och regionernas gemensamma överenskommelse


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3690 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3690 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3689 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3689 av Cecilia Widegren m.fl. M Modernisera för A- och epatraktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en justering av hastigheten för epatraktorer så att reglerna likställs med dem som gäller för EU-mopeder och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3689 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3689 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3687 av Jörgen Berglund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3687 av Jörgen Berglund M Förbifart Örnsköldsvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Förbifart Örnsköldsvik ska ingå i den nationella vägtransportplanen och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4 är en av landets viktigaste


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3687 av Jörgen Berglund (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3687 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. SD Villkor för vattenskotrar och snabbgående vattenfarkoster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa utbildningskrav och förarbevis för vattenskoter och om att utreda övriga villkor för framförande av vattenskoter


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3667 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3667 av Aron Emilsson SD Utbyggnad av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skyndsam översyn av Bohusbanans potentiella utbyggnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra Götalandsregionen är ett vidsträckt län


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3667 av Aron Emilsson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3667 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3664 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3664 av Aron Emilsson SD Åtgärder mot bristande synlighet i trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fordonsindustrins och bilhandlarnas ansvar och behovet av särskilda insatser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3664 av Aron Emilsson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3664 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3658 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3658 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E16 på sträckan GävleOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningarna för en utbyggnad av Europaväg 16 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Europaväg 16 är viktig för infrastrukturen


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3658 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3658 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3654 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3654 av Roger Hedlund SD En utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningar för en tidigareläggning av ett dubbelspår på Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3654 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3654 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3653 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3653 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E4:an på sträckan GävleSundsvall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningar för en utbyggnad av Europaväg 4 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Gävleborg är en viktig trafiklänk


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3653 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3653 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3634 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3634 av Hans Rothenberg M Förbättrade möjligheter för den svenska sjöfartens konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de ekonomiska förutsättningarna för den svenska sjöfartsnäringen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3634 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3634 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3628 av Jörgen Berglund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3628 av Jörgen Berglund M Höjd standard på E14 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder för höjd trafiksäkerhet och hastighet på väg E14 i den nationella transportplanen bör få högre prioritet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3628 av Jörgen Berglund (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3628 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 74 kB)