Dokument & lagar (240 042 träffar)

Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En modern samepolitik 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Europarådets resolution om skydd för nationella minoriteter 5 Inrätta en sanningskommission 6 Repatriering av samiska kvarlevor 7 Nordisk


Utskottsberedning: KrU KU UbU 2020/21:JuU23 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 94 kB) Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 155 kB)

Motion 2020/21:1620 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:1620 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om grundprinciper för en ansvarsfull migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SfU 2020/21:SfU14 2020/21:SfU4

Motion 2020/21:1620 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:1620 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 120 kB)

Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal klimatpolitik nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimyndigheten ska studera scenariot att konsumtionen av energi inte bara el i Sverige i framtiden kan


Utskottsberedning: 2020/21:CU14 2020/21:MJU 2020/21:NU13 2020/21:NU20 2020/21:NU21 2020/21:NU22 2020/21:TU

Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 128 kB) Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 229 kB)

Motion 2020/21:1315 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:1315 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Respekt för djuren 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Bakgrund 4Utfasning av burar i äggindustrin 5Utfasning av pälsfarmning 6Förbud mot försäljning av nyproducerad päls 7Inför förbud mot koldioxidbedövning vid


Utskottsberedning: MJU UbU 2020/21:SkU12

Motion 2020/21:1315 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 94 kB) Motion 2020/21:1315 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 149 kB)

Motion 2020/21:1304 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:1304 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Afrikas horn Innehållsförteckning 1Förslag till riksdagsbeslut 2Inledning 3Afrikas horn 4Etiopien 4.1Mänskliga rättigheter och yttrandefrihet 4.2Rättssystemet 4.3Dammen 4.4Situationen för kvinnor och barn 4.5Fackliga rättigheter 4.6Sveriges relation


Utskottsberedning: SfU 2020/21:UU2 2020/21:UU7

Motion 2020/21:1304 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 104 kB) Motion 2020/21:1304 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 186 kB)

Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1 Familjen är den grund som samhället vilar på Trygga familjer främjar en god psykisk hälsa bland barn och unga Sammanhållna familjer minskar den ekonomiska


Utskottsberedning: AU SfU SoU UbU 2020/21:CU6 2020/21:SfU3 2020/21:SkU18 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 126 kB) Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 231 kB)

Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Översyn av lagen 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagen 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget


Utskottsberedning: 2020/21:JuU24

Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En demokratisk och trygg skola 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Skolans roll under nationella kriser 5 Barn som far illa 6 Likabehandling 6.1 Sexuella trakasserier 6.2 Afrofobi 6.3 Ansvaret för


Utskottsberedning: UbU 2020/21:JuU25

Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 125 kB)

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Stoppa sexköp och människohandel 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Ta bort böter ur straffskalan vid sexköp 5 Inför tydlig målsägandestatus vid sexköpsbrott 6 Obligatorisk undervisning för sexköpsdömda


Utskottsberedning: 2020/21:JuU24 2020/21:JuU26 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 142 kB)

Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:4 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändrat anslag avseende 1:24 Omställningsstöd. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:FiU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår investeringsplanen för anskaffning av


Utskottsberedning: 2020/21:FöU1

Motion 2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 97 kB)

Motion 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 05 Internationell


Utskottsberedning: 2020/21:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:SfU3

Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:SfU2

Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning


Utskottsberedning: 2020/21:SfU1

Motion 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning


Utskottsberedning: 2020/21:AU1

Motion 2020/21:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagersättningen för asylsökande bör


Utskottsberedning: 2020/21:SfU4

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2020/21:2965 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2965 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning  Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:SoU1

Motion 2020/21:2965 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:2965 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 07 Internationellt


Utskottsberedning: 2020/21:UU2

Motion 2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:2963 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2963 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:FiU2

Motion 2020/21:2963 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2963 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 85 kB)