Dokument & lagar (8 633 träffar)

Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att arbetssökande ges tillgång till leverantörer


Utskottsberedning: 2020/21:AU7

Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. M Omställning och kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetslöshetsförsäkringen bör förändras för att bli en effektiv omställningsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU 2020/21:AU2 2020/21:AU5 2020/21:SkU18 2020/21:SkU19

Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. M Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik för en bättre start på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. M Digitalisering i skolor och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta trepartssamtalen mellan staten och arbetsmarknadens parter i syfte att hitta en modell för kompetensutveckling som


Utskottsberedning: UbU 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. L Funktionsrättspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KU SfU SoU UbU 2020/21:AU5 2020/21:JuU27 2020/21:SoU16 2020/21:SoU7

Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 140 kB)

Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. KD En funktionshinderspolitik att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av barnkonventionen som lag och dess implementering på samhällets stöd för barn med funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: SfU 2020/21:AU5 2020/21:KrU2 2020/21:SoU14 2020/21:SoU7 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 187 kB)

Motion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. C En utvecklad sjukvård och omsorg i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka patienters rättigheter i patientlagen för att ge patienter rätt att välja slutenvård på en valfri klinik i landet


Utskottsberedning: KU UbU 2020/21:AU5 2020/21:JuU23 2020/21:SoU12 2020/21:SoU13 2020/21:SoU14 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU7 2020/21:SoU8 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 123 kB) Motion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 260 kB)

Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Tabell 3 1 Inledning 4 1.1 Sänk sjuktalen långsiktigt stärk det förebyggande arbetet 5 2 Sjukpenningen och rehabiliteringskedjan


Utskottsberedning: 2020/21:AU2 2020/21:AU5 2020/21:SfU1 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 19 Regional utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utbildningar


Utskottsberedning: KU UbU 2020/21:AU5 2020/21:NU13 2020/21:NU14 2020/21:NU2 2020/21:TU 2020/21:TU1 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 93 kB) Motion 2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 150 kB)

Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. M En långsiktig svensk konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en övergripande skattereform som förbättrar förutsättningarna för företagande och entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU 2020/21:AU5 2020/21:FiU22 2020/21:FiU34 2020/21:MJU 2020/21:NU13 2020/21:NU19 2020/21:NU20 2020/21:NU4 2020/21:SkU18 2020/21:SkU19 2020/21:SkU22 2020/21:SoU17

Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. C En hållbar besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av konkurrenskraften inom turistnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU 2020/21:AU5 2020/21:CU13 2020/21:FiU26 2020/21:JuU23 2020/21:NU20 2020/21:SkU19 2020/21:SkU22 2020/21:SoU20 2020/21:TU

Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. MP En grön återstart av kulturen i pandemins spår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka stöd och ersättningar till konstnärer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: AU KrU SfU 2020/21:AU5 2020/21:KrU4 2020/21:NU19 2020/21:NU20 2020/21:SkU19

Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3144 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3144 av Roland Utbult m.fl. KD Politik för ett stärkt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till civilsamhällets särart i utredningar och regelgivning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:AU5 2020/21:FiU34 2020/21:KrU5 2020/21:NU20 2020/21:TU1

Motion 2020/21:3144 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3144 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 124 kB)

Motion 2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. C Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna grundläggande servicefunktioner och tryggheten för såväl privatpersoner som näringsverksamheter


Utskottsberedning: KU UbU 2020/21:AU5 2020/21:CU8 2020/21:FiU22 2020/21:FiU25 2020/21:FiU26 2020/21:FiU34 2020/21:FiU5 2020/21:NU13 2020/21:NU14 2020/21:NU20 2020/21:NU4 2020/21:SoU16 2020/21:TU

Motion 2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) (pdf, 122 kB)

Motion 2020/21:3657 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3657 av Roger Hedlund SD Heltidsarbete som norm inom offentlig sektor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nu


Utskottsberedning: AU

Motion 2020/21:3657 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3657 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3588 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3588 av Gulan Avci m.fl. L Reformer för en liberaliserad och konkurrenskraftig arbetsmarknad 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en långtidsutredning med uppdrag att överblicka ytterligare vilka förändringar som kan krävas


Utskottsberedning: 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3588 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3588 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 104 kB)

Motion 2020/21:3582 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3582 av Mats Green m.fl. M Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2020/21:AU2

Motion 2020/21:3582 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3582 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2020/21:3581 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3581 av Mats Green m.fl. M Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2020/21:AU1

Motion 2020/21:3581 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3581 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:3558 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3558 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol båda M Utlandssvenskar berikar handel och främjar export Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över regelverk inom försäkringsområdet som möjliggör för fler utlandsstationerade och


Utskottsberedning: AU SfU UbU 2020/21:CU6 2020/21:NU13

Motion 2020/21:3558 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3558 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3554 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3554 av Gulan Avci m.fl. L En stark arbetslöshetsförsäkring som skyddar alla som förlorar sin inkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som skyddar alla som arbetat och som förlorar sin


Utskottsberedning: 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3554 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3554 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 77 kB)