Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 1992/93:U258 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U258 av Gudrun Schyman m.fl. v Samarbete med Central- och Östeuropa Sammanfattning Vänsterpartiet lägger i denna motion fram idéer och förslag för en framsynt Östeuropapolitik. Vi måste lära av den blodiga tragedin i Jugoslavien och sätta in resurser i tid, så att konflikter kan förebyggas.


Utskottsberedning: ------------------1992/93:EU3 1992/93:UU16 1992/93:UU19
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi213 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi213 av Gudrun Schyman m.fl. v Nedskärning av statlig verksamhet Motionen tar upp förslag på besparingar inom det statliga området. Ett radikalt parti som Vänsterpartiet måste i riksdagen ständigt vara berett att granska den statliga verksamheten. Speciellt i ett läge där den offentliga


Utskottsberedning: -------------1992/93:BoU17 1992/93:EU3 1992/93:FiU14 1992/93:JuU21 1992/93:JuU25 1992/93:JuU30 1992/93:KrU12 1992/93:KU22 1992/93:SfU7 1992/93:SoU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:U701 av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson (s)

Motion till riksdagen 1991/92:U701 av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson s Översättning av EG-domstolens domar EG-domstolen har en central roll inom EG. Domstolen tolkar fördragen och kontrollerar att beslut av lagkaraktär, vilka kommissionen och rådet tagit, är juridiskt riktiga. Domstolen handlägger också tvister


Utskottsberedning: -1992/93:EU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:U534 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:U534 av Lars Werner m.fl. v Europa, EES och EG Nej till svenskt medlemskap i EG/EU Vänsterpartiet är ett internationalistiskt parti. Vårt nej till medlemskap i EG är inte ett uttryck för inskränkt provinsialism. Vårt alternativ till EG innebär ökad frihet för människor att röra sig över


Utskottsberedning: ---------1991/92:FiU20 1991/92:KU33 1991/92:UU14 1991/92:UU19 1991/92:UU24 1992/93:EU1 1992/93:KU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation