Dokument & lagar (8 643 träffar)

Motion 2019/20:3637 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3637 av Tina Acketoft m.fl. L med anledning av prop. 2019/20:168 En moderniserad radio- och tv-lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omförhandling av AV-direktivet med målet att avskaffa kravet på en viss kvot programinnehåll med europeiskt


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3637 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3637 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3634 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3634 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:168 En moderniserad radio- och tv-lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om innehållskrav för streamingtjänster och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3634 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3634 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3580 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3580 av Matheus Enholm m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:141 Riksrevisionens rapport om valförfarandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett system med gemensamma valsedlar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3580 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3580 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3527 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3527 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:102 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2019/20:102 Sekretess


Utskottsberedning: 2019/20:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3527 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3527 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:102 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av framst. 2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår riksdagsstyrelsens förslag. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagsstyrelsen bör återkomma med förslag till


Utskottsberedning: 2019/20:KU6

Motion 2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nämna de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i regeringsformen och tillkännager detta


Utskottsberedning: KU 2019/20:KrU11 2019/20:UbU11 2019/20:UbU15
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 6 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. M Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning av ett slöjförbud i grundskolor och förskolor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. KD Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning och idépolitisk utgångspunkt 2 Kvalitetssäkra skolans metoder 2.1 Inför evidensbaserade antimobbningsprogram 2.2 Vidga


Utskottsberedning: 2019/20:AU10 2019/20:FiU26 2019/20:KrU7 2019/20:KU1 2019/20:SfU17 2019/20:SoU9 2019/20:UbU1 2019/20:UbU10 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12 2019/20:UbU14 2019/20:UbU15 2019/20:UbU16 2019/20:UbU8
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 65 avslag

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 273 kB) Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 393 kB)

Motion 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Ryssland Innehåll 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland 3.1 Demokrati och rättsstatens principer 3.2 Kvinnors rättigheter 3.3 Hbtq-personers rättigheter 3.4 Fackliga rättigheter 3.5 Civilsamhällets


Utskottsberedning: UU 2019/20:KU1 2019/20:UU1 2019/20:UU10 2019/20:UU15 2019/20:UU2 2019/20:UU6
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 14 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 105 kB) Motion 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 163 kB)

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Frihet och utveckling i vår omvärld Kristdemokraternas syn på utveckling 1 Stöd och hjälp till världens allra fattigaste 2 Stöd till människor på flykt


Utskottsberedning: 2019/20:KU1 2019/20:UU1 2019/20:UU15 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 150 kB)

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Frihet och säkerhet Europeiska unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen i Ryssland


Utskottsberedning: KU 2019/20:FiU22 2019/20:FöU6 2019/20:KU1 2019/20:NU15 2019/20:SfU20 2019/20:SoU4 2019/20:UU1 2019/20:UU10 2019/20:UU14 2019/20:UU15 2019/20:UU4 2019/20:UU6
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall, 14 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 105 kB) Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 168 kB)

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 22 Kommunikationer Kristdemokraternas syn på kommunikationer Minskat fossilberoende inom fordonsflottan Utbyggnad av laddinfrastruktur


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:FiU25 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:KU15 2019/20:MJU1 2019/20:MJU16 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU22 2019/20:SkU23 2019/20:TU1 2019/20:TU11 2019/20:TU12 2019/20:TU14 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU9 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): 90 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 138 kB) Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 271 kB)

Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. M Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsekonomisk och miljömässig lönsamhet ska vara vägledande i valet av infrastrukturprojekt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:FöU7 2019/20:JuU1 2019/20:KU15 2019/20:MJU16 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU12 2019/20:TU14 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU9
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): 56 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 109 kB) Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 211 kB)

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. C Hälsa, sjukvård och omsorg Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kortade köer genom stärkt patientinflytande Förbättrad information om väntetider inför behandling En nationell informationsportal för stärkt patientmakt Digitala


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:KU1 2019/20:SoU10 2019/20:SoU11 2019/20:SoU12 2019/20:SoU4 2019/20:SoU5 2019/20:SoU6 2019/20:SoU7 2019/20:SoU8 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal funktionshinderspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU4 2019/20:JuU29 2019/20:KU12 2019/20:SfU18 2019/20:SoU11 2019/20:SoU8 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12 2019/20:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 139 kB)

Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1 Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 Asylprocessen och mottagandet 2.1 Permanent lag om tillfälliga, treåriga uppehållstillstånd 2.2 Återinför en humanitär


Utskottsberedning: 2019/20:CU17 2019/20:JuU1 2019/20:KU1 2019/20:SfU11 2019/20:SfU16 2019/20:SfU20 2019/20:SfU21 2019/20:SfU22 2019/20:SfU25 2019/20:SfU4 2019/20:SkU20 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 35 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 102 kB) Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 180 kB)

Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. M Rättvis och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fullt finansierad skattereform med lägre samlat skattetryck och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:CU10 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:KU15 2019/20:MJU12 2019/20:NU10 2019/20:NU12 2019/20:NU14 2019/20:NU16 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU24 2019/20:TU11 2019/20:TU12
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 108 kB) Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 204 kB)

Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. M Sverige ska vara ett digitalt föregångsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta trepartssamtalen mellan staten och arbetsmarknadens parter i syfte att hitta en modell för kompetensutveckling som


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU4 2019/20:FiU25 2019/20:FöU7 2019/20:KU15 2019/20:NU12 2019/20:SkU21 2019/20:SoU11 2019/20:TU5 2019/20:UbU15
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 103 kB) Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 192 kB)

Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3151 av Markus Wiechel SD Förbättrat arbete med public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra granskningen av public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2019/20:KrU11 2019/20:KU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 78 kB)