Dokument & lagar (12 077 träffar)

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för Tullverket att besluta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare sänkning av skatten på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. SD Med anledning av prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanent avskaffa BNP-indexeringen på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. M Omställning och kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetslöshetsförsäkringen bör förändras för att bli en effektiv omställningsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU 2020/21:AU2 2020/21:AU5 2020/21:SkU18 2020/21:SkU19

Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. M Yrkesväxling, yrkeshögskola, vuxenutbildning och sfi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett omställningsavdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UbU 2020/21:SkU18 2020/21:SkU19

Motion 2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. L Vuxenutbildning för integration och arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kvalitet och likvärdighet i vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: AU UbU 2020/21:SkU18

Motion 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. L Liberal politik för ett starkare Europasamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- och miljöpolitik i enlighet med EU:s gröna giv och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU KU SfU UU 2020/21:FiU20 2020/21:FiU5 2020/21:JuU23 2020/21:MJU 2020/21:NU13 2020/21:NU14 2020/21:SkU20

Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 153 kB)

Motion 2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. M Ett hållbart flyglyft för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett hållbart flyglyft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2020/21:MJU 2020/21:SkU20 2020/21:TU

Motion 2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2020/21:3469 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3469 av Maria Stockhaus m.fl. M En modern hållbar sjöfartspolitik för tillväxt och trygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tonnageskatten för att få fler svenskflaggade fartyg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: FöU 2020/21:SkU19 2020/21:TU

Motion 2020/21:3469 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3469 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. M En hållbar transportpolitik för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta tydliga mål för 2030 avseende utbyggnaden av laddinfrastruktur i anslutning till vägar, rastplatser, tankställen,


Utskottsberedning: 2020/21:JuU25 2020/21:SkU20 2020/21:TU 2020/21:TU2

Motion 2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 117 kB)

Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. C Hållbara transporter med hög tillgänglighet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ges i uppdrag att identifiera ett antal projekt från nuvarande nationella infrastrukturplan


Utskottsberedning: 2020/21:CU11 2020/21:MJU 2020/21:SkU18 2020/21:TU 2020/21:TU,2020/21:TU 2020/21:TU2 2020/21:TU3 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 104 kB) Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 197 kB)

Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. C Grön omställning av transportsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament och resultatfokuserad politik krävs för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn till


Utskottsberedning: 2020/21:CU11 2020/21:MJU 2020/21:SkU18 2020/21:SkU20 2020/21:TU

Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 136 kB)

Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C En hållbar digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de gröna näringarnas kontakter med myndigheter bör underlättas genom En dörr in och genom ökad digitalisering av tillståndsprocesser och


Utskottsberedning: FöU KU UbU 2020/21:FiU22 2020/21:FiU25 2020/21:MJU 2020/21:NU19 2020/21:NU20 2020/21:SkU18 2020/21:SkU19 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 122 kB)

Motion 2020/21:2883 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:2883 av Markus Wiechel m.fl. SD Utökad möjlighet att använda sig av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2020/21:SkU20 2020/21:TU

Motion 2020/21:2883 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2883 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på kommunikationer Minskade fossila utsläpp för transportslagen Beskattning av infrastrukturen Utbyggnad av laddinfrastruktur Elektrifiering av tunga


Utskottsberedning: KU UbU 2020/21:JuU23 2020/21:MJU 2020/21:MJU3 2020/21:NU21 2020/21:SkU18 2020/21:SkU19 2020/21:SkU20 2020/21:SkU21 2020/21:TU 2020/21:TU1 2020/21:TU2 2020/21:TU3 2020/21:TU4
Riksdagsbeslut (87 yrkanden): 1 avslag, 86 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 136 kB) Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 287 kB)

Motion 2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. C En rättssäker familjepolitik i tiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk


Utskottsberedning: KU SfU 2020/21:CU6 2020/21:SkU22 2020/21:SoU17 2020/21:SoU19

Motion 2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) (pdf, 154 kB)

Motion 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt M Avskaffande av taxeringsvärdet på bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att se över ett avskaffande av taxeringsvärdet för fastigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Taxeringsvärdet


Utskottsberedning: 2020/21:SkU22

Motion 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2020/21:3705 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3705 av Pål Jonson M Översyn av skatten på plastbärkassar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av skatten på plastbärkassar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skatten på plastbärkassar som trädde


Utskottsberedning: 2020/21:SkU20

Motion 2020/21:3705 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3705 av Pål Jonson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3691 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3691 av Jan R Andersson och Sten Bergheden båda M Mikrobryggerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över villkoren för svenska mikrobryggerier och tillkännager detta för regeringen. Motivering På 1970-talet riskerade Sverige bli


Utskottsberedning: 2020/21:SkU20

Motion 2020/21:3691 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3691 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3688 av Jörgen Berglund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3688 av Jörgen Berglund M Synliggjorda arbetsgivaravgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att synliggöra arbetsgivaravgifterna på lönebesked för offentliga arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:SkU22

Motion 2020/21:3688 av Jörgen Berglund (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3688 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 70 kB)