Dokument & lagar (12 336 träffar)

Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Sverige har på många sätt betydande utmaningar och detta gäller


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 130 kB)

Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Mobiltäckning även där marknaden är svag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mobiltäckning i områden dit marknadskrafterna inte når och vikten av mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Undvik framtida båthaverier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att besiktningskrav och regelbundna kontroller ska gälla även restaurangbåtar och restaurangpråmar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Angående e-tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av god tillgång till bredband så att e-tjänster kan nyttjas i större utsträckning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Översyn av vägnätet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en översyn av vägnätet för att utjämna skillnaderna i landet och förbättra


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. M Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsekonomisk och miljömässig lönsamhet ska vara vägledande i valet av infrastrukturprojekt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FöU KU MJU SkU TU 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 184 kB)

Motion 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Nationell förarutbildning för utryckningsfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av behovet av att säkra patienternas och räddningspersonalens trygghet och därför


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng båda M Jönköpings län, Götalandsbanan och Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya stambanor för snabbtåg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Byggnationen av nya stambanor


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2541 av Cecilia Widegren M E20 som projektväg för elektrifiering t.ex. laddstolpar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra E20 till projektväg för elektrifiering av väg och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2530 av Kristina Yngwe C Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Dragongatan i Ystad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ystad


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2515 av Katarina Brännström M Bättre möjligheter för skyltning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagar och regler samt hur tillämpning sker när det gäller skyltar på landsbygden för att underlätta för näringsliv


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2514 av Katarina Brännström M Fler viltstängsel vid olycksdrabbade vägar i Kronoberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket uppmanas att sätta upp fler viltstängsel vid vägar med hög olycksfrekvens, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2495 av Cecilia Widegren M Framtidens infrastruktur i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg fortsätta att aktivt snabba på genomförandet av alliansregeringens, kommunernas och regionernas gemensamma överenskommelse


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2494 av Cecilia Widegren M Förändrade cruisingtillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över krångliga och otidsenliga föreskrifter som försvårar och ställer till det för Sveriges civilsamhälles motorentusiaster och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2493 av Cecilia Widegren M Alltid sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa vintertid och i stället införa ständig sommartid i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många människor känns


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. M Modernisera för A- och epatraktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en justering av hastigheten för epatraktorer så att hastigheten likställs med regler som gäller för EU-mopeder och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2491 av Cecilia Widegren M Det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillståndsprövning för uppvisning av fordon vid evenemang och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med cirka 200000 personer och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2490 av Cecilia Widegren M Sjöfarten på Vänern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konkurrenskraften för insjötransporter på Vänern i form av byggnation av för låga broar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2483 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2483 av Hans Rothenberg M Elsparkcyklar i stads- och trafikmiljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra förutsättningarna och klargöra ansvarsfrågorna för hur elsparkcyklar får användas och placeras i stadsmiljöer och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2483 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2483 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2482 av Hans Rothenberg M Avskaffande av tidsomställningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU ska återgå till normaltid utan årliga tidsomställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 1980 har Sverige


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 75 kB)