Dokument & lagar (12 336 träffar)

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard M Järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Trafikverket att inleda planering av en ny järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2378 av Ida Drougge M Östlig förbindelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av projektet Östlig förbindelse i Stockholms län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholms befolkning ökar i rekordfart. Sedan många år


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2360 av Lars Beckman M Gaturenhållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen rörande gaturenhållning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medierna har  rapporterat om risken för hälsoeffekter av fastighetsägarnas


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2348 av Lars Beckman M Försäljning av Arento AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens ägande i Arento AB och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arento AB är ett helsvenskt statligt bolag som ingår i Sveviakoncernen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. S Posttjänster på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om posttjänster på lika villkor i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långa avstånd, litet utbud av butiker


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. S Tillgång till bilprovning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över konsekvenserna av privatiseringen av bilprovningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategi för Sveriges östersjöhamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att förbättra Sveriges hamnar så att mer gods kan överföras från väg till sjöfart


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. S Teknisk infrastruktur i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över hur mobiltäckningen kan förbättras runt om i landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. S Barns cyklande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. S Handlingsplan för framtidens transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en handlingsplan för framtidens transporter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. S En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är angeläget med en klimatsmart, effektiv och konkurrenskraftig svensk sjöfart och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Trafiksäkerheten måste säkras på väg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en upprustning av riksväg 55 med fokus på ökad trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 55


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2210 av Julia Kronlid SD Tillåta dubbdäck fram till den 30 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 och tillåta dubbdäck oavsett väglag fram till


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD En familjevänlig tågtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktlinjer för en familjevänlig tågtrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens samhälle bor inte alltid


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2191 av Lotta Finstorp M Otrygga plankorsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda arbetet med att bygga bort plankorsningar där snabba tåg passerar genom tätorter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Korsningar


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2190 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2190 av Lotta Finstorp M Sanktioner när bilar överges på ett trafikfarligt sätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utfärda sanktioner för fordon som överges vid vägren, parkeringsplats eller dike, och detta tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2190 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2190 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng M Ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bygga dubbelspår på järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng M Se över reglerna och prövningen av olika handikapp för att få behålla sitt körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över gällande lagstiftning och återkomma med förslag till riksdagen om en förändrad


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng M Ökat trafiksäkerhetsmedvetande bland utryckningsförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till ett högre trafiksäkerhetsmedvetande hos utryckningsförare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2157 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2157 av Camilla Waltersson Grönvall M Samordnad slussled och skredsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidigarelägga investeringen i en ny slussled i Trollhättan och Lilla Edet där det tas hänsyn till skredrisken och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2157 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2157 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 77 kB)