Dokument & lagar (12 336 träffar)

Motion 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra de regionala flygplatsernas överlevnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering De regionala


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren båda M Konkret handlingsplan för att stoppa olagliga körkkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en konkret handlingsplan och att denna i sådana fall skyndsamt


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2015 av Camilla Brodin (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2015 av Camilla Brodin KD Inled en Arlandaförhandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inleda en Arlandaförhandling för Sveriges tillväxtregion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdag och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2015 av Camilla Brodin (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2015 av Camilla Brodin (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. SD Villkor för framförande av vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av förarbevis för vattenskoter samt om att utreda övriga villkor för framförande av vattenskoter som omnämns i motionen och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. S Räckesolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att fullfölja det arbete som görs med att montera underglidningsskydd för att förebygga räckesolyckor och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. S Kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för fler kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2126 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2126 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Infrastruktursatsningar för ett starkare Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för fortsatta satsningar på tågförbindelsen OsloStockholm och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2126 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2126 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. M Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att snarast färdigställa utbyggnaden av Västkustbanan med dubbelspår längs hela sträckningen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2117 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2117 av Arman Teimouri L Färdtjänst över nationsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa rätt till färdtjänst över nationsgränserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att åka riksfärdtjänst från Torsby i


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2117 av Arman Teimouri (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2117 av Arman Teimouri (L) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2111 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2111 av Maria Nilsson L Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tankställen för vätgasbilar samt att centralisera satsningen på vätgas till en region som får utgöra pilotregion i arbetet och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2111 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2111 av Maria Nilsson (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson båda L Höghastighetsbana OsloGöteborgKöpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra snabba tågförbindelser på sträckan OsloKöpenhamn och vidare söderut till en del av EU:s TEN-T-nätverk och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2093 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2093 av Lina Nordquist L Tillgänglighet vid synnedsättning: stärkt kunskap och en symbol för ledstråk i vägmärkesförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka framkomligheten i offentlig miljö för personer med synnedsättning, dels


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2093 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2093 av Lina Nordquist (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2082 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2082 av Maria Nilsson L Järnvägen som ett arbetsmarknadsverktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka godstransporternas och de regionala pendlingstransporternas betydelse vid prioritering av järnvägsinvesteringar och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2082 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2082 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. S Skärpta åtgärder mot spårspring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att granska möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska problemet med spårspring på våra järnvägar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. S Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2047 av Saila Quicklund M Beräkningsgrunder för Trafikverkets anslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade beräkningsgrunder för infrastrukturmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människors möjligheter att bo och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2046 av Saila Quicklund M Förbättra servicen för postutdelning i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra servicen för postutdelning i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Posten har genomfört


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2045 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2045 av Saila Quicklund M Förtydliga färdtjänstreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheterna att förtydliga färdtjänstregler och tillkännager detta för regeringen. Motivering Färdtjänst är enligt lagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2045 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2045 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2044 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2044 av Saila Quicklund M Landsbygden bör prioriteras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att prioritera landsbygden vid införande av självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Landsbygden


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2044 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2044 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1993 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1993 av Lars Hjälmered M Självkörande fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda och återkomma till riksdagen med nödvändiga förslag till lagändringar för att göra det möjligt att använda självstyrande och självkörande


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1993 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1993 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 74 kB)