Dokument & lagar (12 343 träffar)

Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2047 av Saila Quicklund M Beräkningsgrunder för Trafikverkets anslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade beräkningsgrunder för infrastrukturmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människors möjligheter att bo och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2046 av Saila Quicklund M Förbättra servicen för postutdelning i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra servicen för postutdelning i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Posten har genomfört


Utskottsberedning: 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2045 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2045 av Saila Quicklund M Förtydliga färdtjänstreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheterna att förtydliga färdtjänstregler och tillkännager detta för regeringen. Motivering Färdtjänst är enligt lagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2045 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2045 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2044 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2044 av Saila Quicklund M Landsbygden bör prioriteras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att prioritera landsbygden vid införande av självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Landsbygden


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2044 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2044 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1993 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1993 av Lars Hjälmered M Självkörande fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda och återkomma till riksdagen med nödvändiga förslag till lagändringar för att göra det möjligt att använda självstyrande och självkörande


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1993 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1993 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1992 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1992 av Lars Hjälmered M Strategi för utbyggnad av elvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en strategi för elvägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Infrastruktur och transporter är avgörande


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1992 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1992 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1991 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1991 av Lars Hjälmered M Etablera pilotområde för moderna transportlösningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att genomföra ett fullskaletest med moderna transportlösningar i någon eller några av landets större


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1991 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1991 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1990 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1990 av Lars Hjälmered M Utökad användning av längre och tyngre lastbilar 74 och 90 ton för att minska bränsleförbrukning och utsläpp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med konkreta regelförändringar


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1990 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1990 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1989 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1989 av Lars Hjälmered M Göteborgs hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Göteborgs hamn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att återupprätta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1989 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1989 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1963 av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1963 av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M Fast förbindelse HelsingborgHelsingör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1963 av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1963 av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:1955 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1955 av Arman Teimouri L En moderniserad väglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera väglagen så att den anpassas efter dagens förutsättningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Landsbygden behov av transporter


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1955 av Arman Teimouri (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1955 av Arman Teimouri (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1952 av Bengt Eliasson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1952 av Bengt Eliasson L Stärkt infrastruktur i ett växande Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur det snarast kan göras satsningar på infrastruktur som stärker tillväxten i Halland och övriga Väst- Sydsverige och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1952 av Bengt Eliasson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1952 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1947 av Ulrika Jörgensen (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1947 av Ulrika Jörgensen M Säkra pendlingsvägar för cyklar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra pendlingsvägar för cyklar och tillkännager detta för regeringen. Motivering I våra större städer ökar andelen som pendlar med cykel, framförallt


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1947 av Ulrika Jörgensen (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1947 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1926 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1926 av Lina Nordquist L Aroslänken bind samman Mälardalen med järnväg UppsalaEnköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en järnvägslänk mellan Uppsala och Enköping och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1926 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1926 av Lina Nordquist (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1921 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1921 av Robert Hannah L Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra namnet på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport och tillkännager detta för regeringen. Motivering En person


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1921 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1921 av Robert Hannah (L) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1920 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1920 av Robert Hannah L Namnändring av Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats Airport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Landvetter flygplats bör döpas om till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats Airport och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1920 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1920 av Robert Hannah (L) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1911 av Allan Widman (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1911 av Allan Widman L Bredda riksväg 28 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en breddning av riksväg 28 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 28 mellan Karlskrona och Emmaboda är den i särklass mest olycksdrabbade


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1911 av Allan Widman (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1911 av Allan Widman (L) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1909 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1909 av Lina Nordquist L Dubbdäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att göra en översyn av regelverket för användning av dubbade vinterdäck och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regelverken för dubbade


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1909 av Lina Nordquist (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1909 av Lina Nordquist (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1907 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1907 av Arman Teimouri L En hållbar strategi för regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga de regionala flygplatsernas ekonomiska situation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1907 av Arman Teimouri (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1907 av Arman Teimouri (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1884 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1884 av Saila Quicklund M Uprustning av Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan för att skapa ännu bättre förutsättningar för fler företag och jobb i Norrlands inland och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1884 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1884 av Saila Quicklund (M) (pdf, 72 kB)