Dokument & lagar (499 träffar)

Motion 2005/06:MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Utgångspunkter för Sveriges klimatpolitik 4 4 Det internationella arbetet mot klimatförändringar 5 4.1 Kyotoprotokollet är grunden för klimatarbetet 5 4.2 Samarbete inom EU 5 4.2.1 Befintlig teknik existerar 5 4.2.2 Mer forskning 6


Utskottsberedning: 2005/06:MJU14 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 142 kB)

Motion 2005/06:MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka Sveriges engagemang i IPCC. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör ta ställning till vilka nivåer de internationella utsläppen bör ha på lång och medellång


Utskottsberedning: 2005/06:MJU14 2005/06:NU19 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp) (doc, 146 kB)

Motion 2005/06:T34 av Sofia Larsen (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/2006:160 i den del som avser borttagandet av driftsbidraget till Örebro flygplats. Motivering Örebro flygplats är ett viktigt nav för kommunikationen i regionen. Verksamheten på flygplatsen står på tre ben: fraktflyg, reguljär persontrafik och charter. Om dessa


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T34 av Sofia Larsen (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T33 av Erling Bager m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förberedelserna för att inrätta ett svenskt båtregister skall avbrytas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa förarbevis för att framföra vissa fritidsbåtar. Nej


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:T33 av Erling Bager m.fl. (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:T32 av Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i samarbete med Östersjöländerna göra en satsning på att ta fram en typbogserare med goda isbrytningsegenskaper. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbilda nya sjöbefäl


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:T32 av Birgitta Sellén (c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 3 Bättre kommunikationer för ett konkurrenskraftigt Sverige 4 4 Trafiksäkerhet 6 5 Hållbara transporter och hållbar beskattning 8 6 Sjöfarten 10 7 Konkurrens på hela järnvägsnätet 13 8 Kollektivtrafiken 14 9 Bättre förutsättningar för flygtrafiken 15


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 127 kB)

Motion 2005/06:T30 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om besiktning för ombyggda fordon och uppbyggda fordon samt inrättande av ett hobbyfordonsrådInledning Kristdemokraterna har i tidigare motioner beskrivit hur viktig fordonshobbyn är för Sverige. Vi välkomnar därför


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T30 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:T28 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den regionala persontågstrafiken i Mälardalsregionen. Motivering Regeringen föreslår under avsnitt 15.3.2 ett antal åtgärder för att underlätta pendlingsmöjligheterna över länsgränserna. En av dessa åtgärder är att


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T28 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T27 av Anders G Högmark (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att ge flyget förutsättningar att skapa tillväxt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flygets sociala betydelse, inte minst för att uppnå målsättningen om en jämställd


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:T27 av Anders G Högmark (m) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:T25 av Johan Pehrson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bibehålla driftsstödet till Örebro flygplats, framför allt av tillväxtpolitiska skäl. Motivering Infrastruktur och bra kommunikationer är en viktig förutsättning för ökad tillväxt och har således stor betydelse


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T25 av Johan Pehrson (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett långsiktigt program för investeringar i partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för att tidigarelägga och effektivisera infrastrukturinvesteringar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:T22 av Tobias Krantz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i regler och lagar som gör det möjligt för färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö att klassas som allmän färjeförbindelse och därmed kunna övergå från kommunalt till statligt huvudmannaskap inom ramen


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T22 av Tobias Krantz (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:T29 av Lennart Fremling m.fl. (fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Vägverket bör få regeringens uppdrag att senast under 2008 tillsammans med kommunerna genomföra en inventering av behovet av infrastruktur för säker cykeltrafik. Inledning Regeringens proposition 2005/06:160 Moderna


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T29 av Lennart Fremling m.fl. (fp, kd, c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon flygskatt ej skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU14 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:T23 av Sylvia Lindgren (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en svensk definition av begreppet cabotage. Motivering Regeringens proposition Moderna transporter innehåller under avsnitt 22.4 Villkor för svensk yrkestrafik ett särskilt avsnitt om cabotage. I detta konstateras


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T23 av Sylvia Lindgren (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T21 av Staffan Danielsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hålla en dörr öppen för driftsbidrag även till icke-statliga flygplatser med för regionen viktig flygtrafik till t.ex. Köpenhamn. Bakgrund Regeringen föreslår att det årliga statliga driftsbidraget ska slopas


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T21 av Staffan Danielsson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T19 av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samverkan mellan hamnföretagen på den svenska marknaden. Motivering Godsströmmarna över Östersjön växer avsevärt. Det ger landets hamnar mycket goda förutsättningar för att utvecklas och expandera. Denna utvecklingspotential


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T14 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna, genom plan- och bygglagen PBLges ett inflytande vad gäller samlokalisering av mobilmaster då detta anses nödvändigt av miljö-hälso- eller säkerhetsskäl. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:T14 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:T20 av Jörgen Johansson och Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av ökade anslag för nybyggnation, upprustning och underhåll av transportnätet i Mälardalen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om stöd och utbyggnad av den järnvägskommunikation


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:T20 av Jörgen Johansson och Roger Tiefensee (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:T18 av Håkan Larsson (c) och Camilla Sköld Jansson (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utformningen av statens stöd till kombiterminaler. Motivering Regeringen presenterade den 22 mars en transportpolitisk proposition: Moderna transporter proposition 2005/06:160. I propositionen behandlas bland annat


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T18 av Håkan Larsson (c) och Camilla Sköld Jansson (v) (doc, 42 kB)