Dokument & lagar (406 träffar)

Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. M Bättre infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2820 av Lars Adaktusson KD Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ges i uppdrag att införa trafikplikt vid Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2817 av Lars Adaktusson KD Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att initiera en utredning kring Dalabanans kapacitet och standard samt åtgärdsplan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson KD Bygg ut väg 282 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ombyggnationen av riksväg 282 på sträckan UppsalaAlmunge bör prioriteras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den olycksdrabbade vägsträckan,


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2804 av Christer Nylander (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2804 av Christer Nylander L Dags att börja planera för en andra Ölandsbro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en innovationstävling kring en andra Ölandsbro och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2804 av Christer Nylander (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2804 av Christer Nylander (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2787 av Pia Steensland KD Säkerställ synskärpa i samband med körkortsförnyelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa syntester i samband med körkortsförnyelse och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har antagit


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt SD Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på kommunikationer Minskat fossilberoende inom fordonsflottan Elektrifiering av tunga vägtransporter Tydliga miljöklasser för personbilar Uppmuntra andrahandsmarknad


Utskottsberedning: KU MJU SkU 2019/20:CU12 2019/20:FiU25 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:MJU1 2019/20:TU1 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): 7 avslag, 85 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 137 kB) Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 279 kB)

Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2757 av Tina Acketoft L Vägskyltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt förfarande för skyltning för företag samt besöks- och turistmål och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många mindre företag, inte minst på svensk


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. L Liberal infrastruktur för en hållbar framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om transportpolitiska utgångspunkter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8

Motion 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. L Framtidssäkra det svenska vägnätet för ökad trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att utreda hur stor del av det svenska vägnätet som i dag kan användas av självkörande


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2733 av Andreas Carlson KD Bygg ut riksväg 40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja förberedelser för att bygga ut riksväg 40 på sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn, för att få en sammanhängande motorväg mellan Stockholm och


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson båda KD Bygg nya stambanor för höghastighetståg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Sverigeförhandlingens intentioner om en sammanhållen utbyggnad av nya stambanor genomförs


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2730 av Andreas Carlson KD Riksväg 26/47 MånserydHedenstorp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tidigarelägga ombyggnation av riksväg 26/47 sträckan MånserydHedenstorp och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2720 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2720 av Betty Malmberg M Äldre och digital teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentlig service måste göras tillgänglig även för de som saknar digital uppkoppling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KrU KU 2019/20:SoU4 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2720 av Betty Malmberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2720 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. M Infrastruktur i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Halland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi


Utskottsberedning: 2019/20:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. M Klimatpolitik för hoppfulla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram beräkningskonventioner för klimatnytta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU NU SkU TU UbU 2019/20:CU10 2019/20:FiU34 2019/20:MJU1 2019/20:TU8 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 1 avslag, 43 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 171 kB)

Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm M Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda nyttoeffekterna av en upprustad bohusbana på kort och lång sikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm M Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till en snabb, smidig och seriös järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 74 kB)