Dokument & lagar (432 träffar)

Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2968 av Edward Riedl M Översyn av hastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en översyn av hastighetsbegränsningarna på vägarna i syfte att värna både trafiksäkerhet och framkomlighet och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2967 av Edward Riedl M Pausa fjärrstyrd flygledning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att överväga att pausa införandet av fjärrstyrd flygledning och ta fram ett bättre underlag där flygets alla parter


Utskottsberedning: 2019/20:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2966 av Edward Riedl M Skynda på en ny dragning av E4:an i Skellefteå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en omdragning av E4:an i Skellefteå och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikverket


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2930 av Edward Riedl M Snöröjning i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa fungerande snöröjning i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering När Trafikverket skärper kontrollerna av plogtider försämras


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2902 av Edward Riedl M Avskaffande av miljözoner för personbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att avskaffa miljözoner för personbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen införde


Utskottsberedning: 2019/20:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2885 av Boriana Åberg M Tillsätta ett sjöfartsråd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tillsätta ett sjöfartsråd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten är inte bara ett transportslag utan


Utskottsberedning: 2019/20:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2880 av Boriana Åberg M Ändra postlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en ändring i postlagen i syfte att minska smuggling av droger och tillkännager detta för regeringen. Motivering I stort sett varje


Utskottsberedning: 2019/20:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2876 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2876 av Boriana Åberg M Etableringsstrategi för pråmtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en etableringsstrategi för pråmtrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Pråmtrafiken är ett nytt landbaserat trafikslag som


Utskottsberedning: 2019/20:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2876 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:2876 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2873 av Boriana Åberg M Konkurrensneutral biljettplattform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra den marknadsledande biljettplattformen konkurrensneutral och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns


Utskottsberedning: 2019/20:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2846 av Boriana Åberg M Trafiklärarlegitimation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ser vi ett växande problem med så kallade svarta


Utskottsberedning: 2019/20:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. M Bättre infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:TU12 2019/20:TU15 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2820 av Lars Adaktusson KD Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ges i uppdrag att införa trafikplikt vid Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2817 av Lars Adaktusson KD Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att initiera en utredning kring Dalabanans kapacitet och standard samt åtgärdsplan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson KD Bygg ut väg 282 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ombyggnationen av riksväg 282 på sträckan UppsalaAlmunge bör prioriteras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den olycksdrabbade vägsträckan,


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2804 av Christer Nylander (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2804 av Christer Nylander L Dags att börja planera för en andra Ölandsbro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en innovationstävling kring en andra Ölandsbro och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:2804 av Christer Nylander (L) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:2804 av Christer Nylander (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2787 av Pia Steensland KD Säkerställ synskärpa i samband med körkortsförnyelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa syntester i samband med körkortsförnyelse och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har antagit


Utskottsberedning: 2019/20:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt SD Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 22 Kommunikationer Kristdemokraternas syn på kommunikationer Minskat fossilberoende inom fordonsflottan Utbyggnad av laddinfrastruktur


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:FiU25 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:KU15 2019/20:MJU1 2019/20:MJU16 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU22 2019/20:SkU23 2019/20:TU1 2019/20:TU11 2019/20:TU12 2019/20:TU14 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU9 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): 90 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 138 kB) Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 271 kB)

Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2757 av Tina Acketoft L Vägskyltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt förfarande för skyltning för företag samt besöks- och turistmål och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många mindre företag, inte minst på svensk


Utskottsberedning: 2019/20:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. L Liberal infrastruktur för en hållbar framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om transportpolitiska utgångspunkter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:TU11 2019/20:TU12 2019/20:TU14 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 102 kB)