Dokument & lagar (421 träffar)

Motion 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden båda M Värna Sveriges motorhistoriska kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att tydligt främja det motorhistoriska kulturarvet i Sverige genom statligt kulturstöd och tillkännager


Utskottsberedning: KrU 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3029 av Serkan Köse S Rusta upp räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utbildningssystemet för brandpersonal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: FöU 2019/20:TU14

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. C Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna grundläggande servicefunktioner och tryggheten för såväl privatpersoner som näringsverksamheter


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU4 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:JuU25 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:NU15 2019/20:NU4 2019/20:SkU20 2019/20:SkU24 2019/20:TU7 2019/20:UbU13
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, 46 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Ökat byggande med snabbare byggprocesser och ökad tillgång på mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom regleringsbrev och instruktioner ombesörja att myndigheterna bidrar till att fler bostäder


Utskottsberedning: KrU MJU 2019/20:CU10 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU6 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:NU12 2019/20:SfU18 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, 46 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 91 kB) Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 143 kB)

Motion 2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3344 av Cecilia Widegren M Förenkla för vägsamfällighetsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp att regeringen aktivt jobbar med att Sverige ska införa den s.k. Finlandsmodellen i stället för gällande förändring av andelstal


Utskottsberedning: 2019/20:CU13 2019/20:TU11

Motion 2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. C Bostäder och grönt samhällsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bejaka upplåtelseformer såsom hyrköp och ägarlägenheter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: MJU 2019/20:CU1 2019/20:CU10 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:TU11
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 1 avslag, 37 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 121 kB)

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. C Människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk och tillkännager detta


Utskottsberedning: KU 2019/20:CU14 2019/20:CU17 2019/20:SfU18 2019/20:SoU9 2019/20:TU11

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. S Räckesolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att fullfölja det arbete som görs med att montera underglidningsskydd för att förebygga räckesolyckor och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU14

Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. S Kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för fler kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län


Utskottsberedning: 2019/20:TU6

Motion 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2126 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2126 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Infrastruktursatsningar för ett starkare Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för fortsatta satsningar på tågförbindelsen OsloStockholm och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2126 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2126 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. M Västkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att snarast färdigställa utbyggnaden av Västkustbanan med dubbelspår längs hela sträckningen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2117 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2117 av Arman Teimouri L Färdtjänst över nationsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa rätt till färdtjänst över nationsgränserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att åka riksfärdtjänst från Torsby i


Utskottsberedning: 2019/20:TU15

Motion 2019/20:2117 av Arman Teimouri (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2117 av Arman Teimouri (L) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2111 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2111 av Maria Nilsson L Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tankställen för vätgasbilar samt att centralisera satsningen på vätgas till en region som får utgöra pilotregion i arbetet och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2111 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2111 av Maria Nilsson (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson båda L Höghastighetsbana OsloGöteborgKöpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra snabba tågförbindelser på sträckan OsloKöpenhamn och vidare söderut till en del av EU:s TEN-T-nätverk och


Utskottsberedning: 2019/20:TU15 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2093 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2093 av Lina Nordquist L Tillgänglighet vid synnedsättning: stärkt kunskap och en symbol för ledstråk i vägmärkesförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka framkomligheten i offentlig miljö för personer med synnedsättning, dels


Utskottsberedning: 2019/20:TU11

Motion 2019/20:2093 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2093 av Lina Nordquist (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2082 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2082 av Maria Nilsson L Järnvägen som ett arbetsmarknadsverktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka godstransporternas och de regionala pendlingstransporternas betydelse vid prioritering av järnvägsinvesteringar och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2082 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2082 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. S Skärpta åtgärder mot spårspring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att granska möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska problemet med spårspring på våra järnvägar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:TU15

Motion 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. S Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur


Utskottsberedning: 2019/20:TU7,2019/20:TU6

Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2047 av Saila Quicklund M Beräkningsgrunder för Trafikverkets anslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade beräkningsgrunder för infrastrukturmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människors möjligheter att bo och


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2046 av Saila Quicklund M Förbättra servicen för postutdelning i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra servicen för postutdelning i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Posten har genomfört


Utskottsberedning: 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)