Dokument & lagar (309 175 träffar)

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utvärdera och följa upp den nya instansordningen om konkurrensskadeavgift och

2020-12-04

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Betänkande 2020/21:UU2

A) Riksdagen bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår motionerna B) Riksdagen bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkterna 4 och 6 samt avslår motionerna C) Riksdagen bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkterna 2, 3 och 5.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 10
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UU2 (pdf, 645 kB)

Betänkande 2020/21:UFöU3

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UFöU3 (pdf, 193 kB)

Betänkande 2020/21:UFöU2

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UFöU2 (pdf, 168 kB)

Betänkande 2020/21:UFöU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UFöU1 (pdf, 209 kB)

Betänkande 2020/21:NU3

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:NU3 (pdf, 423 kB)

Betänkande 2020/21:MJU2

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-10 Beslut: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:MJU2 (pdf, 797 kB)

Betänkande 2020/21:MJU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-15 Beslut: 2020-12-15

Betänkande 2020/21:MJU1 (pdf, 794 kB)

Betänkande 2020/21:FiU37

Propositionen bifalls. Tillkännagivande om offentliga utvecklingskreditinstitut med delvis bifall till ett motionsyrkande. Avslag på ett motionsyrkande.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:FiU37 (pdf, 10270 kB)

Betänkande 2020/21:FiU15

Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivande om utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet med delvis bifall till två motionsyrkanden. Avslag på ett motionsyrkande.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-10 Beslut: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:FiU15 (pdf, 230 kB)

Betänkande 2020/21:UbU9


Betänkande 2020/21:SoU6

Bifall till proposition. Avslag på motion.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SoU6 (pdf, 220 kB)

Betänkande 2020/21:SoU4

Bifall till proposition. Avslag på motion.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SoU4 (pdf, 345 kB)

Betänkande 2020/21:NU2

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-10 Beslut: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:NU2 (pdf, 303 kB)

Betänkande 2020/21:JuU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:JuU1 (pdf, 406 kB)

Betänkande 2020/21:UU1

Cirka 2 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet för internationell samverkan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Merparten av pengarna används för att finansiera de obligatoriska avgifter som Sverige betalar som medlem i FN, Nordiska ministerrådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europarådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) med flera. Därtill går drygt 170 miljoner kronor till samarbete inom Östersjöregionen och 165 miljoner till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Över 145 miljoner läggs på Sverigefrämjandet som bland annat sker genom Svenska institutets verksamhet.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner med alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget är steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:UU1 (pdf, 286 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2020/21:SkU22


Betänkande 2020/21:SkU21


Betänkande 2020/21:SkU20