Dokument & lagar (3 997 träffar)

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för

2020-12-01

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen om konkurrensskadeavgift

2020-12-01

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Betänkande 2020/21:SfU14


Beredning: 2021-01-28 Justering: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:SfU13


Beredning: 2021-01-28 Justering: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:SfU12

Utskottsinitiativ TK till regeringen

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-01 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:KU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:KU1 (pdf, 3135 kB)

Betänkande 2020/21:FöU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:FöU1 (pdf, 442 kB)

Betänkande 2020/21:SoU20


Beredning: 2021-02-25 Justering: 2021-03-25

Betänkande 2020/21:SfU17


Beredning: 2021-01-28 Justering: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:SfU16


Beredning: 2021-01-28 Justering: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:SfU15


Beredning: 2021-01-28 Justering: 2021-02-11

Betänkande 2020/21:SfU11

Utskottsinitiativ och tillkännagivande

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:SfU11 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2020/21:SfU10

Läggs till handlingarna och tillkännagivande

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:SfU10 (pdf, 166 kB)

Betänkande 2020/21:SfU9

Läggs till handlingarna

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:SfU9 (pdf, 130 kB)

Betänkande 2020/21:KrU5


Beredning: 2021-02-04 Justering: 2021-03-04

Betänkande 2020/21:KrU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:KrU1 (pdf, 661 kB)

Betänkande 2020/21:KU10

Utskottet anmäler för riksdagen resultatet av granskningen enligt 13 kap. 2 § regeringsformen.


Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-07

Betänkande 2020/21:KU10 (pdf, 2211 kB)

Utlåtande 2020/21:UU5

Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Utlåtande 2020/21:UU5 (pdf, 7329 kB)