Dokument & lagar (354 träffar)

Motion 1994/95:Jo60

Motion till riksdagen 1994/95:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. I propositionen behandlas två ärenden, dels införande av en allmän fiskevårdsavgift, dels problemen för den naturreproducerande laxen i Östersjön. Allmän fiskevårdsavgift Miljöpartiet anser

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo59

Motion till riksdagen 1994/95:Jo59 av Dan Ericsson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. I propositionen föreslås att en allmän fiskevårdsvgift införs fr.o.m. 1 januari 1996. Det innebär att alla över 18 år ska betala, förutom lokala fiskekort, 100 kronor eller 250 kronor för fiske,

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo58

Motion till riksdagen 1994/95:Jo58 av Sylvia Lindgren s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Fritidsfisket har utvecklats till en av våra mest utbredda och populära rekreationsformer. I Stockholm t.ex. är det populärt att fiska i Strömmen. Huvudstaden med det förhållandevis rena vattnet,

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo57

Motion till riksdagen 1994/95:Jo57 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringen föreslår i prop. 1994/95: 231 att en allmän fiskevårdsavgift införs. Avgiften ska införas från den 1 januari 1996 och omfatta allt svenskt fiske. Fiskande som använder handredskap

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo56

Motion till riksdagen 1994/95:Jo56 av Inger René m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringens förslag att införa en allmän fiskevårdsavgift för allt fiske i Sverige är ett dåligt genomtänkt förslag. I propositionen betonas att även de som har eget fiskevatten, där man sedan urminnes

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo55

Motion till riksdagen 1994/95:Jo55 av Tom Heyman m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Den föreslagna lagen om fiskevårdsavgift bör ej införas. Stora delar av den svenska kusten har av hävd haft fritt fiske, t.ex. hela västkusten. Möjligheterna att kontrollera om avgiften erlagts är mycket

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo54

Motion till riksdagen 1994/95:Jo54 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Hoten mot fisken En rik tillgång på fisk av olika arter och i alla Sveriges vatten är en viktig del av den biologiska mångfalden. Att skapa och återskapa biotoper som ger förutsättningar för

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo53

Motion till riksdagen 1994/95:Jo53 av Carin Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. De naturliga bestånden av östersjölax är nu akut utrotningshotade. Flera svaga bestånd kommer att försvinna från sina ursprungsälvar inom de närmaste åren. M 74 drabbar både odlad och vild lax.

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo52

Motion till riksdagen 1994/95:Jo52 av Rune Evensson s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringen har i proposition 1994/95:231 föreslagit en allmän fiskevårdsavgift. Det fria fisket längs vår kust är en tillgång som kan jämställas med allemansrätten. Denna rättighet har funnits sedan

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo51

Motion till riksdagen 1994/95:Jo51 av Lisbet Calner m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Fisket i Bohuslän har varit en fri nyttighet lika länge som landskapet har varit befolkat. Freden i Roskilde 1658, då Bohuslän blev svenskt, ändrade inte på detta förhållande. Förslaget om att

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo50

Motion till riksdagen 1994/95:Jo50 av Eva Björne m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringens förslag om en allmän fiskevårdsavgift bör avslås. Införandet av en fiskevårdsavgift kommer att medföra en sämre fiskevård än den vi nu har. Fiskevården sköts idag lokalt med pengar som till

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo49

Motion till riksdagen 1994/95:Jo49 Jan-Olof Franzén m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringen föreslår i propositionen att en allmän, obligatorisk fiskevårdavgift införs från den 1 januari 1996, som kommer att omfatta allt svenskt fiske, insjöar som hav. Olika årsavgifter kommer att

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo48

Motion till riksdagen 1994/95:Jo48 av Eva Eriksson m.fl. fp med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Folkpartiet liberalerna avvisar regeringens förslag att införa en allmän fiskevårdsavgift. Det finns enligt vår uppfattning starka både principiella och praktiska argument mot att införa en sådan

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo47

Motion till riksdagen 1994/95:Jo47 av Hans Karlsson s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. I propositionen föreslår regeringen att det införs en allmän fiskevårdsavgift den 1 januari 1996. Avgiftsmedlen skall användas som bidrag till bildande och ombildande av fiskevårdsområde, för fiskevård

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo46

Motion till riksdagen 1994/95:Jo46 av Bo Finnkvist s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. I proposition 1994/95:231 föreslår regeringen att en allmän fiskevårdsavgift införs fr.o.m. den 1 januari 1996. Avgiften är till för att ge bidrag vid bildande av fiskevårdsområden till fiskevård och

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo45

Motion till riksdagen 1994/95:Jo45 av Kent Olsson m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringen har i proposition 1994/95:231 föreslagit att en allmän fiskevårdsavgift införs från den 1 januari 1996. Avgiften skall tas ut som en årsavgift på mellan 100 kronor och 500 kronor per individ

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo44

Motion till riksdagen 1994/95:Jo44 av Ulf Melin och Tomas Högström m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. I propositionen föreslås att det införs en allmän fiskevårdsavgift från den 1 januari 1996. Avgiften skall tas ut som en årsavgift på 100 kronor för fiskande med handredskap som inte

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo43

Motion till riksdagen 1994/95:Jo43 av Jan Backman m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringen föreslår att det hos Fiskeriverket skall inrättas ett särskilt råd som fattar de övergripande besluten om de genom fiskevårdsavgiften influtna medlens användning och att länsstyrelserna beslutar

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo42

Motion till riksdagen 1994/95:Jo42 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringen föreslår i propositionen att en allmän, obligatorisk fiskevårdsavgift införs för allt svenskt fiske. Allmän fiskevårdsavgift har diskuterats och utretts tidigare. Den borgerliga regeringen

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo41

Motion till riksdagen 1994/95:Jo41 av Elving Andersson c med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. I den föreliggande propositionen föreslår regeringen att en allmän fiskevårdsavgift införs. Avgiften, som skall införas den 1 januari 1996, omfattar allt svenskt fiske. Avgiften är 100 kr för den

1995-06-14