Dokument & lagar (354 träffar)

Motion 1994/95:Jo526 av Elving Andersson och Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo526 av Elving Andersson och Agne Hansson c Bensax som fångstmetod Saxfångst är tyvärr en vanlig fångstmetod av pälsdjur i vissa länder. Bensaxen är förbjuden i ca 65 länder världen över eftersom den anses förorsaka mycket svårt lidande. I Sverige förbjöds bensaxen för över 20 år sedan.


Utskottsberedning: --1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo525 av Birgitta Gidblom (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo525 av Birgitta Gidblom s Alternativa metoder till djurförsök Allt fler människor engagerar sig mot onödiga, plågsamma djurförsök. Dessa förekommer tyvärr fortfarande i alltför stor utsträckning, trots att det finns alternativa metoder. Är det av okunnighet eller bekvämlighet forskarna


Utskottsberedning: -1995/96:JoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo524 av Christin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo524 av Christin Nilsson s Taxorna för kontroll av grönsaksfrö Den svenska frölagstiftningen har nyligen anpassats till ett EU-direktiv. Det innebär bl.a. att allt köksväxtfrö som finns på marknaden skall uppfylla vissa kvalitetskrav i fråga om sortäkthet och sortrenhet, sundhet och


Utskottsberedning: -1994/95:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo523 av Birgitta Gidblom (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo523 av Birgitta Gidblom s Kosmetikatester på djur Varje år används i EU ca 40 000-50 000 djur i tester av kosmetikaprodukter och råvaror. Siffran är något osäker då flera EU-länder inte för statistik över försöksdjursförbrukningen, trots att statistikföring krävs enligt EU:s djurförsöksdirektiv.


Utskottsberedning: -1995/96:JoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo522 av Birgitta Gidblom och Lisbet Calner (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo522 av Birgitta Gidblom och Lisbet Calner s Import av apor Tusentals primater fångas varje år för att förse laboratorier med försöksdjur. Regnskogsavverkning och folkomflyttningar är andra hotbilder för dessa apor, som nu börjar bli allt mer sällsynta. Utrotningshotet är uppenbart.


Utskottsberedning: -1995/96:JoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo521 av Birgitta Gidblom (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo521 av Birgitta Gidblom s Saxfångst I många länder är det vanligt att bensax används för att fånga pälsdjur. I andra länder är fångstmetoden förbjuden, eftersom den orsakar svåra lidanden för de fångade djuren. I Sverige förbjöds bensaxen på 60-talet. Nu när Sverige blivit medlem i EU


Utskottsberedning: -1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo520 av Birgitta Gidblom (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo520 av Birgitta Gidblom s Djurskydd i EU Sverige har som EU-medlem både möjlighet och skyldighet att agera för att förbättra djurskyddet i EU- länderna genom att verka för att bra beslut fattas om regler på olika djurskyddsområden. Både djurskyddsorganisationer i olika länder och vissa


Utskottsberedning: -1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo519 av Birgitta Gidblom (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo519 av Birgitta Gidblom s Avveckling av pälsdjursfarmer Antalet pälsdjursfarmer har minskat under senare år, pälsförsäljningen har också minskat. Men nu har efterfrågan på päls ökat igen. Resultatet blir ökad produktion. Det liv, som pälsdjuren lever på farmerna strider mot den svenska


Utskottsberedning: -1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo518 av Elisabeth Fleetwood och Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo518 av Elisabeth Fleetwood och Ingvar Eriksson m Svanskupering Vid ett par tillfällen under tidigare år har vi under den allmänna motionsperioden väckt motioner, i vilka vi begärt analys och utvärdering av konsekvenserna av det beslut om svanskuperingsförbud, som fattades av riksdagen


Utskottsberedning: -1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo517 av Urban Ahlin (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo517 av Urban Ahlin s Illegal handel med utrotningshotade djur Riksdagen har nyligen beslutat om nya regler som bl.a. skall göra det svårare att handla med fredade djur prop 1994/95:117, JoU10En ny lag med karaktären av en ramlag reglerar åtgärder beträffande djur och växter som tillhör


Utskottsberedning: -1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo516 av Elving Andersson och Anders Svärd (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo516 av Elving Andersson och Anders Svärd c Förbud mot kosmetikatester på djur Uppskattningsvis 40 000-50 000 djur används i tester av kosmetika varje år inom EU. Siffran är något osäker eftersom flera EU-länder inte för statistik över förbrukningen av försöksdjur, trots att sådan statistikföring


Utskottsberedning: ---1995/96:JoU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo515 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo515 av Siw Persson fp Djurtest av kosmetika- och hygienprodukter Inom kosmetikatillverkningen utförs en mängd olika djurförsök i testningssyfte. En del av dessa djurförsök är mycket plågsamma. Till en stor del av testerna finns alternativ som är validerade, dvs. utvärderade med avseende


Utskottsberedning: -1995/96:JoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo514 av Patrik Norinder (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo514 av Patrik Norinder m Svanskupering på vorsteh Genom riksdagsbeslut är det sedan den 1 januari 1989 förbjudet att utföra svanskupering av hundar i Sverige. Flera rasklubbar för hundar som tidigare kuperats har sedan förbudet infördes upplevt att dessa hundar drabbas av svansskador.


Utskottsberedning: -1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo513 av Lennart Beijer m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo513 av Lennart Beijer m.fl. v EU och djurskyddsfrågor EU-medlemskapet och djurfrågorna Den 1 februari 1993 höll dåvarande Europa- och handelsministern Ulf Dinkelspiel anförandet vid öppnandet av Sveriges förhandlingar om medlemskap i EG. I anförandet slog Sverige bland annat an tonen


Utskottsberedning: ---1995/96:JoU14 1995/96:JoU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo512 av Elving Andersson och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo512 av Elving Andersson och Ingbritt Irhammar c Djurförsök m.m. Det råder en brett förankrad uppfattning i Sverige om att antalet djurförsök bör minska och att djur inte skall utsättas för onödigt lidande i samband med djurförsök. Riksdagen har åtskilliga gånger uttalat att antalet djurförsök


Utskottsberedning: ----1995/96:JoU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo511 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo511 av Maggi Mikaelsson m.fl. v Djurförsök m.m. Svenskt djurskydd är av högsta internationella kvalitet. Fortfarande finns det dock brister. Inte minst inom djurförsöksverksamhet återstår mycket att göra. Ny teknik och medicinska framsteg gör att antalet försöksdjur kan minimeras. Den


Utskottsberedning: -----1995/96:JoU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo510 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo510 av Gudrun Lindvall m.fl. mp TBC-kontroll på hjort Sverige har länge varit befriat från sjukdomen tuberkulos. Förekomsten av densamma på hjort har därför lett till stor oro. Risken finns att sjukdomen skulle kunna spridas till nötkreatur antingen direkt via hjortar, som smitit ur


Utskottsberedning: -1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo509 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo509 av Barbro Westerholm fp Gentekniklagen Riksdagen antog i juni 1994 en lag om genetiskt modifierade organismer prop 1993/94:198, bet 1993/94:JoU29Enligt lagen skall en särskild nämnd, Gentekniknämnden, följa utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och ge råd om


Utskottsberedning: -1995/96:JoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo508 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo508 av Alice Åström m.fl. v Eldressyr av hundar I Svenska Brukshundsklubbens förslag till dressyrpolicy sägs att hunden skall stå i centrum för klubbens verksamhet. Detta innebär att man skall förhålla sig till sin hund på ett sådant sätt att den inte utsätts för otillbörlig och/eller


Utskottsberedning: --1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo507 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo507 av Birger Schlaug m.fl. mp Traditionella växtsorter Fröer av gamla beprövade köksväxter riskerar att förbjudas i och med medlemskapet i EU Den biologiska mångfalden, artrikedomen och den genetiska variationen, är en förutsättning för varaktigt liv. Den svenska strategin för bevarande


Utskottsberedning: -------1994/95:JoU13 1994/95:JoU15 1995/96:LU24
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation