Dokument & lagar (354 träffar)

Motion 1994/95:N407 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:N407 av Per Westerberg m.fl. m Energipolitiken Innehåll 1 Sammanfattning8 2 Den ekonomiska politikens krav9 2.1 Tillväxt för arbete, företagande och välfärd9 2.2 Energiförsörjningen en strategisk faktor9 2.3 Dagens elförsörjningsläge10 2.4 Framtiden ställer ökade krav10 3 Avreglerad


Utskottsberedning: -------1994/95:NU20 1994/95:SkU28 1995/96:JoU9 1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:N270 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:N270 av Birger Schlaug mp Näringspolitiken Övergripande Övergripande mål för samhället måste vara en långsiktigt hållbar utveckling. Detta mål skiljer sig från de traditionella målen om ekonomisk tillväxt eftersom det bygger på kvalitativa värden och inte kvantitativa. Näringslivet utgör


Utskottsberedning: ----------------1994/95:BoU18 1994/95:KrU28 1994/95:NU18 1994/95:NU20 1995/96:JoU3 1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:L711 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:L711 av Agne Hansson m.fl. c Konsumentfrågor Konsumentpolitikens mål och inriktning Miljömålet ska främja konsumenternas intresse av att bidra till en god miljö och ett hållbart samhälle.Konsumenternas hälsa och säkerhet ska främjas.Konsumenternas rättsliga ställning, d v s konsumenternas


Utskottsberedning: -------------1994/95:LU32 1994/95:SoU20 1995/96:JoU13 1995/96:JoU14 1995/96:JoU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Skåneregionen Sverige har tagit steget in i Europeiska Unionen, i själva verket en politisk bekräftelse på en sedan länge pågående ekonomisk och kulturell integrationsprocess. Skåne har i egenskap av Sveriges sydligaste landskap och som granne med den europeiska


Utskottsberedning: ----------1994/95:AU13 1994/95:AU9 1994/95:FöU4 1994/95:JoU13 1994/95:SfU10 1994/95:SkU23 1994/95:TU13 1995/96:JoU2 1995/96:TU1 1996/97:KU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:K508 av Ulf Björklund och Rolf Åbjörnsson (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:K508 av Ulf Björklund och Rolf Åbjörnsson kds Samerna Samerna har bebott de norra delarna av Skandinavien innan de nuvarande nordiska staterna växte fram. Samerna är en urbefolkning som delats upp på fyra nationer, Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Totala antalet samer är ca 75 000.


Utskottsberedning: ---------1994/95:JoU13 1994/95:KU37 1995/96:BoU7 1995/96:UU23
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:K224 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:K224 av Alf Svensson m.fl. kds Europapolitiken Kristdemokratiska samhällspartiet har under lång tid förordat ett svenskt medlemskap i EU. Anledningen är både ideologisk och realpolitisk. Ideologisk därför att EU representerar samförstånd, broderskap, demokratiska värderingar och en aktiv


Utskottsberedning: -------------------------------------------1994/95:AU13 1994/95:FiU10 1994/95:JoU13 1994/95:JoU23 1994/95:JuU14 1994/95:KU40 1994/95:KU43 1994/95:LU20 1994/95:LU32 1994/95:NU18 1994/95:NU22 1994/95:SfU13 1994/95:SkU28 1994/95:UU15 1994/95:UU16 1995/96:AU1 1995/96:JoU14 1995/96:SoU3 1995/96:UU13
Riksdagsbeslut (85 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Ju608 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Ju608 av Maggi Mikaelsson m.fl. v Miljöbrott Bakgrund Straffen för miljöbrott skärptes 1989. I maj 1989 dömdes en direktör till fängelse i drygt 4 år för miljö-skatte- och bokföringsbrott. Dåvarande miljöministern Birgitta Dahl såg detta som ett trendbrott: Den första fängelsedomen häromdagen


Utskottsberedning: -----1994/95:JoU14 1994/95:JoU16 1994/95:JuU14 1994/95:JuU24
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo818 av Roy Ottosson (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo818 av Roy Ottosson mp Förbud mot handel med fredat vilt För att fredat vilt verkligen ska vara fredat krävs att handeln med det stoppas. Ett exempel är att annonser förekommer i svensk press om duvhökar som är till salu. Duvhök är fredat vilt enligt jaktlagen det är därför förbjudet


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo817 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo817 av Kjell Ericsson c Ändring i reglerna för jakträtt och bildande av jaktvårdsområden Möjligheterna att avstycka mark från jordbruks- och skogsfastigheter har förbättrats under senare år. Det är positivt och underlättar såväl deltidsjordbruk som fritids- och permanentboende i glesbygd.


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo816 av Carl G Nilsson och Leif Carlson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo816 av Carl G Nilsson och Leif Carlson m Mellanskarv Den ras av storskarv som häckar i Sverige och som kallas mellanskarv eller ålkråka är inne i en oerhört snabb tillväxtfas. De senaste årens beståndsutveckling talar för att skarven kommer att sprida sig ytterligare och etablera nya


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo815 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo815 av Gudrun Lindvall m.fl. mp EU:s art- och habitatdirektiv m.m. I och med Sveriges medlemskap i EU borde de direktiv som gäller vissa naturfrågor gälla fullt ut. De direktiv som avses är art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Fågeldirektivet handlar om skydd av vilda fågelarter.


Utskottsberedning: ---1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo814 av Kjell Ericsson och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo814 av Kjell Ericsson och Eskil Erlandsson c Produktionsanpassad älgjakt Riksdagen har tidigare fattat beslut om att den svenska älgjakten bör vara produktionsanpassad, d.v.s att marken skall producera i genomsnitt minst en älg årligen för att man skall kunna medges tillstånd till älgjakt.


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo813 av Bengt Silfverstrand och Urban Ahlin (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo813 av Bengt Silfverstrand och Urban Ahlin s En jaktvårdsorganisation Organisationen av det praktiska jakt- och viltvårdsarbetet i landet är behäftad med stora brister. Detta gäller främst den överrepresentation för de rena jaktintressena som präglar nuvarande jakt- och viltvårdsorganisation.


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo812 av Bengt Silfverstrand och Kurt Ove Johansson (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo812 av Bengt Silfverstrand och Kurt Ove Johansson s Jakt på grävling Grävlingen förekommer över nästan hela den europeiska kontinenten. I Sverige finns den i hela landet från Skåne till Norrland, dock inte på Gotland. Grävlingen har mycket lätt för att anpassa sig och kan t.o.m. påträffas


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo811 av Lars Björkman och Birgitta Wichne (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo811 av Lars Björkman och Birgitta Wichne m Den s.k. Älvsborgssjukan Härjningarna inom älgstammen av den s.k. Älvsborgssjukan fortsätter med oförminskad styrka. Sedan 1985 har 1 200 älgar som dött i denna sjukdom påträffats och inrapporterats. Under 1994 har sammanlagt 161 döda kroppar


Utskottsberedning: -1994/95:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo810 av Anita Persson och Lars G Linder (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo810 av Anita Persson och Lars G Linder s Vildsvinsstammen 1981 beslutade riksdagen att vildsvinen i Sverige skulle utrotas men att en stam på ca 50-100 djur skulle få finnas kvar i södra delen av Stockholms län Hölö-Mörkö- området under en försöksperiod på 3 år. Detta för att kunna


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo809 av Conny Sandholm och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo809 av Conny Sandholm och Karin Pilsäter fp Frigående vildsvin m.m. i Södermlanland Under tidigare år har människor infört till landet och inplanterat nya tillskott av arter till vårt lands fauna. Avsikten har nog alltid varit positiv av naturintresse och att berika artförekomsten då


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo808 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo808 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Jakt på skarv Skarven koloniserade Sverige tidigt då istäcket drog sig tillbaka efter senaste istiden. Man har hittat fynd från Skåne till Mälardalen som visar att skarven fanns här redan för 9000 år sedan. Under 1800-talet utrotades den genom förföljelse


Utskottsberedning: ---1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo807 av Ingrid Skeppstedt (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo807 av Ingrid Skeppstedt c Vildsvin Under flera års tid har frågan debatterats och utretts huruvida det skall tillåtas stammar av frilevande vildsvin i vårt land. I samband med antagandet av jaktlagen anfördes att vildsvinen, som har ett stort jaktligt värde, i kontrollerade former


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo806 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo806 av Eva Goe s m.fl. mp Saxfångst I Sverige förbjöds bensaxen på 1960-talet, eftersom fångstmetoden orsakar svåra lidanden för de fångade djuren. I många länder är bensax fortfarande en vanlig fångstmetod. EU beslutade 1991 om importförbud av pälsar och skinn från länder där saxfångst


Utskottsberedning: ---1995/96:JoU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation