Dokument & lagar (354 träffar)

Motion 1994/95:Jo634 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo634 av Sonia Karlsson m.fl. s Vättern Vättern är klassad som riksintresse för vetenskaplig naturvård och friluftsliv. Den är dessutom mycket betydelsefull som råvattentäkt för en stor region. Från ca 15 kommunala vattentäkter förses omkring 300 000 personer med dricksvatten från Vättern.


Utskottsberedning: --1995/96:JoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo633 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo633 av Sonia Karlsson m.fl. s Besöksanläggning i Tåkern-Ombergsområdet Tåkern-Ombergsområdet i Östergötland har mycket att erbjuda av natur, kultur och historia. Här finns vårt lands och norra Europas främsta fågelsjö. Tåkern är en utpräglad grund slättsjö med ett mycket näringsrikt


Utskottsberedning: -1995/96:JoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo632 av Maggi Mikaelsson och Siv Holma (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo632 av Maggi Mikaelsson och Siv Holma v Täkttillsynen i Norr- och Västerbotten Bakgrund Norrbotten och Västerbotten är landets ytmässigt största och näst största län. Som jämförelse kan nämnas att Västerbottens län är åtta gånger större än Stockholms län och Norrbottens län 14 gånger


Utskottsberedning: -1995/96:JoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo631 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo631 av Eskil Erlandsson c Anslaget till kalkning Vägverket har med goda resultat provat halkbekämpning av vägar med kalkstenskross istället för salt och sand. Försöket med kalkstenskrossen är vällovlig. Det måste kännas positivt att medverka till en förbättring av miljön. En del kommuner


Utskottsberedning: -1994/95:JoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo630 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo630 Ewa Larsson m.fl. mp Avvecklingsplan för icke separerande toaletter Tekniken att blanda urin och fekalier, spola bort dem med färskvatten och dessutom blanda hushållens avlopp med industriernas har visat sig vara ett stort systemfel. För att skapa förutsättningar att utveckla ny


Utskottsberedning: -1995/96:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo629 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo629 av Barbro Johansson m.fl. mp Nonylfenol Sedan 40 år tillbaka har ämnet nonylfenol ingått i tvättmedel och plaster. Under lång tid har man känt till, att nonylfenol är ett bioackumulerande miljögift. Det är dödligt giftigt i större koncentrationer och vid lägre hämmar det bl.a. tillväxten


Utskottsberedning: --1995/96:JoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo628 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo628 av Lars Leijonborg m.fl. fp Miljöpolitiken för tjugohundratalet Miljö handlar om frihet Mänskligheten står inför en gigantisk utmaning. Under nästa sekel måste befolkningstalen stabiliseras och flera miljarder människor lyftas ur fattigdom och åtnjuta en förbättrad sjukvård och


Utskottsberedning: ------------------------------1994/95:BoU15 1994/95:JoU13 1994/95:JoU14 1994/95:JoU16 1994/95:SkU25 1994/95:SkU28 1994/95:TU12 1994/95:TU14 1994/95:TU22 1994/95:TU26 1994/95:UU16 1995/96:BoU8 1995/96:JoU2 1995/96:JoU3 1995/96:JoU9
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo627 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo627 av Sivert Carlsson c Nationell restaureringsplan för Emåns vattensystem Emån, som under århundraden utgjort en kraftkälla för och en pulsåder i de bygder den passerar, är sydöstra Sveriges största vattendrag. Totallängden är 22 mil och avrinningsområdets totalareal 4460 km2 Ån har


Utskottsberedning: --1995/96:JoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo626 av Ingrid Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo626 av Ingrid Andersson m.fl. s Minskad kadmiumspridning Kadmium är en giftig tungmetall som ansamlas i hög grad i växter, djur och människor. Kadmiumbelastningen på människa hotar nu att bli ett stort miljömedicinskt problem. För närvarande sprids kadmium i det ekologiska systemet


Utskottsberedning: -1995/96:JoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo625 av Erling Bager och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo625 av Erling Bager och Kenth Skårvik fp Oljeborrningar i Skagerrak Inledning Den norska regeringens klarsignal till oljeletning i Skagerrak är ett stort miljöhot, inte minst mot den svenska västkusten. Beslutet drevs igenom trots hårda protester i det norska stortinget i juni 1994.


Utskottsberedning: ---1995/96:JoU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

PVC

Motion 1994/95:Jo624 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo624 av Lennart Daléus m.fl. c PVC Miljöstörande tillverkning Vid klortillverkning, för PVC-tillverkning polyvinylkloridbelastas miljön genom utsläpp av klororganiska föreningar, avgång av kvicksilver samt energiförbrukningen. Flera av de lätta och tunga avfallsströmmarna vid själva


Utskottsberedning: --------1995/96:JoU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo623 av Elving Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo623 av Elving Andersson m.fl. c Havsmiljön i Skagerrak och Kattegatt Inledning 200.000 ton giftiga kemikalier dumpas varje år i havet Nordsjön. 300-400 olika kända ämnen, varav flera svartlistade, och några okända släpps ut i vattnet. En del tungmetaller, en del cancerframkallande


Utskottsberedning: ---------1994/95:TU12 1995/96:JoU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo622 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo622 av Kia Andreasson m.fl. mp Obligatorisk miljörevision för tillverkningsindustrin Tillverkningsföretag och industrier ska bli skyldiga enligt lag att göra en årlig miljörevision, liksom de måste göra en ekonomisk redovisning. För att få en totalöversyn av verksamheten ska miljörevisionen


Utskottsberedning: ----1994/95:JuU24 1995/96:JoU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo621 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo621 av Kenth Skårvik fp Strandstädning Forskare, miljödebattörer och lekmän med kunskap om haven och den marina miljön har länge varnat för nedsmutsningen av vattnen. Redan under 60-talet varnades för att använda haven som soptippar. I dag är Västerhavet och Skagerrak märkta av denna


Utskottsberedning: -1995/96:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo620 av Sivert Carlsson och Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo620 av Sivert Carlsson och Agne Hansson c Miljölagstiftningen och vindkraft Riksdagen har beslutat att vindkraft skall introduceras i det svenska energisystemet. För att underlätta introduktionen beslutades 1991 om ett femårigt investeringsbidrag på 250 miljoner kronor, att utgå under


Utskottsberedning: -1995/96:JoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo619 av Lennart fremling (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo619 av Lennart Fremling fp Kretslopp för batterier I en folkpartimotion 1993/94:Jo668 av Siw Persson och Kenth Skårvik avhandlades behovet av att utveckla system för återvinning av batterier. När motionen behandlades i jordbruksutskottet betänkande 1993/94:JoU23 uttryckte utskottet


Utskottsberedning: -1995/96:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo618 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo618 av Olle Lindström m Miljö- och rymdforskningsinstitut Sverige har deltagit i internationellt rymdsamarbete sedan 1962 och även satsat på ett stort nationellt program. Under de första åren som Sverige var aktivt på rymdområdet, motiverades verksamheten av forskningspolitiska skäl.


Utskottsberedning: -1995/96:JoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo617 av Dan Ericsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo617 av Dan Ericsson m.fl. kds Elektronikåtervinning Inledning Ett av de allvarligaste hoten mot mänskligheten är den successiva och accelererande försämringen av vår gemensamma livsmiljö. Alltmer av miljöförstöringen beror på en stor mängd små utsläppskällor. Därför kan inte miljöpolitiken


Utskottsberedning: -----1995/96:JoU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo616 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo616 av Per Lager m.fl. mp Motorgräsklippare Olika klippare För att klippa gräs använder vi oss av allt ifrån får och getter till lie, handgräsklippare och klippare drivna med fyrtaktsmotorer eller elektricitet till framtidens betydligt tystare, solcellsdrivna klippare, som nu introducerats.


Utskottsberedning: --1995/96:JoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo615 av Birgitta Gidblom m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo615 av Birgitta Gidblom m.fl. s Barentsregionen den euroarktiska regionen Barentsregionen blir en viktig region i Europa. Barentshavet är Europas fiskrikaste hav. I regionen finns stora gas- och oljefyndigheter, mineralförekomster samt stora och rika skogsarealer. Ett samarbete inom


Utskottsberedning: -1994/95:UU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation