Dokument & lagar (594 träffar)

Motion 1994/95:Jo39 av Gudrun Lindvall och Marianne Samuelsson (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo39 av Gudrun Lindvall och Marianne Samuelsson mp med anledning av prop. 1994/95:162 Trestickla nationalpark Det är positivt att skogsområdet kring sjön Trestickla i Dalsland nu föreslås avsättas som nationalpark. Tillsammans med Lundneset naturreservat på den norska sidan om riksgränsen


Utskottsberedning: ----1995/96:JoU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo38 av Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo38 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:162 Trestickla nationalpark Vänsterpartiet anser att det är utmärkt att Trestickla nationalpark nu skapas. Det skulle dock ha kunnat ske för flera år sedan. I södra delen av Sverige är orörd skogsmark oerhört sällsynt. Vi


Utskottsberedning: --1995/96:JoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Fi34 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi34 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Miljöpartiet de grönas förslag till vårbudget 1995 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning2 2 Den ekonomiska politiken2


Utskottsberedning: --------------------------------------------1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:JoU24 1994/95:KU36 1994/95:LU32 1994/95:NU28
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): , , 44 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo37 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo37 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:181 Vissa ändringar i miljölagstiftningen till följd av EU-medlemskapet I den föreslagna lagtexten i propositionen i 5 a miljöskyddslagen och 14 a hälsoskyddslagen står det att regeringen eller den myndighet som regeringen


Utskottsberedning: ----1994/95:JoU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T26 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:T26 av Elisa Abascal Reyes mp med anledning av prop. 1994/95:186 Ändringar i fartygssäkerhetslagen 1988:49 Senare tids fruktansvärda olyckor till havs har med mycket stor tydlighet pekat på behovet av en kraftigt förbättrad sjösäkerhet, både på passagerarfartyg och på lastfartyg. Jag välkomnar


Utskottsberedning: ---1994/95:TU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo36 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo36 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Inriktningen av arbetet mot försurningen I propositionen anger regeringen att man kommer att dröja ytterligare ett år med att presentera förslag


Utskottsberedning: -----------------------1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo35 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo35 av Monica Green och Karin Olsson s med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Propositionen innehåller bl.a. åtgärder för att minska luftföroreningar från småskalig vedeldning. De nuvarande utsläppen har visat sig vara


Utskottsberedning: -1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo34 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo34 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Bakgrund Försurningen av mark och vatten fortgår. Nya rapporter visar att situationen är allvarligare än vad man tidigare trott. Stora markområden


Utskottsberedning: -------------------1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo33 av Dan Ericsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo33 av Dan Ericsson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Åtgärder mot försurning I de prognoser för utvecklingen av miljöproblem som Naturvårdsverket låtit utföra är försurningen utpekad som ett verkligt


Utskottsberedning: -------1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo32 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo32 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar där


Utskottsberedning: ---1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo31 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo31 av Bengt Silfverstrand m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Propositionen innehåller åtgärder för att minska miljöutsläppen från småskalig vedeldning. Regeringen föreslår ändring i hälsoskyddsförordningen


Utskottsberedning: -----1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo30 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo30 av Gudrun Lindvall mp med anledning av prop. 1994/95:175 Lag om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, m.m. Lagen som nu föreslås är en anpassning till EU. På jordbruksområdet är ju harmoniseringen total och vi måste införliva de bestämmelser som finns i EU i svensk rätt.


Utskottsberedning: --1994/95:JoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo29 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo29 av Gudrun Lindvall mp med anledning av skr. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Det svenska miljöarbetet inom och utom EU Miljöpartiet var liksom stora delar av miljörörelsen motståndare till ett svenskt EU-medlemskap. Efter att en majoritet av de


Utskottsberedning: --------------------------------------1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (76 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo28 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo28 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av skr. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Inledning I och med det svenska medlemskapet i EU ändras förutsättningarna för det svenska miljöarbetet. Vi har nu en möjlighet och även en förpliktelse att påverka


Utskottsberedning: -----1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo27 av Mats Odell m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo27 av Mats Odell m.fl. kds med anledning av skr. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Innehållsförteckning 1. Inledning2 2. Inför regeringskonferensen 19963 3. Femte miljöhandlingsprogrammet4 4. Genomförandefrågor4 5. Internationellt arbete5 5.1 Barentsregionen6


Utskottsberedning: ----------------------------------1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo26 av Eva Eriksson och Lennart Fremling (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo26 av Eva Eriksson och Lennart Fremling fp med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande 1 Inledning Miljöförstöringen känner inga gränser. Därför krävs internationellt samarbete och gemensamma beslut både för att identifiera och lösa


Utskottsberedning: -------1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo25 av Eva Goës (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo25 av Eva Goe s mp med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Euratom Miljöpartiet de gröna hänvisar till tidigare motioner, där vi tagit upp Euratoms föråldrade stadgar och inriktning, varför vi föreslår att Sverige skall driva en


Utskottsberedning: -----------1994/95:JoU23 1994/95:UU19
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo24 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo24 av Monica Green m.fl. s med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Miljön är internationell. Att jobba med miljön internationellt är en av Sveriges viktigaste uppgifter. Regeringens skrivelse 1994/95:167 är en mycket bra avsats för


Utskottsberedning: -1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo23 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo23 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Inledning Miljöpolitikens huvuduppgift är att skydda människors hälsa och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Naturen skall skyddas samtidigt som förutsättningarna


Utskottsberedning: ------------1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo22 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande 1. Inledning 1.1. EU och miljön Alltfler miljöproblem blir alltmer internationella. Därmed blir en förutsättning för att lösa dem ett allt intensivare och effektivare


Utskottsberedning: -------------------1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation