Dokument & lagar (615 träffar)

Motion 1994/95:Jo22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo22 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande 1. Inledning 1.1. EU och miljön Alltfler miljöproblem blir alltmer internationella. Därmed blir en förutsättning för att lösa dem ett allt intensivare och effektivare


Utskottsberedning: -------------------1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo21 av Gustaf von Essen (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo21 av Gustaf von Essen m med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Miljöfrågorna är utomordentligt viktiga i vårt samhälle. Allt större vikt fästs också vid de problem som är förenade med miljöpåverkan, och stora resurser används för


Utskottsberedning: -1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo20 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo20 av Gudrun Lindvall mp med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen 1994:1704 om lageravgift på socker och ris I december beslutade riksdagen att införa en avgift på lager av socker och ris i syfte att motverka spekulation. Problemet är att avgiften tas ut på normala lager


Utskottsberedning: -1994/95:JoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo19 av Dan Ericsson (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo19 av Dan Ericsson kds med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen 1994:1704 om lageravgift på socker och ris I propositionen föreslås de ändringar i lagen om lageravgift på socker och ris som föranleds av den av EG beslutade avgiften på överlager. I en tidigare tvärpolitisk


Utskottsberedning: -1994/95:JoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo18 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo18 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen 1994:1704 om lageravgift på socker och ris I december 1994 beslutade riksdagen om en lag om lageravgift på socker och ris prop 1994/95:43Syftet med lagen var att minska skillnaderna i prisnivån mellan


Utskottsberedning: --1994/95:JoU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo17 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo17 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen om lageravgift på socker och ris Den socialdemokratiska regeringens jordbrukspolitik har präglats av brist på kontinuitet och professionalitet. Politiken har inte varit till gagn för företagen inom livsmedelssektorn.


Utskottsberedning: --1994/95:JoU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen 1993:597m.m. Vi instämmer i propositionens förslag till ny lagtext men motsätter oss den förändrade tolkningen av lagen som regeringen ger till känna i propositionen på sidan 7, sista stycket. Regeringens


Utskottsberedning: -1994/95:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T24 av Dan Ericsson (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:T24 av Dan Ericson kds med anledning av prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten Motivet till regeringens förslag om förändringar för bilregisterverksamheten är att alla möjligheter att rationalisera i statlig verksamhet måste tas tillvara. Det anges att en överföring


Utskottsberedning: ---1994/95:TU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T23 av Göran R Hedberg (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T23 av Göran R Hedberg m med anledning av prop.1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten Regeringens förslag innefattar en avsevärd nedtrappning av kundservicen hos länsstyrelserna avseende bilregisterfrågor. Regeringen föreslår att vägverket skall ansvara för telefonservicen


Utskottsberedning: -1994/95:TU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T22 av Patrik Norinder (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T22 av Patrik Norinder m med anledning av prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten I propositionen föreslås att länsstyrelsens uppgifter enligt bilregisterkungörelsen överförs till Vägverket. Körkortsfrågor och frågor enligt yrkestrafiklagen bibehålls enligt förslaget


Utskottsberedning: --1994/95:TU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T21 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:T21 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten Regeringens förslag Regeringen föreslår, att länsstyrelsernas uppgifter enligt bilregisterkungörelsen skall överföras till Vägverket. Ny teknik skall användas för att effektivisera


Utskottsberedning: -1994/95:TU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T20 av Sten Östlund och Marianne Carlström (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T20 av Sten Östlund och Marianne Carlström s med anledning av prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten Regeringen föreslår i rubricerade proposition bl.a. att nuvarande verksamhet vid länsstyrelsernas bilregister centraliseras till tre platser i landet. Länsstyrelserna


Utskottsberedning: --1994/95:TU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T19 av Göthe Knutson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T19 av Göthe Knutson m.fl m med anledning av prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten Den framtida trafikadministrativa verksamheten I propositionen föreslår regeringen att bilregistren lyfts bort från landets alla länsstyrelser. Verksamheten centraliseras till


Utskottsberedning: --1994/95:TU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T18 av Birgitta Hambraeus m.fl. (c, mp, kds)

Motion till riksdagen 1994/95:T18 av Birgitta Hambraeus m.fl. c,mp,kds med anledning av prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten Länsstyrelserna bör behålla bilregistren I prop. 1994/95:126 föreslås att ansvaret för bilregistret från den 1 januari 1996 centraliseras till Vägverket och enligt


Utskottsberedning: -1994/95:TU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Ub905 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub905 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildningen Miljöpartiet de Gröna anser att skolan skall vara en skola för alla, där barn med olika förutsättningar, från olika miljöer och med olika religionsinriktningar fostras till att leva tillsammans och ha respekt för varandras egenart. Skolan


Utskottsberedning: -----------------------------------1994/95:JoU14 1994/95:SfU12 1994/95:SkU20 1994/95:UbU10 1994/95:UbU13 1994/95:UbU15 1994/95:UbU16 1994/95:UbU17 1994/95:UbU18 1995/96:JoU18 1995/96:UbU3 1995/96:UbU4 1995/96:UbU5
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Ub903 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub903 av Carl Bildt m.fl. m Den nya informationsteknologins möjligheter Innehåll 1 Sammanfattning5 2 Informationsteknologins möjligheter5 3 Den tekniska utvecklingen6 4 Sverige, tekniken och infrastrukturen7 5 Möjligheter för glesbygden9 6 Den internationella utvecklingen10 7


Utskottsberedning: ---------1994/95:KU41 1994/95:TU25 1994/95:UbU15 1995/96:KU4
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U503 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:U503 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sverige i EU Inledning Folkpartiet liberalerna gjorde tidigt ett klart och otvetydigt ställningstagande för svenskt medlemskap i Europeiska unionen EUDet är grundat i vår liberala övertygelse att det mellan demokratier inte bör finnas gränser som skiljer


Utskottsberedning: -------------1994/95:FiU15 1994/95:JoU13 1994/95:JuU14 1994/95:KU43 1994/95:SkU28 1994/95:TU13 1994/95:UU16 1995/96:SoU5 1995/96:UU23 1997/98:UU13
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U502 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:U502 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Sveriges agerande i EU En grundläggande skillnad mellan ja- resp nej-sidorna inför folkomröstningen om EU var olika bedömningar av EU:s utveckling. Särskilt bland socialdemokratiska ja-sägare har man hävdat att EU är en samarbetsorganisation av sedvanlig


Utskottsberedning: -------------------1994/95:FiU10 1994/95:JoU13 1994/95:KU31 1994/95:KU43 1994/95:NU22 1994/95:SkU28 1995/96:AU9 1995/96:UU13 1995/96:UU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T915 av Christina Pettersson och Eva Arvidsson (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T915 av Christina Pettersson och Eva Arvidsson s Lokaltrafikbestämmelser inom EU Enligt EU-avtalet får bussar i lokaltrafik köra endast fem mil inom sitt trafikområde. Detta får orimliga konsekvenser för resande inom vissa områden. Exempelvis kan nämnas SL i Stockholms län. Passagerare


Utskottsberedning: -1995/96:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T914 av Kerstin Warnerbring (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T914 av Kerstin Warnerbring c En fast förbindelse över Öresund Närheten till övriga Europa, tillsammans med kunskapsutvecklingen vid Lunds universitet och Malmös internationella och mångkulturella struktur, ger Malmöregionen värdefulla fördelar och möjligheter i ett utvidgat Europasamarbete.


Utskottsberedning: -1995/96:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation