Dokument & lagar (615 träffar)

Motion 1994/95:T913 av Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T913 av Erik Arthur Egervärn c Bilregister I proposition 1994/95:126 föreslår regeringen att ansvaret för bilregisterverksamheten överföres från länsstyrelserna till vägverket med lokalisering till tre platser i landet, Visby, Örebro och Arjeplog. Skälen anförs vara:behov av en modernare


Utskottsberedning: -1994/95:TU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T912 av Per Erik Granström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T912 av Per Erik Granström m.fl. s Transporthögskola i Borlänge En framgångsrik regionalpolitisk åtgärd är 70-talets omlokalisering av ett stort antal statliga myndigheter från Stockholm till mellanstäder med roll av storstadsalternativ. Det dåvarande trycket på Stockholmsregionen med


Utskottsberedning: -1994/95:TU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T911 av Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T911 av Göthe Knutson m Privata parkeringsbolag Det händer alltför ofta att bilister drabbas oförskyllt av en felparkeringsavgift FelPF eller kontrollavgift LKOPParkeringsvakten har kanske inte skrapat bort snön som dolt avgiftskvittot. Eller har snö dolt linjerna som anger parkeringsrutan.


Utskottsberedning: --1995/96:TU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T910 av Tomas Högström (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T910 av Tomas Högström m Konkurrensregler för kollektivtrafiken Enligt lagen om huvudmannaskap för viss kollektivtrafik SFS 1978:438 med ändring 1985:451, 985, 1988:264 och 1991:1714 skall det i varje län finnas en huvudman som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken för


Utskottsberedning: ---1995/96:TU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T909 av Ingegerd Wärnersson (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T909 av Ingegerd Wärnersson s Riksfärdtjänsten Efter kommunernas övertagande av riksfärdtjänsten kan man konstatera att det råder skillnader i kommunernas tolkning av skyldighet att erbjuda riksfärdtjänst. I olika kommuners regelverk för tillstånd att åka riksfärdtjänst finner man bl.a.


Utskottsberedning: -1994/95:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T908 av Carl-Johan Wilson (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:T908 av Carl-Johan Wilson fp EU-regler för lokaltrafik För alla nyhetskonsumenter på morgonen tisdagen den 24 januari 1995 var säkert beskedet om EU-reglernas konsekvenser för svensk lokaltrafik ett mycket negativt exempel på hur EU-medlemskapet kan påverka vår vardag. Enligt uppgift


Utskottsberedning: -1995/96:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T907 av Lars Bäckström (v)

Motion till riksdagen 1994/95:T907 av Lars Bäckström v Kommunikationsforskning Innehåll 1. Bakgrund11 2. Proposition 1994/95:100 bilaga 7.12 3. Ett nytt regionalt centrum för kommunikationsforskning13 4. Ett centrum i Fyrstadsregionen14 5. Riksdagens styrning av kommunikationsforskningen15 Sammanfattning För att


Utskottsberedning: ---1994/95:TU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T906 av Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T906 av Ingbritt Irhammar c Bilregisterverksamheten i länen I regeringens proposition 1994/95:126 föreslås att bilregisterverksamheten centraliseras till tre platser i landet: Örebro, Visby och Arjeplog. Det finns flera olika skäl till att inte genomföra denna centralisering av bilregisterverksamheten.


Utskottsberedning: -1994/95:TU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T905 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T905 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Öresundsbron och citytunneln Med byggandet av Öresundsbron inleds en process mot en nära integrering av Malmö- och Köpenhamnsregionerna. Detta skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hela Öresundsregionen. Öresundsbron öppnar också möjligheter


Utskottsberedning: -1995/96:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T904 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:T904 av Kenth Skårvik fp Miljövänliga gummidäck Genom den insikt som samhället och den enskilde individen vunnit under senare år när det gäller trafikens påverkan på miljön har vi också förstått att orsakssammanhangen till det ena eller andra förloppet ofta är av komplicerad art. Ett


Utskottsberedning: --1994/95:TU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T903 av Bo Nilsson och Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T903 av Bo Nilsson m.fl. s Riksfärdtjänsten i framtiden När riksfärdtjänsten genom riksdagsbeslut kommunaliserades i november 1991 förutsattes dels att kommunerna skulle ge minst oförändrad service, dels att de allmänna kommunikationerna skulle handikappanpassas. Det kan tilläggas att


Utskottsberedning: ---1994/95:TU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T902 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T902 av Bertil Persson m Järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör Regionen runt Öresund har en betydande utvecklingspotential. Här finns 3,2 miljoner invånare, tre universitet och en storflygplats. Förutsättningarna att här få ett betydande ekonomiskt kraftcentrum vid sidan om


Utskottsberedning: -1995/96:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T901 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T901 av Bertil Persson m Öresundsbron Öresundsbrohandläggningen brådskar Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Öresundsbrobygget snarast bör komma i gång. Stockholm den 10 januari 1995 Bertil Persson m


Utskottsberedning: -1995/96:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T808 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:T808 av Elver Jonsson fp Riktnummerområde Dalsland Framtiden för Dalsland ligger i ny teknik, högre utbildning och det nya tjänstesamhället. Dalsland är en utmärkt bygd för att bo och arbeta. De geografiska avståndens nackdelar måste emellertid elimineras. För utveckling av alla de nya


Utskottsberedning: ---1994/95:TU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T807 av Ulf Björklund (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:T807 av Ulf Björklund kds Postverkets rikstäckande betalningsansvar Av statsfinansiella skäl har ersättningen till Postverket för rikstäckande betalningsservice, J1, sänkts från 250 till 200 miljoner kronor för budgetperioden 1 juli 1995-1 juli 1996. 300 miljoner kronor för budgetåret


Utskottsberedning: --1994/95:TU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T806 av Bo Bernhardsson och Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T806 av Bo Bernhardsson och Bengt Silfverstrand s Prismål för portoavgifter för fack- och specialtidningar Under de senaste åren har stora förändringar skett när det gäller distributionen av svenska tidningar och tidskrifter. Inte minst Postverkets bolagisering och avregleringen av postverksamheten


Utskottsberedning: -1994/95:TU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T805 av Agne Hansson och Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T805 av Agne Hansson och Sivert Carlsson c Postservicen i glesbygd Regeringen bör utnyttja statens ägarinflytande i Posten AB för att bevara oförändrad postservice i glesbygd. Riksdagen har antagit en lag som stadgar att det skall finnas en rikstäckande postservice som innebär att brev


Utskottsberedning: -1994/95:TU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T804 av Jan Sandberg (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T804 av Jan Sandberg m EU:s institut för telekonkurrens i Stockholmsområdet Sverige är bland de absolut första i Europa att genomföra en avreglering av telekommunikationsmarknaden. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Allt fler aktörer erbjuder nya tele- och datakommunikationskoncept,


Utskottsberedning: -1994/95:TU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T803 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:T803 av Lennart Fremling m.fl. fp Teleinvesteringar i glesbygd Investeringar i ett modernt tele- och datanät som har stor kapacitet och många moderna funktioner är av största betydelse för glesbygden. Det ger möjligheter att bygga upp ett rationellt näringsliv med livskraftiga småföretag.


Utskottsberedning: -1994/95:TU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T802 av Sigge Godin (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:T802 av Sigge Godin fp Teletaxorna Det nya telefontaxorna som infördes vid årsskiftet 1994 innebär att Sverige delas upp i priszoner. Lokal- och rikssamtal försvinner och ersätts av när-region- och fjärrtaxa. Län med stora geografiska områden med gles befolkning kommer att ha alla tre


Utskottsberedning: -1994/95:TU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation