Dokument & lagar (615 träffar)

Motion 1994/95:T528 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T528 av Sinikka Bohlin m.fl. s Atlantbanan Atlantbanan är den järnväg som går från Stockholm till Trondheim. De sträckor som ingår är södra delen av Ostkustbanan Stockholm-GävleNorra stambanan Gävle-Bollnäs-Ljusdal-Bräckeen del av Mittbanan Bräcke-Östersund-Storlien samt Meråkerbanan


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T527 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:T527 av Lennart Rohdin fp Atlantbanan och Arlandabanan Gävleborgs län är i flera avseenden ett gränsland mellan Norrland och Mälardalen. Inte minst vårt lands nord-sydliga kommunikationer går alla genom Gävleborgs län. Det ger länet ett strategiskt viktigt läge. Det är därför angeläget


Utskottsberedning: ----1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T526 av Per-Ola Eriksson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T526 av Per-Ola Eriksson c Järnvägsnätet på Nordkalotten Järnvägen som transportsystem på Nordkalotten är mycket viktig. Näringslivets struktur och de långa avstånden motiverar ett väl utbyggt och fungerande järnvägssystem. De miljömässiga fördelarna med järnvägstransporter är vida överlägsna


Utskottsberedning: --1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T525 av Sigge Godin (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:T525 av Sigge Godin fp SJ:s godstransporter i Norrland SJ som monopolföretag har ett ansvar att ombesörja godstransporter på järnväg enligt riksdagsbeslut. I monopolföretagets åtagande ligger att på affärsmässig grund tillhandahålla snabba och effektiva godstransporter så att såväl storindustrin


Utskottsberedning: -1994/95:TU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T524 av andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c, fp, v, m, mp, kds)

Motion till riksdagen 1994/95:T524 av andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c, m, fp, v, mp, kds Ostkustbanan Riksdagen har tidigare beslutat om Ostkustbanan, Botniabanan, Haparandabanan. En långsiktig tanke är att dessa så småningom ska kopplas samman till en Ostkustbana från Stockholm och längs hela Norrlandskusten


Utskottsberedning: ---1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T523 av Erik Arthur Egervärn (c) och Ola Sundell (m)

Motion till riksdagen 1994/95:T523 av Erik Arthur Egervärn och Ola Sundell c, m Mittbanan i Jämtlands län Stomjärnvägen från Östersund till norska gränsen är 165 km lång och är en av de fyra järnvägsförbindelser Sverige har med Norge. På norsk sida fortsätter banan i Meråkerbanan som går till Trondheim och har koppling


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T522 av Per Lager (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:T522 av Per Lager mp Tågtrafiken över veckoslut Inställda turer Många tågturer är inställda från lördag eftermiddag till söndag förmiddag. Utgångspunkten är troligen marknadsanalyser, som visar på ett lågt resandeunderlag de här timmarna. Människor förväntas vara hemma. Samhället är


Utskottsberedning: -1994/95:TU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T521 av Lena Larsson (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T521 av Lena Larsson s Riksbangård Syd I de 10-årsplaner som infrastrukturverken Väg- och Banverket har utarbetat finns flera stora investeringar som berör den nationella och internationella trafiken. För Banverkets del ingår bl.a. en satsning på en Riksbangård Syd. Denna riksbangård


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T520 av Göran Magnusson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T520 av Göran Magnusson m.fl. s Ett vagnfinansieringsbolag Tåg till Mälarbanan Banverkets och MIAB:s Mälarbanans intressenter stora investering i Mälarbanan Stockholm Västerås Örebro fortskrider planenligt. Tidpunkten då det i sin helhet är möjligt att utnyttja den nya banans kapacitet


Utskottsberedning: -1994/95:TU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T519 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T519 av Margareta Sandgren m.fl. s Europabanan Kommunerna mellan Jönköping och Helsingborg samarbetar i ett regionutvecklingsprojekt kallat projekt Europakorridoren som syftar till att underlätta genomförandet av ny järnväg för höghastighetståg på sträckan Stockholm-Köpenhamn-Hamburg/Berlin.


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T518 av Jörgen Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T518 av Jörgen Persson m.fl. s Mittbanan mellan Östersund och Storlien Stomjärnvägen från Östersund till norska gränsen är 165 km lång och är en av de fyra järnvägsförbindelser Sverige har med Norge. På norsk sida fortsätter banan i Meråkerbanan som går till Trondheim och har koppling


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T517 av Dan Ericsson och Göran Hägglund (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:T517 av Dan Ericsson och Göran Hägglund kds Götalandsbanan Den förra fyrklöverregeringen med sin kommunikationsminister i spetsen drev på projektet Götalandsbanan. Bl.a. gavs Banverket av regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en total utbyggnad av denna bana, inklusive


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T516 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T516 av Susanne Eberstein m.fl. s Tågtrafiken på Mittlinjen Sundsvall-Östersund Tågtrafik bedrivs på Mittlinjen sedan den 9 juli 1992. Tågtrafiken har drivits i ett treårigt utvecklingsprojekt. Intressenter har varit kommunerna Östersund, Bräcke, Ånge och Sundsvall, länsstyrelser och trafikhuvudmän


Utskottsberedning: -1994/95:TU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T515 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T515 av Sven Bergström c Godstrafiken på SJ En väsentlig förutsättning för att näringsliv och samhälle skall kunna utvecklas i alla delar av landet är att det finns fungerande kommunikationer och transportmöjligheter. Under många år på 60- och 70-talet präglades SJ och dess trafikpolitik


Utskottsberedning: -1994/95:TU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T514 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:T514 av Susanne Eberstein m.fl. s Länsjärnvägar i Västernorrland I samband med att SJ:s trafikeringsrätt för persontrafik på länsjärnvägarna upphörde den 1 juli 1990, gjordes en utredning som visade att det regionala resandet på Ådalsbanan var mycket begränsat. Resandet på banan var


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T513 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T513 av Eskil Erlandsson c Statens kostnadsansvar för resecentrum m.m. På många platser i landet byggs stationen och stationsområdet om till s.k. resecentrum. Det viktigaste innehållet i dessa centra är en planskild förbindelse för passagerarna mellan plattformarna och mellan stationshus


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T512 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T512 av Eskil Erlandsson c Satsningen på infrastruktur, särskilt järnväg, är för närvarande mycket omfattande i Sverige. Intentionerna är att fram till år 2003 investera 38,4 miljarder kronor i järnväg. Arbetet med en ny stomnätsplan för perioden 1998-2007 kommer att påbörjas. Västra Blekinge,


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T511 av Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T511 av Lennart Brunander c Götalandsbanan Järnvägsutbyggnad och förbättring av befintliga järnvägar är viktiga delar av miljö- och regionalpolitiken. I västra Sverige är försurningsskadorna oroande. Skadorna på sjöarna har varit kända i mer än tjugo år. Försurning av skogsmarken har


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T510 av Sven Bergström och Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1994/95:T510 av Sven Bergström och Erik Arthur Egervärn c Atlantbanans utbyggnad En snabbtågsförbindelse Stockholm-Gävle-Bollnäs-Ljusdal-Östersund-Trondheim som getts namnet Atlantbanan är en av de stora infrastruktursatsningar som diskuterats alltmer intensivt under det senaste året. Inte minst


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:T509 av Björn Samuelson och Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1994/95:T509 av Björn Samuelson och Gudrun Schyman v Modernisering av NKLJ-banan Med den växande miljömedvetenheten i vårt samhälle känner vi starkt stöd för miljöåtgärder inom transportområdet. Det gäller nu att så långt som möjligt att flytta över tunga godstransporter från väg till järnväg.


Utskottsberedning: -1994/95:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation