Dokument & lagar (354 träffar)

Motion 1994/95:Jo205 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo205 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Roma sockerbruks framtid Roma sockerbruks framtid. Sockerproduktionen är en viktig del av Gotlands näringsliv. Den ger möjlighet till varierad odling på flera ställen på ön. Hela hanteringen från odling och skörd av betor till sockertillverkning och


Utskottsberedning: -1994/95:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo204 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo204 av Elving Andersson c Försöksverksamhet med ekologisk odling Konsumenternas efterfrågan på miljövänligt och ekologiskt framställda livsmedel ökar. Flera större förädlingsföretag har på ett positivt sätt tagit sig an ekologiska produkter. Även bland landets jordbrukare finns ett


Utskottsberedning: -1994/95:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo203 av Lennart Fremling (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo203 av Lennart Fremling fp Skötselkrav på mark som inte odlas Runt om i vårt land finns odlingsbar mark som av olika skäl inte utnyttjas. Oftast handlar det om mark för vilken betalas stöd enligt förordningen 1990:941 om omställningsstöd, men det kommer också att handla om mark i så


Utskottsberedning: -1994/95:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo402 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo402 av Göte Jonsson m.fl. m Svenskt yrkesfiske Inledning Sveriges sjöar och vattendrag samt våra omkringliggande hav är med sina tillgångar av fisk och skaldjur värdefulla naturresurser. Yrkesfisket har stor betydelse för folkförsörjningen. Det svenska yrkesfiskets fångster uppgick


Utskottsberedning: --------1994/95:JoU13 1994/95:SkU28 1995/96:JoU4 1995/96:JoU5 1995/96:SkU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo401 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo401 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot olaga fiske m.m. Olaga fiske med trål har förekommit i Öresund och Skälderviken i drygt tjugo år. Under de senaste två åren har detta olaga fiske periodvis bedrivits med särskild intensitet. Tjuvfisket har genom såväl fiskares som myndigheters,


Utskottsberedning: -------1995/96:JoU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo5 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo5 av Marianne Carlström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:101 Frivillig miljöstyrning och miljörevision EU:s femte miljöprogram innebär i många avseenden en kursändring jämfört med tidigare miljöprogram bl.a. genom att andra styrmedel än lagstiftning ges en mer framträdande plats.


Utskottsberedning: -1994/95:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U23 av Göte Jonsson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:U23 av Göte Jonsson m med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen I propositionen behandlas uppföljningen av EU-avtalet inom jordbrukets område. Bland annat fastslås utformningen av stödet till mindre gynnade områden i södra Sverige, det så kallade LFA-stödet,


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U22 av Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:U22 av Göthe Knutson m med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Konkurrens på lika villkor måste vara utgångspunkten för det svenska jordbruket vid ett EU-medlemskap. Sverige kan med satsningar i enlighet med EU:s politik rädda kvar jordbruket som en


Utskottsberedning: --1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U21 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:U21 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen I propositionen behandlas den svenska uppföljningen av EU-avtalet på jordbruks- och fiskeområdet inklusive de s.k. kompletterande åtgärderna, bl.a. den jordbruksanknutna regionalpolitiken.


Utskottsberedning: ------1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U20 av Göran Magnusson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:U20 av Göran Magnusson m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Gränsen för stödområdet i Sverige, där alltså stöd lämnas till lantbrukarna på grund av att deras jordbruk bedrivs i områden som medför sämre klimatiska förhållanden än under vilka


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo25 av Eva Goës (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo25 av Eva Goe s mp med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Euratom Miljöpartiet de gröna hänvisar till tidigare motioner, där vi tagit upp Euratoms föråldrade stadgar och inriktning, varför vi föreslår att Sverige skall driva en


Utskottsberedning: -----------1994/95:JoU23 1994/95:UU19
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo24 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo24 av Monica Green m.fl. s med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Miljön är internationell. Att jobba med miljön internationellt är en av Sveriges viktigaste uppgifter. Regeringens skrivelse 1994/95:167 är en mycket bra avsats för


Utskottsberedning: -1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo23 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo23 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Inledning Miljöpolitikens huvuduppgift är att skydda människors hälsa och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Naturen skall skyddas samtidigt som förutsättningarna


Utskottsberedning: ------------1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo22 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande 1. Inledning 1.1. EU och miljön Alltfler miljöproblem blir alltmer internationella. Därmed blir en förutsättning för att lösa dem ett allt intensivare och effektivare


Utskottsberedning: -------------------1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo21 av Gustaf von Essen (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo21 av Gustaf von Essen m med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Miljöfrågorna är utomordentligt viktiga i vårt samhälle. Allt större vikt fästs också vid de problem som är förenade med miljöpåverkan, och stora resurser används för


Utskottsberedning: -1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo20 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo20 av Gudrun Lindvall mp med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen 1994:1704 om lageravgift på socker och ris I december beslutade riksdagen att införa en avgift på lager av socker och ris i syfte att motverka spekulation. Problemet är att avgiften tas ut på normala lager


Utskottsberedning: -1994/95:JoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U16 av Sven Hulterström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:U16 av Sven Hulterström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater har valt att i denna motion huvudsakligen inrikta oss på de mer begränsade frågor där enighet inte uppnåddes mellan den förra regeringen


Utskottsberedning: -------------------1994/95:JoU7 1994/95:UU5
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U11 av Patrik Norinder och Ulla Löfgren (m)

Motion till riksdagen 1994/95:U11 av Patrik Norinder och Ulla Löfgren m med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen I propositionen behandlas uppföljningen av EU-avtalet inom jordbruk, fiske, skogsbruk, rennäring samt livsmedels- och veterinära frågor. I det följande tas frågor upp som


Utskottsberedning: --1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:U10 av Sigrid Bolkéus och Per Erik Granström (s)

Motion till riksdagen 1994/95:U10 av Sigrid Bolkéus och Per Erik Granström s med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Jordbruk och fiske Möjligheterna till ersättning till produktionsmetoder inom jordbruket som skyddar miljön och bevarar landskapet förstärktes inom EU i samband med


Utskottsberedning: -1994/95:JoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo17 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo17 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen om lageravgift på socker och ris Den socialdemokratiska regeringens jordbrukspolitik har präglats av brist på kontinuitet och professionalitet. Politiken har inte varit till gagn för företagen inom livsmedelssektorn.


Utskottsberedning: --1994/95:JoU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation