Dokument & lagar (244 601 träffar)

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utvärdera och följa upp den nya instansordningen om konkurrensskadeavgift och

2020-12-04

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för Tullverket att besluta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen om konkurrensskadeavgift

2020-12-01

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7533

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2020-11-30 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 7 december 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga representant Josep Borrell ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7533 (pdf, 151 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74C5

Kommenterad dagordning Informellt videomöte med EU:s transportministrar 8 december 2020 2020-11-30 Infrastrukturdepartementet Informellt videomöte med EU:s transportministrar den 8 december 2020 Kommenterad dagordning 1.Mobilitetspaket I, Direktiv som ändrar direktiv 1999/62 om Eurovinjett vägavgiftsdirektiv Vilken


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74C5 (pdf, 113 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74C4

Kommenterad dagordning 2020-11-30 Infrastrukturdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Informellt videomöte med telekommunikationsministrarna den 7 december 2020 Kommenterad dagordning 1. Rättsakt om styrning av data Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Riktlinjedebatt Ansvarigt statsråd:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74C4 (pdf, 84 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74C3

Rådspromemoria 2020-11-30 Infrastrukturdepartementet Informellt videomöte med EU:s transportministrar den 8 december 2020 Information om dagordningspunkt Nummer: 1 Rubrik: Mobilitetspaket I, Direktiv som ändrar direktiv 1999/62 om Eurovinjett vägavgiftsdirektiv Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Riktlinjedebatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74C3 (pdf, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74C2

Kommenterad dagordning rådet 2020-11-30 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Informellt videomöte med Allmänna rådets medlemmar den 8 december 2020 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Aktuella frågor 2.Förberedelser inför Europeiska rådet den 1011 december 2020: Slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74C2 (pdf, 135 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74C0

Godkännande av dagordningen A-punkter Aktuella frågor Information Transatlantiska relationer Diskussion Strategisk autonomi Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74BF

Mobilitetspaket I, Direktiv som ändrar direktiv 1999/62 om Eurovinjett vägavgiftsdirektiv Riktlinjedebatt Kommissionens förslag om europeiska gemensamma luftrummet Riktlinjedebatt Övriga frågor a New Mobility Approach Information från ordförandeskapet b Aktuella förslag om järnvägssektorn Information från ordförandskapet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74BE

Rättsakt om styrning av data Riktlinjedebat Övriga frågor a eDataskyddsförordningen Information från ordförandeskapet b Tillfällig förordning vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D74BD

Godkännande av dagordningen Förberedelser inför Europeiska rådet den 1011 december 2020: Slutsatser Diskussion Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien Information Lagstiftningsplaneringen Information Europeisk handlingsplan för demokrati Information Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M)

Motion till riksdagen 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall KD, M med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt så att alla myndiga medborgare kontinuerligt ges möjlighet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att säkerställa fler levande donatorer av njure, del av lever eller vävnad i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör vara tillåtet med intubering när samtycke till donation finns och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund I


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i lagtexten bör framgå vad som avses med ringa smärta och ringa skada och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710F

Engagemang för yttrandefrihet och europeiska värderingar Solidaritetsyttrande för offren för terrorattackerna i Europa Solidaritetsmanifestation Utformandet av det europeiska området för utbildning och nästa strategiska ramverk för europeiskt samarbete inom utbildning vägen framåt Diskussion Övriga frågor a Förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710E

Övriga frågor a Rådsslutsatser om främjande av demokratisk medvetenhet och demokratiskt deltagande bland unga i Europa Information från ordförandeskapet b Rådsresolution om ramen för inrättandet av en europeisk agenda för ungdomsarbete Information från ordförandeskapet c EU:s ungdomsdialog Digital frukostdiskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710D

Nytt arbete människocentrerat arbete: säkerställande av rättvisa arbetsvillkor och social skydd i plattformsekonomin Diskussion ansvarigt statsråd Eva Nordmark Övriga frågor sysselsättning och sociala frågor a Direktiv om tillräckliga minimilöner i EU Information från ordförandeskapet och kommissionen ansvarigt statsråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710C

Godkännande av dagordningen A-punkter Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överföring av fordringar  Information från ordförandeskapet ansvarigt statsråd Morgan Johansson Rättsliga aspekter av terrorismbekämpning a Hatpropaganda online b Rapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information