Dokument & lagar (2 992 träffar)

Motion 2018/19:971 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2018/19:971 av Ann-Sofie Alm M Efterlevandeskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att efterlevandeskyddet för personal inom räddningstjänst, polis och militär behöver ses över i syfte att stärka det och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:971 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:971 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:929 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:929 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall båda M Skredrisken i Götaälvdalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skredsäkerhet i Götaälvdalen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalgången kring Göta älv är Sveriges


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:929 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:929 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:924 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:924 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall båda M Riskbedömning av höga vattennivåer i Vänern och höga vattenflöden i Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över riskerna vid höga vattennivåer i Vänern och höga vattenflöden


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:924 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:924 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:923 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:923 av Edward Riedl M Myndigheternas informationssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över offentlig förvaltnings arbete med informationssäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:923 av Edward Riedl (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:923 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:914 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:914 av Anders Hansson M Införandet av skyddsrumsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skyddsrumsavgift i syfte att öka antalet skyddsrumsinspektioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:914 av Anders Hansson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:914 av Anders Hansson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:913 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:913 av Anders Hansson M SMO-utbildning för brandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett krav på genomförd SMO-utbildning för att kunna bli heltidsbrandman och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:913 av Anders Hansson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:913 av Anders Hansson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:912 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:912 av Edward Riedl M Försvarets skyddscentrum i Umeå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta byggandet av en inomhusanläggning för skyddscentrum i Umeå och tillkännager detta för regeringen. Motivering Försvarets


Utskottsberedning: 2018/19:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:912 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:912 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:911 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:911 av Anders Hansson M Hemvärnets mörkerkapacitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av hemvärnets förmåga att strida i mörker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges försvarsmakt är åter på sakta uppgång efter


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:911 av Anders Hansson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:911 av Anders Hansson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:910 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:910 av Anders Hansson M Ökad användning av Rakel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida samtliga statliga, regionala samt kommunala myndigheter och organisationer som arbetar med krisberedskap ska åläggas att införa telekommunikationssystemet


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:910 av Anders Hansson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:910 av Anders Hansson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:854 av Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:854 av Johan Hultberg M Läkemedelsbrist vid kris och krig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt agera så att en strategi gällande läkemedelsberedskap vid kris och krig tas fram och implementeras och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:854 av Johan Hultberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:854 av Johan Hultberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:836 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2018/19:836 av Åsa Lindestam S Rörligt skyddsobjekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra fartyget Sigrid till ett rörligt skyddsobjekt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har ett antal kärnkraftverk och de producerar


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:836 av Åsa Lindestam (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:836 av Åsa Lindestam (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. S Utländska uppköp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att stoppa utländska köp av tomter och fastigheter på strategiska platser om köpet kan anses ha negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet, och


Utskottsberedning: 2018/19:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. SD Totalförsvarspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslaget inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap aldrig bör underskrida 2,0 procent av BNP avsnitt 2 och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:FiU25 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU8 2018/19:FöU9 2018/19:SkU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU14 2018/19:UU10
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 157 kB)

Motion 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. SD El- och strålsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda reservkraftnät avsnitt 1.1 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:506 av Joar Forssell (L)

Motion till riksdagen 2018/19:506 av Joar Forssell L Stärkt skydd för särskilt utsatta grupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en nationell terrorlista och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7 2018/19:JuU16 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:506 av Joar Forssell (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:506 av Joar Forssell (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman båda L Låt människor i nöd hittas enklare när de ringer 112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas huruvida lagen om elektronisk kommunikation kan ändras för att tillåta automatisk


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:466 av Joar Forssell (L)

Motion till riksdagen 2018/19:466 av Joar Forssell L En modern skyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur skyddslagens definition av skyddsobjekt även ska kunna innefatta särskilt utsatta civila objekt och platser och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:466 av Joar Forssell (L) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:466 av Joar Forssell (L) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:416 av Christian Carlsson KD Stöd våra soldater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över frågan om särskild ekonomisk ersättning till den som genomfört och avslutar sin militärtjänstgöring, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:FöU8 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Åtgärder mot sexuella övergrepp, trakasserier och diskriminering i Försvarsmakten 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att återkomma med en redovisning av resurstilldelningen


Utskottsberedning: 2018/19:FöU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Barns rättigheter och skydd i krig och konflikt 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att tillgodose att alla svenska medarbetare som deltar i internationella insatser


Utskottsberedning: 2018/19:FöU8 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 105 kB)