Dokument & lagar (272 601 träffar)

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utvärdera och följa upp den nya instansordningen om konkurrensskadeavgift och

2020-12-04

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:863 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:863 Skrivelsen om försvarspolitiska samarbeten av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I september 2020 väckte jag en fråga 2019/20:2138 om den skrivelse om internationella militära samarbeten som regeringen aviserade redan i våras. Peter Hultqvist svarade den 16 september. Statsrådet

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:863 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:862 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:862 Uppdraget om flytt av varg av Åsa Coenraads M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro, Östergötland och Västra Götaland har fått ett regeringsuppdrag att i samråd med Naturvårdsverket redovisa områden där utsättning

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:862 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:861 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:861 Rena hav och vatten av Åsa Coenraads M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Rena hav och vatten i och runt Sverige är en förutsättning för levande hav och vatten. Tyvärr upptäcker vi hela tiden nya problem med nya medicinska rester som förgiftar eller påverkar livskraften negativt i hav och

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:861 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:860 av Eric Palmqvist (SD)

Fråga 2020/21:860 Ett förbud mot bensinbilar av Eric Palmqvist SD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, har nyligen sagt att ett förbud mot bensin- och dieselbilar vore en bättre lösning än olika former av subventioner för att få bilister att gå över till elbilar. Uttalandet

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:860 av Eric Palmqvist (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:859 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:859 Personalförsörjning på vård- och omsorgsboenden av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Redan i mitten av juni 2019 ställde jag frågor till statsrådet i en interpellationsdebatt om Sveriges vaccinationsstrategier och beredskap för potentiella smittor. Statsrådet uttryckte

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:859 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:858 av Monika Lövgren (SD)

Fråga 2020/21:858 Den vita käppens status som trafiksymbol av Monika Lövgren SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den vita käppen är en internationellt erkänd symbol som visar att användaren har en synnedsättning. Den vita käppen är de synskadades möjlighet att kommunicera med andra och seende trafikanter. Därför

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:858 av Monika Lövgren (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:857 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fråga 2020/21:857 Trygga familjehemsplaceringar av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Familjehem tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än sitt eget. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:857 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:856 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:856 Åtgärder mot vapenstölder av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S Under 2019 skedde ett antal vapenstölder från Regeringskansliet. Ett av vapnen från stölden på Regeringskansliet har precis återfunnits. Det hittades vid en husrannsakan efter ett inbrott. Den som hade vapnet var en 15-årig

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:856 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:855 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fråga 2020/21:855 Assistansersättning vid sjukhusvistelse av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S När assistansberättigade vårdas på sjukhus är huvudregeln att det inte utgår någon assistansersättning, enligt Försäkringskassans vägledning. Ersättning vid kortare sjukhusvistelse kan dock beviljas

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:855 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:854 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:854 Kampanjer mot ett annat EU-lands ledare av Björn Söder SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Civil Rights Defenders CRDsom sponsras av den svenska staten med över 54 miljoner kronor årligen, bedriver en politisk kampanj där man likställer Ungerns premiärminister Viktor Orbán med diktatorer som Putin och

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:854 av Björn Söder (SD) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:853 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:853 Miljötillståndsprocesserna av Lars Hjälmered M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Förra veckan presenterade företaget LKAB planer på att de närmaste 20 åren investera 400 miljarder för att kunna producera fossilfritt järn. Det skulle vara den största industriinvesteringen i modern tid.

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:853 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:852 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:852 Licensjakten på varg 2021 av Åsa Coenraads M till Statsrådet Jennie Nilsson S År 2013 beslutade riksdagen att vargpopulationen i Sverige skulle ligga på 170270 individer. Under våren 2020 har en omfattande inventering av den svenska vargen genomförts, och 365 vargar är dna-registrerade. På detta antal

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:852 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:851 av Angelika Bengtsson (SD)

Fråga 2020/21:851 Matchfixningsrådets befogenheter av Angelika Bengtsson SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Matchfixning är en fråga som blivit högaktuell, inte minst med tanke på den utredning som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi presenterade i veckan. Den oro som många känner när man antingen arbetar

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:851 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:850 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:850 Digitaliseringens betydelse efter pandemin av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen anger i sin digitaliseringsstrategi som publicerades i maj 2020 att visionen är ett hållbart digitaliserat SverigeVidare anger man att det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:850 av Lotta Olsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:849 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:849 Ägande av svensk kraftproduktion av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vindkraften och den förnybara energin är under utbyggnad i Sverige. Vindkraften har till skillnad från andra energikällor ett certifikatsystem som innebär ett ekonomiskt stöd de första 15 åren av produktion. Nu stängs

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:849 av Lotta Olsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:848 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:848 Försenade företagsstöd av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Många företag och företagare har drabbats hårt av coronapandemin och politiska, restriktiva åtgärder. Riksdagen har fattat återkommande beslut om olika stöd riktade till såväl medarbetare som företag och företagare. Det

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:848 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:847 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:847 Vaccinering av covid-19 i Sverige av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Hela världen har väntat på vaccin efter att pandemin bröt ut i mars. Efter åtta månader har det äntligen, rekordsnabbt, kommit. Det är något som de allra flesta har sett fram emot. Vaccinet ska skydda,

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:847 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:846 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:846 Småskalig vattenkraft av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Riksdagen beslutade i januari 2018 om nya regler för vattenkraft. Ambitionen med beslutet var att uppfylla de krav som följer av EU:s ramvattendirektiv. I riksdagens beslut, liksom i regeringens proposition, framgår att Sverige

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:846 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:845 av Per Ramhorn (SD)

Fråga 2020/21:845 De höga dödstalen på äldreboenden av Per Ramhorn SD till Socialminister Lena Hallengren S I en intervju i Dagens Nyheter den 1 december hävdade statsminister Stefan Löfven att det inte är regeringens fel att vården brast så allvarligt ute på landets äldreboenden i våras detta eftersom sjukvården är regionernas

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:845 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 88 kB)