Dokument & lagar (267 351 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1841 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1841 av Björn Söder SD Världsarvet Hagia Sofia Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta internationellt med anledning av att världsarvet Hagia Sofia nu blir en moské. Som frågeställaren framhåller har Turkiets högsta förvaltningsdomstol

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1841 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1840 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1840 av Åsa Coenraads M Situationen i Belarus Åsa Coenraads har frågat mig om vad jag avser att göra, och på vilket sätt, för att stödja oppositionen i Belarus och samtidigt sätta press på landets auktoritära regim. Jag delar Åsa Coenraads oro

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1840 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1839 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Fallet Anna Lindstedt konvertering

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1839 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (doc, 216 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1838 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/01996/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1838 av Alexandra Anstrell M Sveriges digitala säkerhet och integritet Alexandra Anstrell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa Sveriges digitala integritet och säkerhet.

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1838 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1837 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/ 01 944 BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1837 av Åsa Coenraads M Krisen för mötesindustrin Åsa Coenraads har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att rädda den svenska mötesindustrin. För stora delar av samhället har det nya coronavirusets

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1837 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1835 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1835 av Kerstin Lundgren C Ett Sweden Office i Taiwan Kerstin Lundgren har frågat mig om jag är beredd att agera, om möjligt tillsammans med övriga i EU, för att öppna ett Sweden Office Taipei. Som Lundgren skriver har Sverige goda förbindelser

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1835 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1822 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2020/01624/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1822 av Boriana Åberg M Rätten till dansk a-kassa för svenska SAS-anställda Boriana Åberg har frågat utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1822 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1741 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1741 av Hans Wallmark M Regeringens demokratisatsning och Palestina Hans Wallmark har frågat mig om jag i ljuset av regeringens demokratisatsning avser agera mot Palestina till följd av det ointresse som visats för mänskliga fri- och rättigheter,

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1741 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1836 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1836 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1834 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1834 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1829 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1829 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1824 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/03215/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1824 av Boriana Åberg M Förutsättningar för att hantera coronapandemin Boriana Åberg har frågat mig om jag kan redogöra för att jag har säkerställt att kommuner och regioner i praktiken haft de resurser som krävts, till exempel i

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1824 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1821 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikes departementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1821 av Amineh Kakabaveh Julian Assange och journalisters demokratiska rättigheter Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag är beredd att konkret och kraftfullt kräva att Julian Assange, eftersom det befunnits att han inte begått något brott,

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1821 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1682 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1682 av Sara Gille SD Restriktioner på badplatser för att undvika smittspridning Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att förhindra ökandet av smittspridningen och om jag och regeringen avser att införa särskilda restriktioner när det gäller badplatser. På badplatser liksom

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1682 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1820 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1820 av Björn Söder SD Vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder som vidtas inför det kommande svenska ordförandeskapet för att kunna lösa vakansproblemet i OSSE:s ledningsfunktioner om detta kvarstår.

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1820 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1819 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/03211/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1819 av Alexandra Anstrell M Skyddad individinformation för befattningar till totalförsvarsförmågan Alexandra Anstrell har frågat försvarsministern om hur statsrådet säkerställer att nyckelpersoner med befattningar som är mycket

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1819 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1818 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1818 av Åsa Coenraads M Kinas agerande mot Hongkong Åsa Coenraads har frågat mig hur jag aktivt och strategiskt avser driva krav på EU-åtgärder, exempelvis sanktioner, mot Kina. Jag har i tidigare svar till riksdagen framhållit att regeringen

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1818 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1817 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1817 av Björn Söder SD Attacker mot Armenien Björn Söder har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att fördöma de militära attackerna mot Armenien. UD har följt den allvarliga eskalationen som skedde vid den armenisk-azeriska

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1817 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1827 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06046 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1827 av Marléne Lund Kopparklint M Psykisk ohälsa bland vård- och omsorgspersonal med anledning av coronakrisen Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar arbeta för att förebygga psykisk ohälsa bland Sveriges sjukvårds-

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1827 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1816 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06020/SOF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1816 av Markus Wiechel SD Uttalanden om privata aktörer inom äldreomsorgen Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att påståenden om att privata aktörer inom hemtjänst och särskilda boenden skulle ha hanterat coronapandemin

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1816 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)