Dokument & lagar (272 177 träffar)

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utvärdera och följa upp den nya instansordningen om konkurrensskadeavgift och

2020-12-04

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:483 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:483 av Jimmy Ståhl SD Regeringens syn på flygtrafiken i Sverige Jimmy Ståhl har frågat mig om jag avser att vidta fler åtgärder, och i så fall vilka, för att säkerställa ett bestående nät av regionala flygplatser i landet. Sverige är ett land med långa avstånd och som är glest befolkat. Det innebär

Svarsdatum: 2020-12-03 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:483 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:795 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2020/21:660 av Björn Söder SD Bilden av Sverige utomlands med anledning av hanteringen av covid-19 och fråga 2020/21:795 av Björn Söder SD Bilden av Sverige i utlandet Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att omvärlden inte ska ha en negativ bild av Sverige. Vidare

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:795 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:717 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2020/21:681 av Håkan Svenneling V Våldet mot oppositionella i Uganda, och fråga 2020/21:717 av Markus Wiechel SD Den negativa utvecklingen i Uganda Håkan Svenneling har frågat utrikesministern vilka åtgärder hon och den svenska regeringen avser vidta för att säkerställa att ett rättvist, transparent och demokratiskt

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:717 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:715 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:715 av Katarina Brännström M Polisens arbetsvillkor och polisyrkets attraktivitet Katarina Brännström har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra polisens arbetsvillkor, med anledning av det som framkommit i Polisförbundets undersökning. En viktig utgångspunkt i diskussionen

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:715 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:712 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:712 av Jessica Rosencrantz M Åtgärder mot nedskräpning Jessica Rosencrantz har frågat har frågat mig om jag och regeringen avser att gå vidare med förslagen om sanktionsväxling och införa böter eller en sanktionsavgift vid ringa nedskräpningsförseelse. Jessica Rosencrantz hänvisar i sin frågeställning

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:712 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:711 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:711 av Lars Püss M Nationellt godkänd idrottsutbildning Lars Püss har frågat mig vad jag avser med mitt uttalande att färre platser inte leder till hårdare selektering och om jag avser att agera med anledning av förslaget om nedskärning av antalet platser. De förslag som Utbildningsdepartementet har

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:711 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:710 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:710 av Thomas Morell SD Dolda uppgifter om utsatta yrkesgrupper i fordonsregistret Thomas Morell har frågat mig om jag avser att införa begränsningar i fordonsregistret så att uppgifter om personer inom känsliga yrkesgrupper inte är öppna för allmänheten. Uppgifter om fordon och fordonsägare registreras

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:710 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:709 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2020/21:709 av Momodou Malcolm Jallow V Ökad bostadsojämlikhet i coronapandemins spår Momodou Malcolm Jallow har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att, i spåren av coronapandemin och mot bakgrund av ett införande av marknadshyror, motverka bostadsojämlikheten Den pågående spridningen av

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Momodou Malcolm Jallow (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:709 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:708 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:708 av Stina Larsson C Ungdomars psykiska hälsa Stina Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för insatser för att trenden med en försämrad psykisk hälsa hos ungdomar och unga vuxna ska vända. De allra flesta unga i Sverige mår bra, men den självupplevda psykiska ohälsan hos unga ökar, främst

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Stina Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:708 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:707 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:707 av Stina Larsson C De ideella föreningarnas situation Stina Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att landets idrottsföreningar överlever pandemin. Jag vill tacka för frågan och för det engagemang för en stark idrottsrörelse som frågeställaren uppvisar. Idrottsrörelsens

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Stina Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:707 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:706 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:706 av Lars Mejern Larsson S Missbruk av undantag från arbetstillstånd Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag och regeringen avser ta initiativ för att göra något åt missbruket av AT-UND. Undantag från kravet på arbetstillstånd, s.k. AT-UND, ges till asylsökande i syfte att ge den sökande möjlighet

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:706 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:705 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:705 av Patrik Jönsson SD De planerade elvägarna och höghastighetsjärnvägen Patrik Jönsson har frågat mig vilka samhällsekonomiska beräkningar som ligger till grund för regeringen att både vilja satsa på 300 mil elvägar och samtidigt bygga ut en höghastighetsjärnväg för över 200 miljarder kronor. Växthusgasutsläppen

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:705 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:704 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:621 av Josef Fransson SD Demokrati och digitala plattformar och fråga 2020/21:704 av Angelika Bengtsson SD Stora medieplattformar som hotar yttrandefriheten Josef Fransson har frågat mig vad som är regeringens syn på nätjättarnas växande makt och på hur dessa tar sig friheter att ta ställning för

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Angelika Bengtsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:704 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:703 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2020/21:703 av Markus Wiechel SD Ytterligare åtgärder mot Belarus Markus Wiechel har frågat mig om man kan förvänta sig att jag agerar för att skärpa sanktionerna eller tonen mot Belarus, och hur jag i sådana fall avser att samtidigt stödja demokratiaktivisterna och den politiska oppositionen. Som jag vid

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:703 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:702 av Hampus Hagman KD Mervärdesskattedirektivet och digitaliseringen Hampus Hagman har frågat mig hur jag och regeringen agerar i EU för att modernisera mervärdesskattedirektivet så att inte digitaliseringen hålls tillbaka. Frågan är ställd mot bakgrund av att det skulle finnas en skillnad mellan

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:701 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:701 av Mats Sander M Skåne, vinbönder och gårdsförsäljning Mats Sander har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att möjliggöra för Höganäs att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av lokalt producerat vin. Regeringen har den 12 november 2020 beslutat, i enlighet med januariavtalet, att ge

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Mats Sander (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:701 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:700 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:700 av Magnus Jacobsson KD Yrkesförarnas behörigheter under pandemin Magnus Jacobsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkra yrkesförarnas möjligheter att fortsätta sin yrkesutövning under den pågående pandemin. Kraven på när yrkesförare måste genomgå fortbildning för att förnya

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:700 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:699 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:699 av Thomas Morell SD Inventering av vägskyltars placering Thomas Morell har frågat mig om jag och regeringen avser att ge Trafikverket i uppdrag att inventera beståndet av vägmärken och åtgärda eventuella brister. Vem som är ansvarig för att vägmärken uppfyller föreskrivna krav framgår av vägmärkesförordningen

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:699 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:698 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2020/21:697 och 2020/21:698 av Björn Söder SD Finansiering av Civil Rights Defenders. Björn Söder har frågat mig om jag kommer vidta några åtgärder vad gäller att Sida finansierar Civil Rights Defenders. Björn Söder har ställt motsvarande fråga till utrikesministern vad gäller myndigheter inom hennes ansvarsområde.

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:698 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 85 kB)