Dokument & lagar (251 925 träffar)

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utvärdera och följa upp den nya instansordningen om konkurrensskadeavgift och

2020-12-04

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2020/21:218 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2020/21:218 Klimatomställningen och elanvändningen av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Två tredjedelar av Sveriges utsläpp kommer från industrier och transporter. Om Sverige ska klara klimatmålet och ställa om till ett grönare samhälle måste utsläppen från dessa sektorer minska drastiskt,

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:218 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:217 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:217 Samspelet mellan försvar och byggande av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Per Bolund MP Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet om influensområden, och om statsrådet för avsikt att föreslå några lagförändringar som gör det möjligt att kombinera ett växande Sverige med äganderätt

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-18 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:217 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:216 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2020/21:216 Tillståndsprövningen gällande Kallak och Laver av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Nyligen redovisade riksdagens konstitutionsutskott sin årliga granskning av regeringen, som kritiseras på ett flertal punkter. Regeringen kritiseras bland annat för sin senfärdiga hantering

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-18 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:216 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:215 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Interpellation 2020/21:215 En strategi för de äldre av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Drygt 2 840 av de närmare 80 000 personer som bor på särskilda boenden har avlidit i covid-19, enligt Socialstyrelsen siffror från den 16 november 2020. I jämförelse med våra nordiska grannländer

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:215 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:214 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2020/21:214 Utvecklingen av svensk exportindustri av Lotta Olsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sverige har en stor och stark exportindustri, en industri som är på väg in i en snabb omställning från fossila bränslen till fossilfria energislag. Detta är positivt och innebär stora möjligheter att

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:214 av Lotta Olsson (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:213 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:213 Målet om EU:s lägsta arbetslöshet av Jan Ericson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Inför valet 2014 lovade nuvarande statsminister Stefan Löfven att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det är nu bara några veckor kvar av 2020. År 2014 låg Sverige på plats 12 bland EU:s

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-18 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:213 av Jan Ericson (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:212 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:212 Elförsörjningen och satsningen på elbilar av Jan Ericson M till Statsrådet Anders Ygeman S Det finns en stark önskan från politiken att andelen elbilar och laddhybrider ska öka i den svenska fordonsparken. Detta kräver dock att det finns tillräckligt med el. Tyvärr kommer allt fler larmrapporter

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:212 av Jan Ericson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2020/21:211 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:211 Elförsörjningen i vinter av Jan Ericson M till Statsrådet Anders Ygeman S Rapporterna om bristande elförsörjning i delar av landet duggar tätt. I södra Sverige har företag problem med att få anslutning till elnätet med tillräcklig kapacitet, och bostadsbyggande hindras till följd av brist på

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:211 av Jan Ericson (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:210 av Arin Karapet (M)

Interpellation 2020/21:210 Förändrade regler vid arbetskraftsinvandring av Arin Karapet M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuades nyligen i Sydsvenskan. En del av intervjun handlade om arbetskraftsinvandring och regelverket för arbetskraftsinvandring.

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:210 av Arin Karapet (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:209 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:209 Elnätsavgiftens storlek av Jan Ericson M till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige var en gång ett land med billig el och låga elnätsavgifter. Detta är tyvärr historia. I dag är elkostnaderna mycket höga eftersom skatter och moms läggs på elen. Ovanpå detta kommer mycket höga och stadigt stigande

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:209 av Jan Ericson (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:208 av Katja Nyberg (SD)

Interpellation 2020/21:208 Pausad polisutbildning och organiserad kriminalitet av Katja Nyberg SD till Statsrådet Mikael Damberg S Den organiserade kriminaliteten fortsätter, trots corona, obehindrat sin frammarsch. Hittills i år har 315 skottlossningar bekräftats, med 37 avlidna. Det är en ökning med nästan 20 procent

Inlämnad: 2020-12-01 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:208 av Katja Nyberg (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:207 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:207 EU-förslaget om taxonomi av Jan Ericson M till Statsrådet Per Bolund MP Begreppet taxonomi är nog ganska okänt för de flesta, men i korthet handlar det om att införa en EU-norm för hållbara investeringar på finansmarknaden. I sak kan man ju tycka det är bra med en gemensam standard för detta.

Inlämnad: 2020-12-02 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:207 av Jan Ericson (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:206 av Björn Söder (SD)

Interpellation 2020/21:206 Efterkontroll i utlandet av krigsmateriel av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sveriges exportkontroll utgår ifrån ett regelverk där premissen är att export av krigsmateriel inte är tillåten. Utifrån detta generella förbud kan sedan undantag meddelas för

Inlämnad: 2020-12-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:206 av Björn Söder (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för Tullverket att besluta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen om konkurrensskadeavgift

2020-12-01

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:205 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:205 Ekonomiska krisstöd av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Pandemins konsekvenser på liv och hälsa har varit omfattande. Konsekvenserna på ekonomin är också betydande. Vi är fortfarande mitt i krisen och det vi med säkerhet kan säga är att det varit nödvändigt med ekonomiska

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:205 av Edward Riedl (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:204 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:204 Taxonomi av Edward Riedl M till Statsrådet Per Bolund MP Regeringen skriver på sin hemsida att EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Det kommer att få långtgående konsekvenser för både energisektorn som för näringslivet

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:204 av Edward Riedl (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2020/21:203 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:203 Bankskatten av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Bankskatten sågas av de tre myndigheter som har ansvar för finansiell stabilitet. Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden menar samtliga att den föreslagna skatten inte är kopplad till bankernas risknivå. Bankskatten

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:203 av Edward Riedl (M) (pdf, 73 kB)

Interpellation 2020/21:202 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Interpellation 2020/21:202 Bidrag till extremism i civilsamhället av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Regeringen aviserade i mitten av november att man ska låta en särskild utredare se över flera frågor som ett led i att ta fram nya skarpare demokrativillkor för statsbidrag

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2020/21:202 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 88 kB)