Dokument & lagar (3 988 träffar)

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för

2020-12-01

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen om konkurrensskadeavgift

2020-12-01

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:205 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:205 Ekonomiska krisstöd av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Pandemins konsekvenser på liv och hälsa har varit omfattande. Konsekvenserna på ekonomin är också betydande. Vi är fortfarande mitt i krisen och det vi med säkerhet kan säga är att det varit nödvändigt med ekonomiska

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:205 av Edward Riedl (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:204 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:204 Taxonomi av Edward Riedl M till Statsrådet Per Bolund MP Regeringen skriver på sin hemsida att EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Det kommer att få långtgående konsekvenser för både energisektorn som för näringslivet

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:204 av Edward Riedl (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2020/21:203 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:203 Bankskatten av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Bankskatten sågas av de tre myndigheter som har ansvar för finansiell stabilitet. Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden menar samtliga att den föreslagna skatten inte är kopplad till bankernas risknivå. Bankskatten

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:203 av Edward Riedl (M) (pdf, 73 kB)

Interpellation 2020/21:202 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Interpellation 2020/21:202 Bidrag till extremism i civilsamhället av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Regeringen aviserade i mitten av november att man ska låta en särskild utredare se över flera frågor som ett led i att ta fram nya skarpare demokrativillkor för statsbidrag

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2020/21:202 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:201 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:201 Fusket inom transportnäringen av Thomas Morell SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Där small topplocket hos migsäger den bilinspektör som hanterat ett i medier uppmärksammat fall. Bakgrunden till den kommentaren är ett ärende som tog sin början i Västerås 2017. Trafikpolisen

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:201 av Thomas Morell (SD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:200 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2020/21:200 Ökad svensk matproduktion av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sveriges matproduktion och djurproduktion måste öka. Sverige behöver öka sin självförsörjningsgrad på mat, och en ökad svensk matproduktion innebär nya möjligheter att öka även matexporten från Sverige. En ökad matproduktion

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2020/21:200 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:199 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2020/21:199 Elproduktion i norra Sverige av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Norra Sverige står i dag för en stor andel av den el som produceras i Sverige. Men trots en stor elproduktion i norr brottas Sverige med överföringsproblem från norr till söder. Dessa brister bidrar till kapacitetsproblem

Inlämnad: 2020-11-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:199 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2020/21:198 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:198 Trygghetsskapande åtgärder för lantbrukare av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Jennie Nilsson S En levande landsbygd är viktigt för Sverige, och för att den ska bli det är det viktigt att såväl nya som gamla lantbruk både inspireras och uppmuntras till att bedriva företag. Detta är

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2020/21:198 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:197 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2020/21:197 De tidsbegränsade licenserna av Sten Bergheden M till Statsrådet Mikael Damberg S Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att ta bort kravet på förnyelse av vissa vapenlicenser vart femte år. Många skyttar har flera vapen som man tävlar och tränar med och i olika skyttegrenar.

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:197 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:196 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:196 Femårslicenserna för jägare och sportskyttar av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Mikael Damberg S För ett år sedan röstade riksdagen igenom lättnader i vapenreglerna i syfte att underlätta för Sveriges laglydiga jägare och sportskyttar. Bland annat var riksdagen tydlig med att reglerna

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:196 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:195 av Kristina Axén Olin (M)

Interpellation 2020/21:195 En utredning om förskolan av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S Över 520 000 barn går i dag i förskola. Den 1 juli 2019 började Lpfö 18, en ny reviderad läroplan för förskolan, att gälla. Läroplanen fastställer bland annat omsorg som en del av allt som sker på förskolan

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:195 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 96 kB)

Interpellation 2020/21:194 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2020/21:194 Kommissionens plan för integration av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Kommissionens handlingsplan för integration är ett dokument som vittnar om naivitet, som har ett mycket ensidigt fokus på materiella förmåner och som helt lämnar integrationspolitikens svåra avvägningar

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:194 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:193 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2020/21:193 Förhandlingar om frihandelsavtalet TTIP av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anna Hallberg S I spåren av covid-19 har bnp sjunkit i alla länder utom Kina och världshandeln har utvecklats i ett lugnare tempo. Många länder inom EU brottas med sina egna ekonomier och tvingas till ökad skuldsättning.

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2020/21:193 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:192 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:192 Hot mot förtroendevalda av Thomas Morell SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För en tid sedan cirkulerade två videoklipp i sociala medier där det uttalades hot om krig mot svenska statenKriget skulle utkämpas med vapenmakt. Det uttalades också hot om att gripa enskilda

Inlämnad: 2020-11-26 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:192 av Thomas Morell (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:191 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2020/21:191 Åtgärder mot nedskräpning av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nedskräpning är ett stort och synligt problem som föder mer nedskräpning och i förlängningen bidrar till minskad trivsel och ökad otrygghet i människors närområden. Pandemin har lockat ut svenskar

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2021-01-29 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:191 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 105 kB)

Interpellation 2020/21:190 av Joar Forssell (L)

Interpellation 2020/21:190 EU:s taxonomi för hållbarhet av Joar Forssell L till Statsrådet Per Bolund MP Arbetet med EU:s taxonomi för hållbara ekonomiska aktiviteter fortsätter. Kommissionen presenterade den 20 november sitt utkast till den delegerade akt som ska ange kriterierna för när olika aktiviteter ska anses hållbara.

Inlämnad: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:190 av Joar Forssell (L) (pdf, 103 kB)

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M)

Motion till riksdagen 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall KD, M med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt så att alla myndiga medborgare kontinuerligt ges möjlighet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att säkerställa fler levande donatorer av njure, del av lever eller vävnad i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 80 kB)