Dokument & lagar (195 träffar)

Motion 2014/15:3066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson SD med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett avskaffande av det statliga presstödet. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:3037 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3037 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson SD med anledning av redog. 2014/15:PN1 Verksamhetsredogörelse Partibidragsnämnden 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att identiteten på privatpersoner som skänker bidrag


Utskottsberedning: 2014/15:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3037 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3037 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2990 av Emma Henriksson KD Medicinsk etik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grundlagsfästa den mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna, rätten till liv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2015/16:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson SD Medborgarskapets betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2015/16:KU13 2015/16:KU15 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2947 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2947 av Mikael Jansson SD Hedersorden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att instifta en Hedersorden för framstående insatser av nationell betydelse. Motivering När det moderna svenska ordensväsendet efter vissa


Utskottsberedning: 2014/15:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2947 av Mikael Jansson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2947 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2918 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2918 av Hanna Wigh SD Åldersgränssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska utreda effekterna av att ersätta dagens åldersgränssystem som baseras på födelsedag med ett system som


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2918 av Hanna Wigh (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2918 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2915 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2915 av Mikael Jansson SD Orden för vetenskap och kultur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att instifta en vetenskaps- och kulturförtjänstorden. Motivering Flera civila förtjänstordnar användes även såsom belöningar


Utskottsberedning: 2014/15:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2915 av Mikael Jansson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2915 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson SD Kungens roll vid val av statsminister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta statschefen ta över de uppgifter som utförs av talmannen i samband med att en statsminister


Utskottsberedning: 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2877 av Fredrik Schulte M Avveckling av personvalsspärren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla personvalsspärren. Motivering Vart fjärde år i september utser svenska folket genom allmänna val vilka partier


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson SD Officiell nationalsång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Du gamla, du fria officiell status som Sveriges nationalsång. Motivering Sverige har idag inte någon


Utskottsberedning: 2014/15:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2790 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2790 av Kerstin Lundgren C Samlat grepp för det lokala brottsförebyggande arbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunerna har en avgörande roll i det lokala trygghetsarbetet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2790 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2790 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson C Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om och hur delar av Presstödskommitténs förslag kan införas. Motivering I september


Utskottsberedning: 2014/15:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. S Ändrad rösträttsålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ändra rösträttsåldern. Motivering Svenska medborgare som är över 18 år eller fyller 18 år senast


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2748 av Martin Kinnunen SD Avveckla presstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stegvis avveckla presstödet. Motivering Det svenska presstödet kom till på 70-talet under en tid när mediekonsumtionen och marknaden


Utskottsberedning: 2014/15:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2666 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2666 av Kent Ekeroth SD Upphävande av EU i grundlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att upphäva bestämmelsen i regeringsformens 2 kap. 10 om Sveriges medlemskap i EU. Motivering Den 1 januari 2011 trädde de nya grundlagsändringarna i kraft. Det ändrade bland annat rättighetsreglerna


Utskottsberedning: 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2666 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2666 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2665 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2665 av Richard Jomshof m.fl. SD Förbud mot böneutrop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda alla former av böneutrop från religiösa byggnader. Motivering Den 26 april 2013 ljöd det första böneutropet från


Utskottsberedning: 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2665 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2665 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2615 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2615 av Lotta Olsson M Utred Stockholms långsiktiga uppdrag som huvudstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda vilken som är den mest funktionella placeringen av Sveriges huvudstad. Motivering Stockholm


Utskottsberedning: 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2615 av Lotta Olsson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2615 av Lotta Olsson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin SD Dagpassning av riksdagsledamöternas hundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa passning av riksdagsledamöternas hundar under kontorstid.


Utskottsberedning: 2014/15:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2599 av Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2599 av Paula Bieler SD Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla partier med representation i en folkvald församling också bör ges representation i dess


Utskottsberedning: 2014/15:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2599 av Paula Bieler (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2599 av Paula Bieler (SD) (pdf, 72 kB)