Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Ansvarsfull invandringspolitik Prioriteringar avseende flyktinghjälp Tydliga och efterlevda regelverk Välfungerande mottagande Normer


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4 2014/15:UU2 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Avskaffa monarkin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att införa republik. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KU1 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 75 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:9 Torsdag 2015-01-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2015-01-15 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av ärendet Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet

2015-01-15 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:8 Tisdag 2014-12-16 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-12-16 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Justering Föredragande: HH, CR, KL, JJ, KD Bilagor 1. Protokoll 2014/15:7 2. KansliPM 3.

2014-12-16 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:7 Torsdag 2014-12-11 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-12-11 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Beredningskravet: tid mellan lagrådsgranskning och proposition Beredning Föredragande: KD Bilagor 1. Protokoll 2014/15:6 2. Granskningsanmälan 3.

2014-12-11 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:6 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Försenade interpellationssvar Beredning Föredragande: JJ 4. Beredningskravet: tid mellan lagrådsgranskning och proposition Beredning Föredragande: KD Bilagor 1. Protokoll 2014/15:5 3-4.

2014-12-09 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:5 Torsdag 2014-12-04 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-12-04 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: CR 4. Vissa ärenden i Regeringskansliet: överklagande och begäran om allmän handling

2014-12-04 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:4 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Beredning Föredragande: HH 4. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande:

2014-12-02 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:3 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsskiftet 2014 redogörelse för proceduren Föredragande: HH 4. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

2014-11-25 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:22 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-03-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen G30 Beredning Föredragande: KD 4. Statsministerns och regeringens

2015-03-19 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:2 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-11-11 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Beredning Föredragande: HH 4. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande:

2014-11-11 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:18 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-03-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland G6 Beredning Föredragande: LW 3. Granskning av dåvarande finansmarknadsminister

2015-03-05 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:17 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina G5 Beredning Föredragande: JJ 4. Regeringens

2015-03-03 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:16 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-02-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Misstänkt ministerstyre av dåvarande miljöminister Andreas Carlgren och hans statssekreterare G3 Beredning Föredragande: KÖ 4.

2015-02-19 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:15 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2015-02-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina G5 Beredning Föredragande: JJ 3. Finansministerns uttalanden om de offentliga

2015-02-17 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:14 Torsdag 2015-02-12 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2015-02-12 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Finansministerns handläggning av propositionen om socialavgifter för unga G25 Beredning Föredragande: KL 4. Granskning av huruvida

2015-02-12 08:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:13 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av ärendet Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet

2015-02-10 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:12 Torsdag 2015-02-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2015-02-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utrikesministerns handlande att informera EU:s medlemsländer om Sveriges kommande erkännande av Palestina G10 och 12 Beredning

2015-02-05 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:11 Torsdag 2015-01-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2015-01-29 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland G6 Beredning Föredragande: LW 4. Granskning

2015-01-29 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:1 Torsdag 2014-10-09 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1 Datum och tid: 2014-10-09 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Föredragande: HH 3. Regeringsprotokollen Föredragande: CR 4. Vissa ärenden i Regeringskansliet:

2014-10-09 09:00:00