Dokument & lagar (16 träffar)

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. M, C, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den utredning som kommer att göra en allmän översyn av postlagstiftningen


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 bifall,

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson SD Medborgarskapets betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2015/16:KU13 2015/16:KU15 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson SD Kungens roll vid val av statsminister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta statschefen ta över de uppgifter som utförs av talmannen i samband med att en statsminister


Utskottsberedning: 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2909 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2665 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2665 av Richard Jomshof m.fl. SD Förbud mot böneutrop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda alla former av böneutrop från religiösa byggnader. Motivering Den 26 april 2013 ljöd det första böneutropet från


Utskottsberedning: 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2665 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2665 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin SD Dagpassning av riksdagsledamöternas hundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa passning av riksdagsledamöternas hundar under kontorstid.


Utskottsberedning: 2014/15:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2609 av Hanna Wigh och Cassandra Sundin (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2494 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2494 av Mikael Jansson och David Lång SD Höjt apanage Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Riksrevisionen ska granska slottsstaten men inte kungens apanage, det vill säga hovstaten. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2494 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2494 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:1752 av Elin Lundgren m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1752 av Elin Lundgren m.fl. S, MP Kommuners deltagande i fristadssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommuners rätt att delta i fristadssystemet. Motivering Ett tiotal kommuner i Sverige är i dag anslutna


Utskottsberedning: 2014/15:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:1752 av Elin Lundgren m.fl. (S, MP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1752 av Elin Lundgren m.fl. (S, MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD Internet som en arena för brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att stärka rättsväsendets arbete mot brottslighet på internet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:KU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , 7 bifall,

Motion 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:1362 av Annicka Engblom m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1362 av Annicka Engblom m.fl. M, C, FP, KD Inrättande av en författningsdomstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska se över möjligheten att inrätta en författningsdomstol. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1362 av Annicka Engblom m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1362 av Annicka Engblom m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:797 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:797 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson FP Möjlighet till föräldraledighet från politiska uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag.


Utskottsberedning: 2014/15:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:797 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:797 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:293 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:293 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, KD Låt Skaraborg bli namnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets. Motivering Vi äro


Utskottsberedning: 2015/16:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:293 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:293 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C)

Motion till riksdagen 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. MP, FP, C Rökfri arbetsplats MP1802 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att de rökrum som nu finns tas bort inom riksdagens arbetsområde och att utomhusrökningen begränsas till


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. M, FP, C, KD 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högtidlighålla 100-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012 genom att göra


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:K398 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K398 av Cecilia Widegren m.fl. M, FP, C, KD Valkretsnamnet Skaraborg M905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra. Motivering Vi äro


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K398 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 47 kB)