Dokument & lagar (303 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:45 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:45 Datum och tid: 2014-06-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Höstgranskningen Föredragande: HH Bilagor 1. Protokoll 2013/14:44 3.

2014-06-03 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:44 Tisdag 2014-05-27 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:44 Datum och tid: 2014-05-27 08:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Höstgranskningen Bilagor 1. Protokoll 2013/14:42, 2013/14:43 3.

2014-05-27 08:30:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:43 Tisdag 2014-05-13 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:43 Datum och tid: 2014-05-13 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsbetänkande KU20 Justering Bilagor 1. Protokoll 2013/14:41 3. Förslag. Förslag rörande G2+G20 Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon delas

2014-05-13 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:42 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:42 Datum och tid: 2014-05-08 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Granskningsbetänkande KU20 Preliminär justering Bilagor 2. Utkast. Utkast rörande G2+G20 Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon delas under

2014-05-08 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:41 Tisdag 2014-05-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:41 Datum och tid: 2014-05-06 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon ärendena G2 och G20 Beredning Föredragande: LW 4. Migrationsminister

2014-05-06 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:40 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:40 Datum och tid: 2014-04-29 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon ärendena G2 och G20 Beredning Föredragande: LW 4. Migrationsminister

2014-04-29 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:39 Torsdag 2014-04-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:39 Datum och tid: 2014-04-17 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon ärendena G2 och G20 Migrationsminister Tobias Billströms

2014-04-17 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:38 Tisdag 2014-04-15 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:38 Datum och tid: 2014-04-15 10:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Kl. 10.00 Offen tlig utfrågning med Ola Alterå, tidigare statssekreterar e Näringsdepartementet Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon ärendena

2014-04-15 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:37 Torsdag 2014-04-10 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:37 Datum och tid: 2014-04-10 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Kl. 9.00 Offentlig utfrågning med försvarsminister Karin Enström Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen

2014-04-10 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:36 Tisdag 2014-04-08 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:36 Datum och tid: 2014-04-08 10:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Kl. 10.00 Offentlig utfrågning med utbildningsminister Jan Björklund och statssekreterare Peter Honeth Förfarandet för nominering till högskolestyrelser ärende

2014-04-08 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:35 Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35 Datum och tid: 2014-04-03 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälninga r 3. Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige ärende 1 Beredning Föredragande: LW 4. Regeringens

2014-04-03 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:34 Tisdag 2014-04-01 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid: 2014-04-01 10:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Kl. 10.00 Offentlig utfrågning med Lars Westerberg Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon ärendena G2 och G20 2. Justering av protokoll 3.

2014-04-01 10:00:00

Motion 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen S32006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verkställa riksdagens


Utskottsberedning: 2013/14:KU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess V051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 2 kap. 11 a budgetlagen ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1 i motionen. Motivering Regeringen lämnar i propositionen bl.a. förslag


Utskottsberedning: 2013/14:KU46
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:33 Torsdag 2014-03-27 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid: 2014-03-27 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon ärendena G2 och G20 Beredning Föredragande: LW 4. Integrationsministerns

2014-03-27 09:00:00

Motion 2013/14:K21 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K21 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet SD441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur det i kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd


Utskottsberedning: 2013/14:KU41
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K21 av Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:32 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32 Datum och tid: 2014-03-25 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige ärende 1 Beredning Föredragande: LW 4. Regeringens

2014-03-25 11:00:00

Motion 2013/14:K22 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K22 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet V034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K22 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:31 Torsdag 2014-03-20 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31 Datum och tid: 2014-03-20 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel respektive bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken

2014-03-20 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:30 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Överblick Bilagor 1. Protokoll 2013/14:29 3. Tidigare utsänt material endast elektroniskt

2014-03-18 11:00:00