Dokument & lagar (275 530 träffar)

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utvärdera och följa upp den nya instansordningen om konkurrensskadeavgift och

2020-12-04

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:101

Riksdagsskrivelse 2020/21:101 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:101 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:101 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:81

Riksdagsskrivelse 2020/21:81 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU11 Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:81 (docx, 28 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:81 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:96

Riksdagsskrivelse 2020/21:96 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU14 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:96 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:96 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:95

Riksdagsskrivelse 2020/21:95 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU13 Pausad BNP-indexering för drivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:95 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:95 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:94

Riksdagsskrivelse 2020/21:94 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU7 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:94 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:94 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:93

Riksdagsskrivelse 2020/21:93 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:93 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:93 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:84

Riksdagsskrivelse 2020/21:84 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU4 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:84 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:84 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:83

Riksdagsskrivelse 2020/21:83 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:83 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:83 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:82

Riksdagsskrivelse 2020/21:82 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU5 Skyddsjakt på varg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:82 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:82 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:92

Riksdagsskrivelse 2020/21:92 Riksrevisionen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:92 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:92 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:91

Riksdagsskrivelse 2020/21:91 Riksdagens ombudsmän1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:91 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:91 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:90

Riksdagsskrivelse 2020/21:90 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:90 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:90 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:89

Riksdagsskrivelse 2020/21:89 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:89 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:89 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:88

Riksdagsskrivelse 2020/21:88 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:88 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:88 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:87

Riksdagsskrivelse 2020/21:87 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:87 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:87 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:85

Riksdagsskrivelse 2020/21:85 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:85 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:85 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:100

Riksdagsskrivelse 2020/21:100 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:100 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:100 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:99

Riksdagsskrivelse 2020/21:99 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:99 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:99 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:98

Riksdagsskrivelse 2020/21:98 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU5 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:98 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:98 (pdf, 50 kB)