Dokument & lagar (3 863 träffar)

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för

2020-12-01

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen om konkurrensskadeavgift

2020-12-01

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:80

Riksdagsskrivelse 2020/21:80 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-26

Riksdagsskrivelse 2020/21:80 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:80 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:78

Riksdagsskrivelse 2020/21:78 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU10 Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:78 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:78 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:77

Riksdagsskrivelse 2020/21:77 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU9 Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:77 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:77 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:76

Riksdagsskrivelse 2020/21:76 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU8 Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:76 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:76 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:79

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:75

Riksdagsskrivelse 2020/21:75 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU14 Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:75 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:75 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:74

Riksdagsskrivelse 2020/21:74 Regeringen Infrastrukturdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:74 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:74 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:73

Riksdagsskrivelse 2020/21:73 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:73 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:73 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:72

Riksdagsskrivelse 2020/21:72 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:72 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:72 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:71

Riksdagsskrivelse 2020/21:71 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:71 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:71 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:70

Riksdagsskrivelse 2020/21:70 Regeringen Miljödepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:70 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:70 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:69

Riksdagsskrivelse 2020/21:69 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:69 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:69 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:68

Riksdagsskrivelse 2020/21:68 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:68 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:68 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:67

Riksdagsskrivelse 2020/21:67 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:67 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:67 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:66

Riksdagsskrivelse 2020/21:66 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:66 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:66 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:65

Riksdagsskrivelse 2020/21:65 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:65 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:65 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:64

Riksdagsskrivelse 2020/21:64 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:64 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:64 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:63

Riksdagsskrivelse 2020/21:63 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1 Statens budget 2021 rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:63 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:63 (pdf, 49 kB)