Dokument & lagar (241 094 träffar)

Kammarens talarlista 2020-12-17

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 17 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum EftDeb Votering Avslutning Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid

2020-12-17

Kammarens talarlista 2020-12-17 (docx, 34 kB) Kammarens talarlista 2020-12-17 (pdf, 106 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-16

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 16 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2020-12-16

Kammarens talarlista 2020-12-16 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-12-16 (pdf, 115 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-15

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 15 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 11.00 Votering 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte uppehåll för gruppmöte

2020-12-15

Kammarens talarlista 2020-12-15 (docx, 34 kB) Kammarens talarlista 2020-12-15 (pdf, 120 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-14

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Måndagen den 14 december 2020 Kl. 10.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

2020-12-14

Kammarens talarlista 2020-12-14 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-12-14 (pdf, 121 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-10

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 10 december 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Socialutskottets

2020-12-10

Kammarens talarlista 2020-12-10 (docx, 36 kB) Kammarens talarlista 2020-12-10 (pdf, 124 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-09

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 9 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Finansutskottets betänkande FiU37

2020-12-09

Kammarens talarlista 2020-12-09 (docx, 36 kB) Kammarens talarlista 2020-12-09 (pdf, 128 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-07

Måndagen den 7 december 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 2 Konstitutionsutskottets betänkande KU10 Granskningsbetänkande hösten 2020 0.00 0.00 Inledning och administrativt inriktad granskning kapitel 1 1 Karin Enström M 12 2 Hans Ekström S 8 3 Per Söderlund

2020-12-07

Kammarens talarlista 2020-12-07 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2020-12-07 (pdf, 108 kB)

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utvärdera och följa upp den nya instansordningen om konkurrensskadeavgift och

2020-12-04

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-03

Torsdagen den 3 december 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Utrikesutskottets utlåtande UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021 1 Ludvig Aspling SD 8 2 Håkan Svenneling V 8 3 Annika Strandhäll S 8 4 Hans Rothenberg M 8 5 Kerstin Lundgren C 8

2020-12-03

Kammarens talarlista 2020-12-03 (docx, 36 kB) Kammarens talarlista 2020-12-03 (pdf, 122 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-02

Onsdagen den 2 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Konstitutionsutskottets betänkande KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången

2020-12-02

Kammarens talarlista 2020-12-02 (docx, 47 kB) Kammarens talarlista 2020-12-02 (pdf, 128 kB)

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för Tullverket att besluta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen om konkurrensskadeavgift

2020-12-01

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-26

Torsdagen den 26 november 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Socialutskottets betänkande SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans 1 Mikael Dahlqvist S 6 2 Sofia Nilsson C 6 3 Bengt Eliasson L 6 4 Camilla Hansén MP 6 5 Camilla Waltersson

2020-11-26

Kammarens talarlista 2020-11-26 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-11-26 (pdf, 121 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-25

Onsdagen den 25 november 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Finansutskottets betänkande FiU1 Statens budget 2021 rambeslutet Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för debatten om rambeslutet. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången

2020-11-25

Kammarens talarlista 2020-11-25 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-11-25 (pdf, 120 kB)

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M)

Motion till riksdagen 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall KD, M med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt så att alla myndiga medborgare kontinuerligt ges möjlighet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att säkerställa fler levande donatorer av njure, del av lever eller vävnad i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3780 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör vara tillåtet med intubering när samtycke till donation finns och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund I


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3779 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i lagtexten bör framgå vad som avses med ringa smärta och ringa skada och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-18

Onsdagen den 18 november 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 7 Konstitutionsutskottets betänkande KU8 Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner 0.00 0.00 8 Konstitutionsutskottets betänkande KU13 Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin

2020-11-18

Kammarens talarlista 2020-11-18 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2020-11-18 (pdf, 121 kB)

Motion 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppgift om vårdenhet bör införas i lagen 2012:453 om register över nationella vaccinationsprogram


Utskottsberedning: 2020/21:SoU4

Motion 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 85 kB)