Dokument & lagar (233 700 träffar)

Talarlista 2019/20:20191023

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 23 oktober 2019 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Justitieutskottets betänkande JuU3

2019-10-23

Talarlista 2019/20:20191023 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20191023 (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. V Minska köttkonsumtionen 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nationellt mål om att minska köttkonsumtionen med minst 25 procent till 2025, jämfört med dagens nivåer, bör införas och tillkännager detta

2019-09-20

Motion 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Det svenska statsskicket 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den kommande parlamentariska kommittén bör få ett tilläggsdirektiv om att utreda det svenska statsskicket i syfte att införa republik och

2019-09-20

Motion 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V Trafiksäkerhet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag i syfte att böter för överträdelse av hastighetsbegränsning relateras till inkomst i likhet med dagsböter

2019-09-20

Motion 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Grundlagsskydd för gemensam egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över frågan om hur ett effektivt grundlagsskydd för gemensam egendom ska utformas på statlig,

2019-09-20

Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. V Det kommunala utjämningssystemet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en parlamentarisk utredning skyndsamt bör tillsättas som får i uppdrag att utreda hela det kommunala utjämningssystemet i syfte att

2019-09-20

Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. V En tryggare och mer rättssäker arbetsskadeförsäkring 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över hur arbetsskadeförsäkringen kan förbättras för att ge

2019-09-20

Motion 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:122 av Jörgen Grubb SD Möjlighet till lägre rea-vinstskatt vid försäljning av privatbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till lägre rea-vinstskatt vid försäljning av privatbostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-20

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:121 av Jörgen Grubb SD Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett genomförande av ett gemensamt digitalt system för samtliga vårdenheter i Sverige

2019-09-20

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:120 av Jörgen Grubb SD Cyklar på cykelbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda framföring av alla typer av moped på cykelbanor inom detaljplanerat område och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi ett

2019-09-20

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utreda kunskapsluckorna rörande medicinering av hypotyreos samt öka kunskapen kring sköldkörtelsjukdomar

2019-09-20

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Tidsbegränsat förstärkt grundavdrag vid pensionering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förstärkt grundavdrag för personer som vid uppnådd pensionsålder fortsätter arbeta och tillkännager

2019-09-20

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att inköpspriset för permanentbostad vid försäljning bör

2019-09-20

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Entreprenörsskap som obligatoriskt gymnasieämne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra entreprenörskap och företagande till obligatoriskt gymnasieämne och tillkännager detta

2019-09-20

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping SD Norrköpings Skolmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra Norrköpings Skolmuseum till riksmuseum och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 1800-talet

2019-09-20

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:114 av Eric Westroth SD Välfärdspengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år betalas det ut medel från

2019-09-20

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:113 av Eric Westroth SD Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten och pågående räddningsinsats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda skärpta påföljder vid trafikförseelser och hastighetsöverträdelser i anslutning till

2019-09-20

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:112 av Eric Westroth SD Regelverk för antal boende i en bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk för antalet möjligt folkbokförda i en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många nya invånare

2019-09-20

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:111 av Eric Westroth SD Inkludera politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även inkludera begreppet politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen

2019-09-20

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2018/19:155 i den del som föreslår att grovt sabotage mot blåljusverksamhet ska

2019-09-20

Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 89 kB)