Dokument & lagar (7 365 träffar)

Motion 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. S Prioritera Hjulstabron i en nationell plan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att prioritera Hjulstabron och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. SD Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverigedemokraternas vision för ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem 1.1 Vision 2 Väginfrastruktursystemets betydelse 3 Vägnätets betydelse i ett historiskt


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:FöU7 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:MJU16 2019/20:NU15 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU14 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU9 2019/20:UbU11 2019/20:UbU14 2019/20:UbU16
Riksdagsbeslut (97 yrkanden): 95 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 152 kB) Motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 281 kB)

Motion 2019/20:3343 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3343 av Lotta Finstorp M Vintertid som standardtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa den s.k. vintertiden som standardtid i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 1980 har vi


Utskottsberedning: 2019/20:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3343 av Lotta Finstorp (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3343 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. L Liberal digitaliseringspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagande av en digitaliseringsstrategi som är specifik, mätbar och tidssatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25 2019/20:NU12 2019/20:SoU11 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU10 2019/20:UbU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 128 kB)

Motion 2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt båda MP Enkla åtgärder och regelförenklingar för ökad cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt mål för ökad cykling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:TU14 2019/20:TU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3295 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3295 av Jessika Roswall m.fl. M Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att Sverige och svenska företag ska kunna stå sig väl i en allt hårdare global konkurrens. Detta lägger grunden för fler jobb och tillväxt. Människor och företag


Utskottsberedning: 2019/20:TU1 2019/20:TU7 2019/20:TU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2019/20:3295 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3295 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C Digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de gröna näringarnas kontakter med myndigheter bör underlättas genom En dörr in och genom ökad digitalisering av tillståndsprocesser och tillkännager


Utskottsberedning: KU 2019/20:FiU25 2019/20:FöU7 2019/20:MJU12 2019/20:NU18 2019/20:SkU21 2019/20:SkU22 2019/20:TU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 23 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 108 kB)

Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. C En hållbar infrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament till en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn


Utskottsberedning: 2019/20:CU13 2019/20:JuU36 2019/20:MJU16 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU11,2019/20:TU15 2019/20:TU12 2019/20:TU12,2019/20:TU8 2019/20:TU14 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU8,2019/20:TU12 2019/20:TU9
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 46 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 108 kB) Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 196 kB)

Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. SD Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta högersvängar vid rödljus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:TU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3234 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3234 av Aron Emilsson m.fl. SD Villkor för framförande av vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av förarbevis för vattenskoter samt om att utreda övriga villkor för framförande av vattenskoter som omnämns i motionen och


Utskottsberedning: 2019/20:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3234 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3234 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3232 av Aron Emilsson SD Utbyggnad av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över möjligheterna att utöka Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra Götalandsregionen är i många avseenden


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3185 av Aron Emilsson SD Utbyggnad av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över möjligheterna till utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra Götalandsregionen är i många avseenden


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3174 av Markus Wiechel SD Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alkolås i rattfylleridömdas fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda


Utskottsberedning: 2019/20:TU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3166 av Markus Wiechel SD Utökad möjlighet att använda sig av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:SkU22 2019/20:TU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3161 av Roger Hedlund SD Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är i dag en av Sveriges mest trafikerade


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3160 av Roger Hedlund SD Bygg två-plus-två-väg på E4:an Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut Europaväg 4 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Gävleborg är en viktig trafiklänk där det i dag finns åtta mil mellan


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3158 av Roger Hedlund SD Bygg ut E16 GävleOslo till två-plus-två-väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bygga ut Europaväg 16 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Europaväg 16 är viktig för infrastrukturen


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3099 av Noria Manouchi M Öresundsmetron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bygga en Öresundsmetro och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skåne och Malmö har stora demografiska och socioekonomiska utmaningar framöver.


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. L Rikstäckande trafikmedicinsk kompetens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rikstäckande trafikmedicinsk kompetens och tillkännager detta för regeringen. Motivering Säkra förare och en säker trafikmiljö är


Utskottsberedning: 2019/20:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att utöka kapaciteten och minimera


Utskottsberedning: 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 77 kB)