Dokument & lagar (461 träffar)

Motion 2005/06:U384 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Säkerhetspolitikens utgångspunkt är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till fredlig utveckling i omvärlden. Sveriges utrikespolitiska relationer bör i ökad grad utformas


Utskottsberedning: 2005/06:FöU1 2005/06:FöU9 2005/06:TU4 2005/06:UU10 2005/06:UU12 2005/06:UU15 2005/06:UU17 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2005/06:U384 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)

Motion 2005/06:T615 av Peter Pedersen (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att på olika sätt underlätta att spårtrafik kan återupptas på tidigare trafikerade linjer. Motivering Det pågår en glädjande satsning på olika platser i landet för att bygga ut spårkapaciteten för t.ex. persontrafik.


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T615 av Peter Pedersen (v) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:T614 av Peter Pedersen (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett klargörande av regelverket för s.k. minimotorcyklar och vad som kan definieras som inhägnat område, där ett sådant fordon får användas. Motivering Det har på senare tid uppstått en marknad för s.k. minimotorcyklar.


Utskottsberedning: 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T614 av Peter Pedersen (v) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:T613 av Lars Ångström (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av alkolås. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast sänka skatten på öl.1 1 Yrkande 2 hänvisat till SkU. Motivering Det ökande alkoholmissbruket


Utskottsberedning: 2005/06:SkU22 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:T613 av Lars Ångström (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om införande av tonnageskatt för sjöfarten med giltighet från den 1 januari 2005.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett åtskiljande av Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU12 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. (kd) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:T610 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka den svenska åkerinäringens konkurrensmöjligheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör verka för att svavelfri diesel snarast blir standard inom


Utskottsberedning: 2005/06:JuU11 2005/06:SkU15 2005/06:TU13 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:T610 av Johnny Gylling m.fl. (kd) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:T609 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att krav på alkolås i alla nya bilar bör införas senast 2010. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att krav på alkolås snarast skall ställas för alla rattfylleridömda som återfår


Utskottsberedning: 2005/06:JuU23 2005/06:TU1 2005/06:TU13 2005/06:TU5 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:T609 av Johnny Gylling m.fl. (kd) (doc, 132 kB)

Motion 2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Regeringens transportpolitik har under det senaste decenniet inneburit försenade infrastrukturprojekt och ett alltmer eftersatt vägunderhåll. Utvecklingen har fört Sverige allt längre bort i från de transportpolitiska målen. För perioden 20042015 har riksdagen beslutat om en planeringsram för byggande


Utskottsberedning: 2005/06:KU15 2005/06:NU4 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU3 2005/06:TU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) (doc, 178 kB)

Motion 2005/06:T601 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att standardhöja Europaväg 20. Motivering E 20 från Stockholm till Göteborg är en livsnerv och har mycket stor betydelse för västra Sverige, Bergslagen och Mälardalen. Den regionala obalansen måste mötas


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T601 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:T599 av Lars Ångström m.fl. (mp, s, m, kd, v, c, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager som sin mening vad i motionen anförs om att en ny haveriutredning kring M/S Estonias förlisning, med befogenhet att återuppta undersökningen av vraket, kommer till stånd. Riksdagen tillkännager som sin mening vad i motionen anförs att till denna utredning skall utses personer


Utskottsberedning: 2005/06:TU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:T599 av Lars Ångström m.fl. (mp, s, m, kd, v, c, -) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:T585 av Gunnar Sandberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om första hjälpen i körkortsutbildningen. Motivering Kännedom om första hjälpen kan ibland vara avgörande mellan liv och död. Utbildning i första hjälpen bör ingå som ett obligatorium i körkortsutbildningen. Om fler


Utskottsberedning: 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T585 av Gunnar Sandberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:T584 av Kristina Zakrisson och Lennart Klockare (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Rikstrafikens ansvar vid upphandling. Motivering Rikstrafikens uppdrag, att upphandla långväga kollektivtrafik som är samhällsekonomiskt väl motiverad men inte kommersiellt intressant för marknadskrafterna, bör förtydligas


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T584 av Kristina Zakrisson och Lennart Klockare (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T583 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av Vägverkets olika roller inom verksamheten med registreringsbesiktningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av fordonsbegreppen i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:T583 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:T575 av Christer Skoog m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av obligatoriskt båtregister. Motivering Under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet fanns det ett statligt båtregister som dock avskaffades vid den borgerliga regeringens tillträde. Vi anser


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T575 av Christer Skoog m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:T574 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kommunikationer i Kronobergs län. Motivering Genom att tio nya länder i östra Europa blev medlemmar i EU under år 2004 har läget för Kronobergs län och hela sydöstra Sverige förändrats påtagligt. Handelsutbytet


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T574 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:T573 av Lars U Granberg och Lennart Klockare (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om någon form av utjämning mellan olika kommuner och regioner. Motivering Många regioner saknar i dag ett underlag för en fungerande kollektivtrafik, varför man är låst vid det privata fordonet. För många glesbygdsboende


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T573 av Lars U Granberg och Lennart Klockare (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:T572 av Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en uppjustering av totalvikten ett ekipage får ha när man framför det med B-körkort. Motivering Den viktbegränsningsindelning vad gäller vilken körkortsbeteckning man behöver för att köra ett tungt släp gjordes för


Utskottsberedning: 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T572 av Lars U Granberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Sverige behöver tillväxt för arbete och för välfärd. Väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för att såväl människor som varor skall kunna transporteras på ett effektivt och miljömässigt sätt. Trots att vägar och järnvägar under flera decennier har eftersatts vad avser såväl underhåll som utbyggnad


Utskottsberedning: 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU3 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) (doc, 163 kB)

Motion 2005/06:T554 av Gunilla Tjernberg (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i trafikförordningen införa promillegräns för framförande av cykel. Motivering I dag är det inte straffbart enligt lag att cykla onykter. I fall cykel är inblandad i olycka och polisen har anledning att kontrollera


Utskottsberedning: 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T554 av Gunilla Tjernberg (kd) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:T553 av Ingrid Burman (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tidigarelägga arbetet med att förbättra järnvägen till Hargshamn. Motivering Hargshamn i Uppland har gamla anor. Hamnen nyttjades redan på 1600-talet för utskeppning av stångjärn från Hargs bruk och från malmen


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T553 av Ingrid Burman (v) (doc, 38 kB)