Dokument & lagar (376 träffar)

Motion 2008/09:T558 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2008/09:T558 av Ulrika Karlsson i Uppsala m Industrispår m2047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning om rådigheten över industrispår. Motivering Idag finns ett missnöje hos många av dem som har investerat


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T558 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T555 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T555 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Nordiska triangeln och tillväxtkorridoren OsloKarlstadStockholm s25026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på Nordiska triangeln och tillväxtkorridoren OsloKarlstadStockholm.


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T555 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:T554 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:T554 av Lennart Sacrédeus kd Upprustning av Inlandsbanan och dess tvärbanor kd749 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprusta Inlandsbanan och dess tvärbanor till kusten. Motivering EU har genom sina vitböcker


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T554 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:T553 av Mikael Oscarsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:T553 av Mikael Oscarsson kd Upprustning av vägstråket Räta linjen kd744 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt vidta åtgärder för att rusta upp vägstråket Räta linjen. Motivering 1993 fattade riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T553 av Mikael Oscarsson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:T552 av Irene Oskarsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:T552 av Irene Oskarsson kd Upprustning av Södra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att observera Södra stambanans, och anslutande banors, betydelse för infrastrukturen i södra


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T552 av Irene Oskarsson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T545 av Stefan Attefall (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:T545 av Stefan Attefall kd Jönköpings läns riksvägar kd713 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att trygga och säkra riksväg 26. Motivering Riksväg 26, främst sträckan MullsjöJönköping och Nissastigen mellan Jönköping


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T545 av Stefan Attefall (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:T544 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T544 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 22 Kommunikationer v650 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T544 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2008/09:T517 av Lars Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:T517 av Lars Gustafsson kd Alternativa bränslen kd708 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skjuta upp ikraftträdandet av kravet om förnybart bränsle på de minsta fordonsbränslestationerna. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:T517 av Lars Gustafsson (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:T516 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:T516 av Annelie Enochson kd Europeisk vägtransportbyrå i Göteborg kd710 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka i EU för att en europeisk vägtransportbyrå kommer till stånd. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:T516 av Annelie Enochson (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. mp Mera biogas mp503 Sammanfattning Att använda biogas som drivmedel har många stora fördelar. Biogas kan ersätta stora mängder bensin och diesel, ge bättre ekonomi åt jordbruket, särskilt för mjölkgårdar, ge arbetstillfällen över hela landet, minska jordbrukets


Utskottsberedning: 2008/09:FiU29 2008/09:MJU18 2008/09:MJU28 2008/09:NU25 2008/09:NU3 2008/09:TU13 2009/10:MJU5 2009/10:MJU6
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 79 kB)

Motion 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. mp Åtgärder för biologisk mångfald mp524 Sammanfattning Bevarad biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens funktion, som i sin tur är grunden för mänskligt liv och välbefinnande. Sverige ser ut att misslyckas med sitt åtagande att hejda förlusten av


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:CU30 2008/09:CU31 2008/09:MJU12 2008/09:MJU13 2008/09:MJU15 2008/09:MJU16 2008/09:MJU18 2008/09:MJU22 2008/09:NU15 2008/09:NU4 2008/09:TU2 2008/09:UU2 2009/10:MJU5 2009/10:MJU8
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 104 kB)

Motion 2008/09:MJ493 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ493 av Anders Ygeman m.fl. s Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård s12021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt stöd till klimatinvesteringsprogrammen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2008/09:MJU1 2008/09:MJU12 2008/09:MJU22 2008/09:MJU29 2008/09:TU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2008/09:MJ493 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 85 kB)

Motion 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat och sårbarhet mp853 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 9 4 Myndigheternas arbete för minskad sårbarhet 10 4.1 Kunskapsförsörjning om klimatförändringar 11 4.2 Kunskapsförsörjning om ras, skred och erosion 12


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:CU30 2008/09:MJU13 2008/09:MJU15 2008/09:MJU21 2008/09:MJU28 2008/09:NU26 2008/09:NU3 2008/09:SoU17 2008/09:TU11 2008/09:TU2 2008/09:UU10 2009/10:FöU2
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 65 avslag

Motion 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 135 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. mp Ett jämställt samhälle mp315 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 6 4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 7


Utskottsberedning: 2008/09:CU14 2008/09:CU30 2008/09:CU34 2008/09:JuU1 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:SoU1 2008/09:SoU14 2008/09:TU2 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2009/10:AU6 2009/10:JuU21 2009/10:TU12
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) (doc, 179 kB)

Motion 2008/09:Ub542 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub542 av Karin Pilsäter fp Södertörn fp1390 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Södertörns högskolas universitetsansökan ska prövas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:TU2 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub542 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:T535 av Margareta Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T535 av Margareta Persson m.fl. s Trygghetslarm och fast teleförbindelse s45122 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trygghetslarm och fast teleförbindelse. Motivering Den som behöver kalla på hjälp i akuta situationer


Utskottsberedning: 2008/09:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T535 av Margareta Persson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:T530 av Else-Marie Lindgren (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:T530 av Else-Marie Lindgren kd Europakorridoren kd665 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utveckling och förnyelse av infrastruktur och samverkan med Danmark och Tyskland om Fehmarn bält-förbindelsen. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T530 av Else-Marie Lindgren (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:T520 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T520 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Bensinmackar i glesbygd s28081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka nedläggning av bensinstationer i glesbygd. Motivering Trafikens utsläpp av växthusgaser är


Utskottsberedning: 2008/09:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T520 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 39 kB)