Dokument & lagar (336 träffar)

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. MP Stadsplanering för minskad klimatpåverkan MP2414 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljöanpassad trafikplaneringsplikt enligt fransk modell införs i större städer. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FiU32 2012/13:TU17 2012/13:TU2 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 83 kB)

Motion 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. MP Klimat och tunga transporter MP1210 Sammanfattning Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. För att komma tillrätta med de ökande utsläppen måste alla sektorer i samhället bidra. För transportsektorn är utmaningarna särskilt stora, inte minst


Utskottsberedning: 2012/13:SkU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU11 2012/13:TU12 2012/13:TU16 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 320 kB)

Motion 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. MP Klimatsmarta transporter i stället för Förbifart Stockholm och Österleden MP1005 Sammanfattning Att begränsa den globala klimatförändringen är en av Miljöpartiet de grönas viktigaste politiska uppgifter. Det finns stora möjligheter att skapa ett klimatsmart


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:T507 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T507 av Stina Bergström m.fl. MP Satsa på hela Inlandsbanan MP1208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se Inlandsbanan som en del av det nordiska järnvägsnätet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T507 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2517 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt, och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:SkU18 2012/13:SkU19 2012/13:TU11 2012/13:TU18 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:T504 av Valter Mutt (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T504 av Valter Mutt MP Pensionärsrabatt på fjärrtågen MP2805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en snabbutredning med uppgift att presentera ett förslag om utökade rabatter för ålderspensionärer på


Utskottsberedning: 2012/13:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T504 av Valter Mutt (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:T500 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2012/13:T500 av Cecilia Widegren M Gröna vägskyltar till landsbygdsföretagare M1717 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla för landsbygdsföretagare att sätta upp vägskyltar. Motivering För företagare är det viktigt


Utskottsberedning: 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T500 av Cecilia Widegren (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:T498 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:T498 av Julia Kronlid SD Europaväg 18 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av Europaväg 18. Motivering Örebro län är centralt beläget i mellersta Sverige och är på grund av sitt


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T498 av Julia Kronlid (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:T497 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:T497 av Erik Almqvist SD Statlig infrastruktur för nästa generations mobilnät Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda för- och nackdelar med att bygga nästa generations mobilnät


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T497 av Erik Almqvist (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:T493 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:T493 av Mikael Jansson SD Stadsbana i Göteborg som alternativ till investering i Västlänken SD171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning ska visa den möjliga kapaciteten hos en stadsbanejärnväg skild


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T493 av Mikael Jansson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:T492 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:T492 av Julia Kronlid SD Utbyggnad av Europaväg 20 SD13 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av Europaväg 20. Motivering En av de viktigaste transportlederna i Sverige och för Närkes del är Europaväg 20.


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T492 av Julia Kronlid (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:T489 av Jasenko Omanovic och Christina Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T489 av Jasenko Omanovic och Christina Karlsson S Brevbärarnas arbetsmiljö S5052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen via ett ägardirektiv till Posten bör se över brevbärarnas arbetsmiljö. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T489 av Jasenko Omanovic och Christina Karlsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:T488 av Anne Marie Brodén (M)

Motion till riksdagen 2012/13:T488 av Anne Marie Brodén M Ökat användande av cykelhjälm bland vuxna M1752 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka användandet av hjälm bland vuxna. Motivering Varje dag i Sverige drabbas fyra cyklister av


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T488 av Anne Marie Brodén (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:T485 av Peter Johnsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T485 av Peter Johnsson m.fl. S Telenätet S5057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av bra telekommunikationer i hela landet. Motivering En viktig förutsättning för att landsbygden ska kunna utvecklas och


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T485 av Peter Johnsson m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:T476 av Lars Gustafsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:T476 av Lars Gustafsson KD Rättssäker parkering KD765 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering för att stärka rättssäkerheten för de parkerande. Motivering Frågan


Utskottsberedning: 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T476 av Lars Gustafsson (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:T475 av Anders Sellström (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:T475 av Anders Sellström KD Färjeförbindelsen till Holmön Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en driftsäker och kapacitetsmässigt väl fungerande transportlösning för Holmön. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T475 av Anders Sellström (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:T474 av Annika Lillemets (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T474 av Annika Lillemets MP Statens ansvar för ett robust digitalt samhälle MP2506 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast låta utreda hur en organisation som kan höja robusthet och återhämtningsförmåga för


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:T474 av Annika Lillemets (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten S5201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten. Motivering Sjöfarten är ett miljövänligt


Utskottsberedning: 2012/13:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T447 av Gunnar Andrén och Mathias Sundin (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:T447 av Gunnar Andrén och Mathias Sundin FP Trängselskatt och personlig integritet FP605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kontantbetalningsalternativ vid erläggande av trängselskatt eller trängselavgift, för


Utskottsberedning: 2013/14:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T447 av Gunnar Andrén och Mathias Sundin (FP) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:T412 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:T412 av Anita Brodén FP Samordning av infrastruktursatsningar samt prioriteringar av markdragna ledningar FP830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att myndigheter och aktörer samordnar infrastruktursatsningar


Utskottsberedning: 2012/13:NU3 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:T412 av Anita Brodén (FP) (doc, 56 kB)