Dokument & lagar (178 träffar)

Motion 2007/08:Ju354 av Tina Acketoft (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju354 av Tina Acketoft fp Avskaffande av licenstvång på pepparsprej fp1464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort licenstvånget för pepparsprej. Motivering Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju354 av Tina Acketoft (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin m Utvärdering av lagstiftningen om våld mot kvinnor m1196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av lagstiftningen kring våld mot kvinnor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Ju284 av Eva-Lena Jansson och Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju284 av Eva-Lena Jansson och Luciano Astudillo s Grov oaktsam våldtäkt s97032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur begreppet grov oaktsam våldtäkt kan införas i sexualbrottslagen. Motivering För två


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju284 av Eva-Lena Jansson och Luciano Astudillo (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju271 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju271 av Carina Ohlsson s Hot- och riskbedömningar av våldsamma män s97005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hot- och riskbedömningar av våldsamma män. Motivering Trots att det finns en vetenskapligt framtagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju271 av Carina Ohlsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju270 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju270 av Carina Ohlsson s Samhällets ansvar för kvinnofrid s97003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försöken inom polis och rättsväsende med s.k. snabb lagföring av kvinnofridsbrott bör utredas. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Ju270 av Carina Ohlsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju276 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju276 av Eva-Lena Jansson m.fl. s Barnahus s14015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett samlat stöd för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp som samtidigt medger en rättssäker utredning,


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju276 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju233 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Margareta Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju233 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Margareta Pålsson m Kvinnofrid med lokator m1268 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försöksverksamhet med ny teknik i syfte att stärka kvinnors säkerhet med hjälp av s.k.


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju233 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Margareta Pålsson (m) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A218 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A218 av Carina Ohlsson s Utsatta kvinnors ekonomiska situation s27006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkra utsatta kvinnors ekonomiska situation. Motivering Dagligen utsätts kvinnor för våld från någon


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A218 av Carina Ohlsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:So265 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So265 av Carina Hägg s Våldet mot kvinnor med funktionsnedsättningar s97025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stoppa våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning. Motivering Handikapprörelsens utredningsinstitut


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So265 av Carina Hägg (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:So264 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So264 av Carina Hägg s Hedersvåld s97026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att komma till rätta med hedersvåld. Motivering Hedersvåld, och i ytterlighetsfallet hedersmord, är ofta ett kollektivt våld


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So264 av Carina Hägg (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:So263 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So263 av Carina Hägg s Ekonomiskt stöd till kvinnor som utsätts för våld s97027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kartläggning och stöd till kvinnor som utsatts för våld och allvarliga hot. Motivering Enligt den


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So263 av Carina Hägg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju429 av Chatrine Pålsson Ahlgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju429 av Chatrine Pålsson Ahlgren m.fl. kd Pepparsprej kd607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om våldsutsatta kvinnors rätt att inneha pepparsprej. Kvinnan ofta sedd som både offer och förövare Våld mot kvinnor


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju429 av Chatrine Pålsson Ahlgren m.fl. (kd) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:Ju325 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju325 av Ingemar Vänerlöv kd Barn som bevittnar misshandel Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om barnmisshandel. Motivering Att se en familjemedlem bli misshandlad


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju325 av Ingemar Vänerlöv (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju246 av Carina Hägg s Våld i nära relationer s97028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen till riksdagen redovisar sitt program för ordförandeskapet i Europarådet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:CU15 2007/08:JuSoU1 2007/08:KrU10 2007/08:KU11 2007/08:SfU6 2007/08:SkU26 2007/08:UU6 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s) (doc, 73 kB)

Motion 2007/08:Ju209 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju209 av Jan Lindholm mp Vård för förövare av brott som relaterar till sexuell exploatering av barn mp806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förebyggande insatser utreds för att förhindra att potentiella


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:SoU1 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Ju209 av Jan Lindholm (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:So259 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So259 av Carina Ohlsson s Skydd mot våld för kvinnor och barn s80057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om våldsutsatta kvinnors och barns rätt till stöd, skydd och behandling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:So259 av Carina Ohlsson (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Ju244 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju244 av Hillevi Larsson s Mäns våld mot kvinnor s26006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ett ökat fokus på forskning om männen i fall med våld mot kvinnor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju244 av Hillevi Larsson (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Ju242 av Hillevi Larsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju242 av Hillevi Larsson och Christina Axelsson s Misshandlade kvinnors rätt till sina tillhörigheter s97015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varje misshandlad kvinna ges laglig möjlighet att få hämta personliga


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju242 av Hillevi Larsson och Christina Axelsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju239 av Billy Gustafsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju239 av Billy Gustafsson s Straffpåföljder vid brott mot kvinnor och barn s97013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att överväga en översyn av straffpåföljderna vid brott mot kvinnor och barn. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju239 av Billy Gustafsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:So210 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So210 av Carina Hägg s Våld mot kvinnor med missbruksproblem s6010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för kvinnor med missbruksproblem. Motivering Våld mot kvinnor är utbrett i vårt samhälle och förekommer


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So210 av Carina Hägg (s) (doc, 41 kB)