Dokument & lagar (178 träffar)

Motion 2004/05:Ju486 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju486 av Johan Pehrson m.fl. fp Narkotikabekämpning 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Stoppa knarket vid gränsen 4 5 Nya befogenheter 4 6 Det behövs fler narkotikahundar inte färre 5 7 Samverkan mot smugglarna 5 8 Organisatorisk


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU19 2004/05:SkU1 2004/05:SoU23 2004/05:UbU10 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2004/05:So537 av Maria Hassan och Mariam Osman Sherifay (s)

Motion till riksdagen 2004/05:So537 av Maria Hassan och Mariam Osman Sherifay s Katmissbruk och katodlingar i utvecklingsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige tillsammans med andra biståndsgivande länder till katproducerande länder


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:So507 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:So507 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Missbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av forskning om bruket av alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:SkU25 2004/05:SoU15 2004/05:SoU23 2004/05:SoU9 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU23
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2004/05:Ju483 av Peter Althin m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju483 av Peter Althin m.fl. kd Brottsförebyggande arbete Sammanfattning Kristdemokraterna anser att det brottförebyggande arbetet är av avgörande betydelse för hela kriminalpolitiken och därför bör ytterligare resurser tillföras detta område. Om brott förhindras undviks mycket lidande,


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:Ju466 av Peter Althin m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju466 av Peter Althin m.fl. kd En reformerad kriminalvård Sammanfattning Kriminalvården har kommit att handla allt mindre om vård och alltmer om förvaring. Problemen med uppror och narkotika på anstalterna har tilltagit. Kriminalvårdens huvuduppgifter är att verkställa påföljderna fängelse


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2004/05:JuU27 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2004/05:Ju424 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju424 av Peter Eriksson m.fl. mp Kriminalvården Sammanfattning Miljöpartiet de gröna vill koncentrera sig på orsakerna till kriminalitet och de behandlingsmetoder som kan förhindra återfall till brottslighet. Rättsstaten måste garantera en trygghet för alla medborgare och arbeta för minskad


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:JuU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2004/05:So454 av Maud Ekendahl och Jeppe Johnsson (m)

Motion till riksdagen 2004/05:So454 av Maud Ekendahl och Jeppe Johnsson m Sprututbytesverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upphöra med sprututbytesverksamheten till narkomaner. Motivering Det är helt ofattbart att sprututbytesverksamheten


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Ju352 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju352 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Lågtolerans mot brott en ny syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning Många människor är med rätta oroade över brottsutvecklingen och bristerna inom svenskt rättsväsende. Brottsligheten finns närmare människor än tidigare och även den som inte direkt drabbas


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2004/05:JuU19 2004/05:JuU28 2004/05:JuU33 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU3 2005/06:JuU34 2005/06:KU23 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2004/05:So609 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:So609 av Ulrik Lindgren m.fl. kd Narkotikapolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Missbruket ökar 3 5 Tidiga och förebyggande insatser 4 5.1 ANT-undervisning tidigt och kontinuerligt 4 6 Satsning på missbrukarvården 5


Utskottsberedning: 2004/05:SoU1 2004/05:UbU10 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2004/05:So404 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:So404 av Annelie Enochson kd Sprutbytesverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbjuda alla former av sprutbytesverksamhet. Motivering Det finns oroande signaler i samhället som säger att man gör tunga


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Ju378 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju378 av Lars Ohly m.fl. v Kriminalvården 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sammanfattning 3 4 Nulägesbeskrivning 3 5 Grundläggande ståndpunkter 4 6 Häkten 5 6.1 Restriktioner 6 6.2 Motivationsarbete 6 6.3 Kvinnor i häkte 7 6.4 Dömda


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2004/05:So351 av Hillevi Engström och Karin Enström (m)

Motion till riksdagen 2004/05:So351 av Hillevi Engström och Karin Enström m Sprutbytesprogram för narkotikamissbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sprututbytesverksamhet för narkotikamissbrukare inte skall få förekomma. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:Ju330 av Johan Linander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju330 av Johan Linander m.fl. c Brott och straff 1 Sammanfattning Brottsligheten har inom flera kategorier ökat, vilket ställer vårt demokratiska samhälle inför stora utmaningar. Det formella regelverket är en del uppföljningen och beivrandet av brott en annan. Denna motion behandlar det


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU16 2004/05:JuU18 2004/05:SoU23 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU25 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2004/05:Ju281 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju281 av Maud Olofsson m.fl. c En fungerande och säker kriminalvård 1 Sammanfattning Kriminalvårdens övergripande mål måste vara att minska återfallsbrottsligheten och öka människors trygghet i samhället. Kriminalvården skall verka för att intagna ges förutsättningar att efter verkställighetsperioden


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU33
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2004/05:Ju299 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju299 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist s Återfall i brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att frivården bör få ett större ansvar för att återanpassa f.d. interner till ett liv i frihet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:JuU17 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:Ju260 av Bertil Kjellberg (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju260 av Bertil Kjellberg m Kostnader för kontraktsvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utreder förutsättningarna för att överföra kostnadsansvaret för personer som dömts till skyddstillsyn med behandlingsplan till kriminalvården. Motivering Många personer


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:MJ262 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (c)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ262 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson c Industrihampa klassad som energigröda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att industrihampa godkänns för energiproduktion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:K431 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:K431 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal Europapolitik 1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa.


Utskottsberedning: 2004/05:KU15 2004/05:NU11 2004/05:SfU10 2004/05:SoU21 2004/05:SoU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU10 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU23 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2004/05:Ju274 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju274 av Sonja Fransson s Beslag av preparat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge polisen möjlighet att beslagta preparat som används i berusningssyfte oavsett om de är narkotikaklassade eller inte. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:So254 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2004/05:So254 av Carina Hägg s Sprututbytesprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sprutbytesprogrammen. Motivering Med ett tydligt samfällt agerande från samhället och i samverkan med frivilligorganisationerna kan målet


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag