Dokument & lagar (178 träffar)

Motion 2004/05:So206 av Sofia Larsen (c)

Motion till riksdagen 2004/05:So206 av Sofia Larsen c Nationellt projekt mot narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nationellt projekt mot narkotika med utgångspunkt från Kumlamodellen. Motivering Under de senaste åren har det presenterats


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Ub322 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:Ub322 av Ingemar Vänerlöv kd ANT-kunskaper och andra förebyggande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ANT-kunskap inom den högre utbildningen av lärare och inom pedagogutbildningar samt läkar-socionom- och vårdhögskoleutbildningarna.


Utskottsberedning: 2003/04:UbU3 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:So578 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:So578 av Chatrine Pålsson m.fl. kd Förebyggande narkotikapolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppdra till Skolverket att omgående stärka ANT-undervisningen i grundskolan fr.o.m. årskurs 4. 1


Utskottsberedning: 2003/04:JuU19 2003/04:UbU12 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2003/04:So519 av Maria Hassan (s)

Motion till riksdagen 2003/04:So519 av Maria Hassan s Katmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige tillsammans med andra biståndsgivande länder till katproducerande länder verkar för ett förbud av katodlingar. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:So480 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:So480 av Ulf Nilsson m.fl. fp Projekten med sprutbyte i Lund och Malmö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att permanenta sprutbytesprojektet i Malmö och Lund. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:So425 av Christer Engelhardt och Lilian Virgin (s)

Motion till riksdagen 2003/04:So425 av Christer Engelhardt och Lilian Virgin s Symboler med koppling till narkotiska preparat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i lagen likställa spridning och användning av symboler som föreställer narkotiska


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:So414 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:So414 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Narkotikamissbruket i Sverige 1 Sammanfattning Narkotikan är ett av vår tids värsta gissel. Det är bland narkotikamissbrukare man hittar landets svåraste misär. Narkotikan bryter ner människor fysiskt och psykiskt. Narkotikan tvingar efter hand


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:UbU1 2003/04:UbU12 2003/04:UbU7 2004/05:SoU15 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2003/04:So345 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:So345 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Alkohol-narkotika- och tobaksfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Motivering 5 3.1 En socialliberal politik 5 3.2 Folkhälsan 5 4 Narkotikafrågor 5 4.1 Etappmål för den svenska narkotikapolitiken 6


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:SkU24 2003/04:SoU1 2003/04:SoU5 2003/04:SoU8 2003/04:SoU9 2003/04:UbU12 2004/05:MJU10 2004/05:SoU9 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2003/04:So343 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:So343 av Maud Olofsson m.fl. c Politik för ett hälsosamt Sverige folkhälsa, hälso- och sjukvård 1 Sammanfattning Centerpartiets politik för ett hälsosamt Sverige tar sin utgångspunkt i individens egen kraft och förmåga till ansvarstagande samt i de sociala gemenskapernas betydelse för människors


Utskottsberedning: 2003/04:FiU3 2003/04:SoU1 2003/04:SoU4 2003/04:SoU7 2004/05:FiU9 2004/05:SoU1 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11 2004/05:SoU4 2004/05:SoU9 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU8
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 49 avslag

Motion 2003/04:So333 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:So333 av Carina Hägg s Sprutbytesprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett sprutbytesprogram. Motivering För att kunna verka mot målet Ett Narkotikafritt Samhälle krävs att alla olika funktioner i samhället har


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:So299 av Ewa Björling (m)

Motion till riksdagen 2003/04:So299 av Ewa Björling m Intravenösa drogmissbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utesluter fria sprutbyten och i stället inkluderar fri tandvård för intravenösa missbrukare av droger i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Sprutbyte för missbrukare


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:So297 av Ewa Björling (m)

Motion till riksdagen 2003/04:So297 av Ewa Björling m Kombinationsbehandling för heroinister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kombinationsbehandling med buprenorfin. Motivering Nya forskningsrön visar tydligt att den i många fall stora uppgivenheten


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:So495 av Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So495 av Marie Granlund s Sprutbytesverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av sprutbytesverksamhet. Motivering Sprutbytesprogram för narkotikamissbrukare har sedan andra hälften av 1980-talet funnits


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. c Hälso- och sjukvård 1 Sammanfattning Vården och omsorgen ska utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patientens önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd ska vara vägledande


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1 2002/03:SoU11 2002/03:SoU17 2002/03:SoU3 2002/03:SoU4 2002/03:SoU5 2002/03:SoU6 2002/03:SoU7 2003/04:SoU7 2004/05:FiU9 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2002/03:So442 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:So442 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Narkotika-alkohol- och tobaksfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Inledning 8 4 Missbruksutvecklingen hotar välfärdssamhället 9 5 Etappmål för den svenska narkotikapolitiken 10 6 Narkotikafrågor


Utskottsberedning: 2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU7 2002/03:SkU11 2002/03:SoU1 2002/03:SoU13 2002/03:SoU15 2002/03:SoU5 2002/03:SoU7 2002/03:UbU11 2003/04:SoU9 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2002/03:So272 av Morgan Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So272 av Morgan Johansson m.fl. s Sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sprutbytesprogrammen i Lund och Malmö. Motivering Sedan år 1987 har narkotikamissbrukare kunnat komma till sjukhusen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:So262 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:So262 av Ulf Nilsson m.fl. fp Sprututbytesprogrammet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att permanenta sprututbytesprojektet i Malmö och Lund. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:So251 av Carl-Axel Johansson (m)

Motion till riksdagen 2002/03:So251 av Carl-Axel Johansson m Narkotikamissbruket i Sverige 1 Sammanfattning Narkotikamissbruket har i det närmaste exploderat det senaste årtiondet. Såväl ungdomsmissbruk i allt lägre åldrar särskilt bland flickor som antalet tunga missbrukare ökar. Utmärkande för 1990-talet var de nya


Utskottsberedning: 2002/03:JuU6 2002/03:JuU8 2002/03:SoU5 2002/03:UbU11 2002/03:UbU4 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag