Dokument & lagar (4 712 träffar)

Motion 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast möjligt bör ta initiativ till en översyn med tillfällig


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram ett förslag som motverkar de negativa


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3704 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3704 av Magdalena Schröder M Höjd ersättning till följd av expropriation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra 4 kap. i expropriationslagen och därmed höja ersättningen till mark- och fastighetsägare vid expropriation från dagens


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3704 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3704 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3701 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3701 av Magdalena Schröder M Förändrade regler för vad som kräver bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler för bygglov och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den som vill bygga ut, måla om eller i övrigt förädla


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3701 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3701 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3661 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3661 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint båda M Bygg- och färdigställandeförsäkringarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förhindra externa aktörer såsom kommuner att ställa krav på byggfelsförsäkring,


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3661 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3661 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3644 av Emma Hult och Camilla Hansén (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3644 av Emma Hult och Camilla Hansén båda MP Hinder för framkomlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hinder för framkomlighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av tillsyn


Utskottsberedning: CU 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:3644 av Emma Hult och Camilla Hansén (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3644 av Emma Hult och Camilla Hansén (båda MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3633 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3633 av Hans Rothenberg M Möjlighet att betala skadestånd retroaktivt även efter att preskriptionstiden förfallit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i fall då felaktiga anklagelser riktats mot enskilda, med avgörande påverkan på


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3633 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3633 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3629 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3629 av Hans Rothenberg M Äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra och förbättra synsättet på äganderätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering På många håll i vårt land finns olika typer av verksamheter


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3629 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3629 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3621 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3621 av Cecilia Widegren M Papperskvitton Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om angelägenheten i att omgående se över bokföringslagen och återkomma med en ny, modern bokföringslag som är anpassad efter tidens möjligheter för att underlätta


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3621 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3621 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3620 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3620 av Cecilia Widegren M Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör införa moratorium för levande djur från konsumentköplagen så att fel inte längre behöver


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3620 av Cecilia Widegren (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3620 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:3603 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3603 av Runar Filper SD Föräldraalienation och umgängessabotage Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om föräldrapåverkan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att socialtjänsten måste


Utskottsberedning: CU SoU 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3603 av Runar Filper (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3603 av Runar Filper (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyrköp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för ombildningar och tillkännager


Utskottsberedning: CU KrU MJU SoU

Motion 2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 100 kB) Motion 2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3565 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3565 av Magdalena Schröder M Föräldrars ansvar för sina barns handlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av reformer vad gäller att förtydliga vårdnadshavarens ansvar för sina barns handlingar i enlighet med föräldrabalken och


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3565 av Magdalena Schröder (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3565 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3549 av Yasmine Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3549 av Yasmine Eriksson SD Förbud mot erbjudanden och kampanjer på godis och läsk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda erbjudanden och kampanjer som lockar till merköp av konfektyr och läsk och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3549 av Yasmine Eriksson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3549 av Yasmine Eriksson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3545 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3545 av Cecilia Widegren M Förenkla för vägsamfällighetsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp att regeringen aktivt jobbar med att Sverige ska införa den s.k. Finlandsmodellen, vilken är både enklare och billigare,


Utskottsberedning: CU 2020/21:TU

Motion 2020/21:3545 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3545 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3516 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3516 av Alexandra Anstrell m.fl. M Rätten att själv bestämma över sin kvarlåtenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om frihet och rätt att själv kunna bestämma över sin kvarlåtenskap till 100 procent och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3516 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3516 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3464 av Emma Hult och Amanda Palmstierna (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3464 av Emma Hult och Amanda Palmstierna båda MP Minskat klimatavtryck för bostadssektorn genom resurseffektiv användning och återanvändning av byggmaterial Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja initiativ till mer återbruk av byggmaterial


Utskottsberedning: CU MJU

Motion 2020/21:3464 av Emma Hult och Amanda Palmstierna (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3464 av Emma Hult och Amanda Palmstierna (båda MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt register för hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:3451 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3451 av Markus Wiechel m.fl. SD Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen kring överförmyndare och gode män och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3451 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3451 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas bostadspolitik Fler ska kunna förverkliga boendedrömmen Bostadskrisen Avtrappning av ränteavdragen


Utskottsberedning: KrU MJU SfU SkU SoU 2020/21:CU1 2020/21:FiU22 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 143 kB) Motion 2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 302 kB)