Dokument & lagar (344 träffar)

Civilutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-16 TID kl. 11.00-12.05, 12.10-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 2 december 2008. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med konsumentministern

2009-12-16

Civilutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-08-20 TID kl. 10.00-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Yttrande till JuU Föredrogs och behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet över kommissionens meddelande om Stockholmsprogrammet. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av yttrandet 2008/09:CU3y,

2009-08-20

Civilutskottets protokoll 2008/09:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-06-11 TID kl. 09.00-09.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 juni 2009. 2 Grönboken om översyn av Bryssel I-förordningen Fortsattes behandlingen av grönboken om översyn av Bryssel I-förordningen. Utskottet

2009-06-11

Civilutskottets protokoll 2008/09:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-06-09 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 maj 2009. 2 Information från regeringen Ämnesrådet Johan Danelius och departementssekreteraren Cecilia Zetterberg från Justitiedepartementet

2009-06-09

Civilutskottets protokoll 2008/09:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-05-12 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 7 maj 2009. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Ämnesrådet Torbjörn Malm, rättssakkunnige Rickard Sobocki och departementssekreteraren Cecilia

2009-05-12

Civilutskottets protokoll 2008/09:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-05-07 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 5 maj 2009. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Terje Gunnarsson, Hyresgästföreningen Region Stockholm angående hyressättningen

2009-05-07

Civilutskottets protokoll 2008/09:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-05-05 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 april 2009. 2 Ny kommissionslag Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:88 om ny kommissionslag. Utskottet beslutade i enlighet med vad

2009-05-05

Civilutskottets protokoll 2008/09:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-04-29 TID kl. 08.30-08.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 21 april 2009. 2 Yttrande till MJU Fortsattes behandlingen av yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2008/09:146 om prövning

2009-04-29

Civilutskottets protokoll 2008/09:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-04-21 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 16 april 2009. 2 Insolvens- och utsökningsrätt Fortsattes behandlingen av motioner om insolvens- och utsökningsrätt. Utskottet beslutade i enlighet

2009-04-21

Civilutskottets protokoll 2008/09:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-04-16 TID kl. 09.30-10.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 2 april 2009. 2 EU-information från regeringen Departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreterarna

2009-04-16

Civilutskottets protokoll 2008/09:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-04-02 TID kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 24 mars 2009. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Peter Lindrot, vice ordföranden Kerstin Sjöström och sekreteraren Ronny Svensson

2009-04-02

Civilutskottets protokoll 2008/09:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-03-24 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 19 mars 2009. 2 Information Professorn i rättsvetenskap Johanna Schiratzki, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet informerade om lagstiftningen

2009-03-24

Civilutskottets protokoll 2008/09:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-03-19 TID kl. 09.30-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 mars 2009. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Ämnesrådet Kristina Holmgren, kansliråden Johan Schelin och Jonas Pontén, rättssakkunnige

2009-03-19

Civilutskottets protokoll 2008/09:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-03-12 TID kl. 09.30-10.05, 10.25-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 10 mars 2009. 2 Naturresursfrågor och vattenrätt Fortsattes behandlingen av motioner om naturresursfrågor. Utskottet beslutade i enlighet

2009-03-12

Civilutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-03-10 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 26 februari 2009. 2 Äktenskapsfrågor Behandlades proposition 2008/09:80 om äktenskapsfrågor jämte motioner. Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

2009-03-10

Civilutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-02-26 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 19 februari 2009. 2 Plan- och byggfrågor Föredrogs och behandlades motioner om plan- och byggfrågor väckta under den allmänna motionstiden 2008/09:

2009-02-26

Civilutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-02-19 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 17 februari 2009. 2 Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:84 Stiftelser frågor om registrering

2009-02-19

Civilutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-02-17 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 februari 2009. 2 Könsneutrala äktenskap Anmäldes fråga om inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag om könsneutrala äktenskap. Utskottet

2009-02-17

Civilutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2009-02-12 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 10 februari 2009. 2 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor Fortsattes behandlingen av motioner om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor.

2009-02-12

Motion 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark mp031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kraven på detaljplaneläggning och miljötillstånd bör ställas


Utskottsberedning: 2008/09:CU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 50 kB)